Căutare

România-Iași: Echipamente medicale

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   IAȘI
   Aprilie 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Institutul Regional de Oncologie IaȘi
29067408
Str. General H.M. Berthelot nr. 2–4
Iași
700483
Andrei Bulugu
+40 751193776
achizitii@iroiasi.ro
+40 374278802
www.iroiasi.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru furnizare echipamente medicale pentru laboratorul de imagistică medicală și laboratorul de anatomie patologică
29067408_2018_PAAPD1030413
Acord-cadru furnizare echipamente medicale pentru laboratorul de imagistica medicala si laboratorul de anatomie patologica.
Cantitati minime si maxime, valori aferente acestora si alte informatii privid modul de derulare a acordului-cadru sunt prevazute in caietul de sarcini.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 13 zile, conform art. 160 din Legea 98/2016.
Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/ informatii suplimentare, in a 10-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art. 161 din Legea 98/2016.
2154656.84
2220305.84
Stație de lucru pentru prelucrarea imaginilor dicom
4
La sediul beneficiarului.
Cantitatile si valorile estimate sunt prevazute in caietul de sarcini.
Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de 114 000 RON.
Imprimantă pentru lame histologice
6
La sediul beneficiarului.
Cantitatile si valorile estimate sunt prevazute in caietul de sarcini.
Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de 93 000 RON.
Centrifugă pentru citologie
7
La sediul beneficiarului.
Cantitatile si valorile estimate sunt prevazute in caietul de sarcini.
Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de 39 800 RON.
Ecograf multidispciplinar
2
La sediul beneficiarului.
Cantitatile si valorile estimate sunt prevazute in caietul de sarcini.
Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de 465 000 RON.
Imprimantă pentru casete histologice
5
La sediul beneficiarului.
Cantitatile si valorile estimate sunt prevazute in caietul de sarcini.
Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de 93 000 RON.
Sistem de digitalizare cu folii fosforice
1
La sediul beneficiarului.
Cantitatile si valorile estimate sunt prevazute in caietul de sarcini.
Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de 70 000 RON.
Paravan mobil radioprotecție
3
La sediul beneficiarului.
Cantitatile si valorile estimate sunt prevazute in caietul de sarcini.
Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de 5 000 RON.
5644_4
4
Stație de lucru pentru prelucrarea imaginilor dicom
2019-03-13
2
2
2
S.C. Skyer Medical Imaging S.R.L.
RO31031287
Str. Acțiunii nr. 13
București
041101
+40 745217598
daniel@skyermedical.ro
+40 311056398
www.skyermedical.ro
228000
159558.84
159558.84
5644_6
6
Imprimantă pentru lame histologice
2019-03-13
4
4
Medist Life Science S.R.L.
24205119
Str. Ion Urdăreanu nr. 34
București
050688
+40 214103033
georgiana.marinescu@medist.ro, cristina.dragomir@medist.ro, cristina.zanfir@medist.ro
+40 214103038
186000
173074
173074
5644_7
7
Centrifugă pentru citologie
2019-03-13
7
7
7
Biomaxima Clinical S.R.L.
RO 28399247
Str. Dimitrie Onciul nr. 21C
Cluj-Napoca
400449
+40 371187339
office@biomaxima.ro
+40 372871792
Antisel RO S.R.L.
RO 27040635
Str. Budilă nr. 12, sector 2
București
024095
+40 213001112
antisel@antisel.ro
+40 213101118
www.antisel.ro
79600
52754
54980
5644_2
2
Ecograf multidispciplinar
2019-03-13
2
2
2
Mediq Innovative Technologies S.R.L.
RO 26308935
Str. Florilor nr. 40
Voluntari
+40 213232499
mediq@mediq.com.ro
+40 213232499
www.mediq.com.ro
1860000
1541600
1541600
5644_5
5
Imprimantă pentru casete histologice
2019-03-13
5
5
Antisel RO S.R.L.
RO 27040635
Str. Budilă nr. 12, sector 2
București
024095
+40 213001112
antisel@antisel.ro
+40 213101118
www.antisel.ro
Medist Life Science S.R.L.
24205119
Str. Ion Urdăreanu nr. 34
București
050688
+40 214103033
georgiana.marinescu@medist.ro, cristina.dragomir@medist.ro, cristina.zanfir@medist.ro
+40 214103038
186000
122670
177093
5644_1
1
Sistem de digitalizare cu folii fosforice
2019-03-13
4
4
DTL Medical S.R.L.
RO 22444730
Str. George Barițiu nr. 40, sector 1
București
23984
+40 213175825
anca.dragomir@dtlmedical.ro
+40 213175824
www.dtlmedical.ro
PHM Comserv S.R.L.
RO 21314065
Str. Berceni nr. 8, sector 4
București
041914
+40 318052108
contact@phm.ro
+40 318052109
www.phm.ro
140000
105000
114000
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Institutul Regional de Oncologie Iași — Birou Achiziții Publice
Str. General H.M. Berthelot nr. 2–4
Iași
700483
+40 751193776
achizitii@iroiasi.ro
www.iroiasi.ro
2019-04-10
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.