Căutare

România-Târgu Jiu: Gaze naturale

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   TÂRGU JIU
   Aprilie 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

S.C. Edilitara Public S.A. Târgu Jiu
RO 27295841
Str. Victoriei nr. 45
Târgu Jiu
210234
Alexandru Zaharia
+40 253238220
edilitarapublic@yahoo.com
+40 253238221
www.edilitara.ro
www.e-licitatie.ro
Societate capital de stat
Prestari servicii
Furnizare gaze naturale
27295841201910
Furnizare gaze naturale.
Entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare (15 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor), în a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.
Nota. Entitatea contractanta nu va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la punctul I.3. din fisa de date si invocat mai sus. Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere. Eventualele obiectiuni cu privire la documentele achizitiei, inclusiv propunerea de contract vor face obiectul solicitarilor de clarificari, ce se vor depune in termenul prevazut in prezenta documentatie.
696211.50
Furnizarea se va face la punctele de consum specificate in anexa 1 la caietul de sarcini.
Furnizare gaze naturale pentru toate punctele de consum mentionate în anexa nr.1 la caietul de sarcini, utilizate de autoritatea contractantă pentru:
— Încălzire,
— Preparare apă caldă menajeră,
— Preparare mixturi asfaltice.
Cantitate: 4 400 MWh, conform anexei 2 la caietul de sarcini.
3504
Contract furnizare gaze naturale
2019-04-01
4
4
4
Premier Energy S.R.L.
20914495
Str. Vasile Alecsandri nr. 4
București
013682
+40 212311021
anamaria.dumitru@premierenergy.ro
+40 212311026
792000
696211.50
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-04-10
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.