Căutare

România-Bucureşti: Echipament de control al parcărilor

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Aprilie 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Mobilitate Urbană Sector 4
38872198
Bulevardul Metalurgiei nr. 12–18, et. 1, Grand Arena Mall, Sector 4
Bucureşti
041789
Elena-Roxana Spulber
+40 371536075
dmu@ps4.ro
www.mobilitateurbana4.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru de furnizare blocatoare automate de parcare
38872198_2019_PAAPD1058278
Autoritatea contractantă doreşte achiziţionarea unui număr de 20 000 de bucăți blocatoare automate de parcare, conform caietului de sarcini.
Conform art. 161 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va transmite raspunsul la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare ale operatorilor economici cu cel putin 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari/informatii suplimetare inainte de termenul limita de depunere a ofertelor este de 20 de zile.
Nota: autoritatea coontractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul mentionat anterior.
Sectorul 4, Bucuresti.
Autoritatea contractantă a estimat o cantitate maximă de 20 000 de blocatoare, necesară a fi achiziționată și instalată pe locurile de parcare într-un interval de 4 ani.
Cantitatea minimă a acordului-cadru: 2 000 bucati.
Cantitatea maximă a acordului-cadru: 20 000 bucati.
Cantitatea minimă a unui contract subsecvent: 200 bucati.
Cantitatea maximă a unui contract subsecvent: 2 000 bucati.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 600 000,00 RON, fără TVA.
Componenta tehnica
10
90
Valoarea minima a acordului-cadru; 600 000,00 RON.
Valoarea maxima a acordului-cadru: 6 000 000,00 RON.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 600 000,00 RON.
Garantia de participare este de 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent, respectiv 6 000,00 RON fara TVA.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Serviciul Juridic și Operațiuni IT
Bulevardul Metalurgiei nr. 12–18, et. 1, Mall Grand Arena, sector 4
Bucureşti
041789
+40 371536075
dmu@ps4.ro, 
www.directiamobilitateurbana4.ro
2019-04-10
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.