Căutare

România-Constanța: Servicii tipografice şi servicii conexe

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   CONSTANȚA
   Aprilie 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local
14260477
Bulevardul Tomis nr. 112
Constanța
900507
Daniela Iovu
+40 241488577
ap@spit-ct.ro
+40 241488538
www.spit-ct.ro
www.e-licitatie.ro
Instituție publică
Încasare impozite și taxe locale
Obiectul acordului-cadru constă în prestarea serviciilor de tipărire necesare autorității contractante pentru diverse campanii adresate cetățenilor în calitate de cont [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
13/2018
Obiectul acordului-cadru constă în prestarea serviciilor de tipărire necesare autorității contractante pentru diverse campanii adresate cetățenilor în calitate de contribuabili, privind plata impozitelor și taxelor locale ce se fac venituri la bugetul local al Municipiului Constanța, pentru diverse campanii publicitare, pentru accesul în zona peninsulară a Constanței, precum și pentru diverse alte utilizări ale autorității contractante care vor interveni pe parcursul anilor bugetari 2019–2020.
Serviciile de tipărire vor consta în operațiuni de:
— Preluare pe suport informatic de la autoritatea contractantă a fişierelor ce conţin baza cu datele variabile, respectiv informațiile ce conțin date cu caracter personal ale persoanelor fizice și juridice care figurează în evidențele fiscale ale autorității contractante,
— Prelucrarea bazei de date în vederea eliminării erorilor și procesarea bazei în vederea poziţionării câmpurilor pentru tipărire,
— Organizarea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
191874.20
Locaţiile operatorului economic.
Autoritatea contractanta va incheia acord-cadru pe 24 de luni (1.1.2019–31.12.2020) cu un singur operator economic. Acordul-cadru și contractele subsecvente se vor încheia cu ofertantul a cărui ofertă a fost declarată admisibilă si s-a clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cadru. Contractele subsecvente se vor atribui fara reluarea competitiei. Fiecare contract subsecvent va fi incheiat in limita bugetului alocat pentru aceasta achizitie. Frecvența contractelor subsecvente: hârtie personalizată cu antet și subsol, mai; autorizații tramă stradală, aprilie; formulare tipizate, mai-iunie; înștiințări de plată, ianuarie; „Scrisoarea Anuală a Primarului”, ianuarie; decizii de impunere, ianuarie-februarie; somații de plată, ianuarie, aprilie, iulie, octombrie; plicuri TC, martie; plicuri DL, martie; plicuri C6/C5 înștiințări de plată, ianuarie; plicuri cu perfor C6/C5 pentru decizii, ianuarie februarie; plicuri cu perfor C6/C5 pentru somații, ianuarie, aprilie, iulie octombrie; afișe A3, trimestrial; afișe 50x70, trimestrial; pliante (decizii), ianuarie; pliante (înștiințările de plată), ianuarie; afișe roll-up, trimestrial; autocolante pentru recipienți privind colectarea selectivă a deșeurilor, anual; autocolante pentru plăci komacel, anual; autocolante diverse plăci alucobond, anual; permise acces, lunar; diverse alte tipărituri, lunar.
Valoarea estimata minima/maxima a acordului 413 943,12 RON fără TVA /1 192 123,40 RON fără TVA, repartizată astfel:
— Valoare estimată minima/maxima pentru anul 2019: 206 971,56 RON fără TVA/579 516,70 RON fără TVA,
— Valoare estimată minimă/maxima pentru anul 2020: 206 971,56 RON fără TVA/612 606,70 RON fără TVA.
Valorile estimate minime şi maxime ale unui contract subsecvent: 100 958,31 RON fără TVA/233 875,00 RON fără TVA.
Cantităţile minime si maxime ale acordului-cadru: 1 216 308 tipărituri/3 655 890 tiparituri.
Cantităţile minime si maxime ale unui contract subsecvent, raportate la acelaşi contract: 320 833 tiparituri/792 500 tiparituri.
T31580
Contract subsecvent de prestări servicii de tipărire
2019-04-03
1
1
Zipper Services S.R.L.
RO 16723187
Str. Fabricii nr. 93–103
Cluj-Napoca
400632
+40 264430153
ramona.baci@ezipper.ro
+40 264595711
www.ezipper.ro
11522.05
11522.05
T102713
Acord-cadru
2018-12-20
1
1
Zipper Services S.R.L.
RO 16723187
Str. Fabricii nr. 93–103
Cluj-Napoca
400632
+40 264430153
ramona.baci@ezipper.ro
+40 264595711
www.ezipper.ro
1192123.40
1181241.64
1181241.64
T6895
Contract subsecvent de prestări servicii de tipărire
2019-01-28
1
1
Zipper Services S.R.L.
RO 16723187
Str. Fabricii nr. 93–103
Cluj-Napoca
400632
+40 264430153
ramona.baci@ezipper.ro
+40 264595711
www.ezipper.ro
171386.90
171386.90
T16654
Contract subsecvent
2019-02-25
1
1
Zipper Services S.R.L.
RO 16723187
Str. Fabricii nr. 93–103
Cluj-Napoca
400632
+40 264430153
ramona.baci@ezipper.ro
+40 264595711
www.ezipper.ro
1181241.64
8965.25
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa, Serviciul Achiziţii Publice
Bulevardul Tomis nr. 112
Constanța
900657
+40 241488577
ap@spit-ct.ro
+40 241488538
https://www.spit-ct.ro
2019-04-10
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.