Căutare

România-Bucureşti: Servicii de transport aerian

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Aprilie 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Ministerul Transporturilor
13633330
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38
Bucureşti
010873
Valerica Lungu
+40 751192353
valerica.lungu@mt.ro
+40 213196199
www.mt.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de transport aerian
13633330/2018/G1
Acord-cadru pentru servicii de transport aerian.
Acordul-cadru de servicii de transport aerian intern si international se va incheia cu toti operatorii economici ale caror oferte vor fi declarate admisibile. Durata acordului-cadru este de 24 de luni de la data de 30.1.2019 sau de la data semnării de către ultima parte dacă această dată este ulterioară zilei de 30.1.2019.
Acordul-Cadru va stabili conditiile generale ale achizitionarii serviciilor de transport aerian intern si international.
Prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru se atribuie contracte subsecvente de servicii de transport aerian intern şi internaţional de pasageri pentru destinaţiile/clasele/durata/condiţiile deplasării stabilite în etapa de reluare a competiţiei.
Frecventa contractelor subsecvente ce vor fi atribuite: de regulă săptamânal sau ori de câte ori apare necesitatea unor deplasări interne sau externe, până la incidenţa [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
25
Sediul Ministerului Transporturilor, Bucuresti, sector 1, Bd. Dinicu Golescu nr. 38.
Acordul-Cadru va stabili conditiile generale ale achizitionarii.
Serviciilor de transport aerian intern si international. In baza acestui acord-cadru se vor emite si bilete aferente proiectelor cu finantare externa nerambursabila aferente cadrului financiar 2014–2020.
Prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru se atribuie contracte subsecvente de servicii de transport aerian intern şi internaţional de pasageri pentru destinaţiile/clasele/durata/condiţiile deplasării stabilite în etapa de reluare a competiţiei.
Frecventa contractelor subsecvente/comenzi ferme ce vor fi atribuite: de regulă săptamânal si ori de câte ori apare necesitatea unor deplasări interne sau externe, până la incidenţa sumei de 4 000 000 RON fără TVA.
Cantitatea previzionata de bilete de avion care se estimeaza că vor fi achizitionate pe durata întregului acord-cadru, este de minim 200 si maxim 2 700 bilete de avion. Pentru un singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru, cantitatea previzionată este de minim un bilet si maxim 20 bilete de avion.
Contractele subsecvente vor respecta conditiile acordului-cadru care va fi incheiat cu respectarea prevederilor caietului de sarcini.
Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 126 667,60 RON fără TVA.
Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent este de 573,41 RON fara TVA.
Criteriul de atribuire care urmează să se aplice pentru atribuirea contractelor subsecvente este cel mai mic preţ al serviciilor de transport aerian solicitate (TS + taxe zbor + preţ bilet); dacă se solicită mai multe bilete de avion prin aceeaşi invitaţie de participare la reofertare, criteriul va fi cel mai mic preţ total aferent tuturor biletelor de avion solicitate.
12635
Contract
2019-04-03
7
7
Danco Pro Communication S.R.L.
RO 9482566
Str. Maior Coravu nr. 29C
Bucureşti
021972
+40 212500221
office@dancopro.ro
+40 212503312
www.dancopro.ro
Compania Națională de Transporturi Aeriene Române Tarom S.A.
RO 477647
Calea Bucureștilor nr. 224F
Otopeni
075150
+40 212014723
corporates@tarom.ro
+40 212014762
http://www.tarom.ro
Weco TMC S.R.L.
RO 6309553
Str. nr.
Bucureşti
023782
+40 212422323
florin.tancu@wecotravel.ro
+40 212423118
www.wecotravel.ro
Olimpic Internațional Turism S.R.L.
RO 6519768
Str. Vişana nr. 5, sector 4
Bucureşti
040392
+40 213305658
congress@olimpic.ro
+40 213305123
www.olimpic.ro
Touring Europabus România
RO 7177280
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5
Bucureşti
011051
+40 213160890
operational@eurolines.ro, suportvanzari@eurolines.ro, corporate@tui-travelcenter.ro
+40 213128543
www.tui-travelcenter.ro
Eximtur
RO 3553943
Str. Nichita Stănescu nr. 16
Cluj-Napoca
400366
+40 364803803
radu.hriniuc@eximtur.ro, dorel.muresan@eximtur.ro, iulia.soos@eximtur.ro
+40 364803804
www.eximtur.ro
Central Travel S.R.L.
RO16482941
Aleea Bran nr. 2
Bucureşti
030175
+40 721714959
raluca@centraltravel.ro
+40 213132361
www.centraltravel.ro
13600
10
25
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-04-10
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.