Căutare

România-Satu Mare: Lucrări de construcţii de staţii de epurare a apelor reziduale

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   SATU MARE
   Aprilie 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Apaserv Satu Mare S.A.
RO16844952
Str. Gara Ferăstrău nr. 9/A
Satu Mare
440210
Monica-Tatiana Sălăjan
+40 261759080
salajan_monica@apaservsm.ro
+40 261721056
www.apaservsm.ro
www.e-licitatie.ro
Lucrări de construcții stații de epurare a apelor uzate în orașele Tășnad și Ardud – terminare lucrări, nr. de identificare: SM-CL-05
16844952_2019_PAAPD1048470
Contractul initial pentru proiectarea si executia statiilor de epurare a apei uzate din orasele Tasnad si Ardud a fost reziliat. La data rezilierii contractului stadiul fizic al lucrarilor este de 66,6 %.
Obiectul contractului:
Terminarea lucrarilor aferente statiilor de epurare a apelor uzate in orasele Tasnad si Ardud din judetul Satu Mare, astfel incat tratarea apelor uzate si a namolului sa corespunda cerintelor privind calitatea efluentului, respectiv namolului rezultat, in vederea conformarii cerintelor europene, nationale si a celor indicate in avizele de gospodarire a apelor.
Numarul zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări privind documentatia de atribuire înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile. In conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) din HG nr. 394/2016, entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit.
Entita [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Orasele Ardud si Tasnad, jud. Satu Mare.
Terminarea lucrarilor aferente statiilor de epurare a apelor uzate in orasele Tasnad si Ardud din judetul Satu Mare.
Capacitatile statiilor de epurare a apelor uzate sunt:
— Tasnad – 9 673 l.e,
— Ardud – 5 870 l.e.
Lucrarile de proiectare si executie, includ:
— activitati de proiectare,
— elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei,
— lucrari de constructii, instalatii si automatizare,
— furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice,
— testare si punere in functiune,
— monitorizarea functionarii statiilor si acordarea de asistenta Beneficiarului, pe parcursul Perioadei de notificare a defectelor (PND),
— remedierea eventualelor defecte aparute in PND,
— instruirea personalului Apaserv Satu Mare S.A.
Specificatiile tehnice pentru lucrarile ce vor fi proiectate si executate sunt detaliate in documentatia de atribuire postata in SEAP.
„Fazarea Proiectului Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”, cod SMIS 105422
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Apaserv Satu Mare S.A.; Biroul Strategie-Achizitii Proiecte FE; Persoana de contact: c.j. Vilcu Mihăiță
Str. Gara Ferăstrău nr. 9/A
Satu Mare
440210
+40 261759080
mihaita.vilcu@apaservsm.ro
+40 261721056
http://www.apaservsm.ro
2019-04-10
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.