Căutare

România-Bucureşti: Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Aprilie 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Universitar de Urgență „Elias”
4192537
Str. Mărăşti nr. 17
Bucureşti
011461
Bogdan Mihai Vlad
+40 213111032
achizitii.birou@spitalul-elias.ro
+40 213111032
www.spitalul-elias.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Alimente
x
Nr., denumire produs, UM, cantit. min./1 luna, cantit. max./1 luna:
Lot:
1) Banane kg 500 — 600;
2) Burta de vita kg 50 — 60;
3) Biscuiti Daron kg 200 — 300;
4) Biscuiti vrac kg 200 — 300;
5) Caltabosi kg 50 — 60;
6) Cap de porc kg 10 — 20;
7) Carcasa vita refrigerata kg 400 — 500;
8) Eugenia buc. 4 000 — 5 000;
9) Faina tip 000 kg 1 000 — 1 500;
10) Ficat de porc kg 300 — 400;
11) Ficatei pui kg 400 — 500;
12) Frisca lichida litru 50 — 60;
13) Gelatina alimentara 0,010 g buc. 100 — 150;
14) Gem 0,020 g buc. 2 000 2 500;
15) Gris 500 g kg 300 — 400;
16) Iaurt 0,200 g buc. 2 000 — 3 000;
17) Inima de porc kg 300 — 400;
18) Lapte praf kg 100 — 200;
19) Leberbusi kg 50 — 60;
20) Macrou congelat kg 100 — 150;
21) Margarina 0,250 g buc. 2 000 — 2 500;
22) Malai extra 1 kg kg 400 — 500;
23) Miere 0,020 g buc. 2 000 — 2 500;
24) Nectarine kg 500 — 600;
25) Orez 1 kg kg 3 000 — 4 000;
26) Oase de vita/porc kg 50 — 60;
27) Otet alimentar litru 200 — 300;
28) Paine alba cu sare 0,300 kg buc. 9 000 — 10 000;
29) Paine alba fara sare 0,300 kg buc. 9 000 — 10 000;
30) Parizer [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
43
43
EUGENIA
8
Sediul SUUE
EUGENIA
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 4,250.00
24
GRIS 500 gr
15
Sediul SUUE
GRIS 500 gr
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 1,800.00
24
IAURT 0.200 gr
16
Sediul SUUE
IAURT 0.200 gr
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 4,500.00
24
Carcasa vita refrigerata
7
Sediul SUUE
Carcasa vita refrigerata
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 6,000.00
24
LAPTE PRAF
18
Sediul SUUE
LAPTE PRAF
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 1,460.00
24
Margarina 0.250 gr
21
Sediul SUUE
Margarina 0.250 gr
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 8,750.00
24
OTET ALIMENTAR
27
Sediul SUUE
OTET ALIMENTAR
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 1,134.00
24
Pateu pui 0.045 gr
33
Sediul SUUE
Pateu pui 0.045 gr
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 7,500.00
24
BANANE
1
Sediul SUUE
BANANE
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 3,360.00
24
BISCUITI TIP DARON kg
3
Sediul SUUE
BISCUITI TiP DARON kg
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 2,700.00
24
Zahar pudra 0.500 gr
42
Sediul SUUE
Zahar pudra 0.500 gr
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 700.00
24
ZAHAR 1 kg
43
Sediul SUUE
ZAHAR 1 kg
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 8,250.00
24
Paine alba fara sare 0.300 kg
29
Sediul SUUE
Paine alba fara sare 0.300 kg
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 10,000.00
24
INIMA DE PORC
17
Sediul SUUE
INIMA DE PORC
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 2,400.00
24
OREZ 1 kg
25
Sediul SUUE
OREZ 1 kg
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 12,000.00
24
URECHI DE PORC
40
Sediul SUUE
URECHI DE PORC
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 600.00
24
PICIOARE DE PORC
34
Sediul SUUE
PICIOARE DE PORC
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 360.00
24
FICAT DE PORC
10
Sediul SUUE
FICAT DE PORC
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 1,600.00
24
CALTABOSI
5
Sediul SUUE
CALTABOSI
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 660.00
24
OASE DE VITA/PORC
26
Sediul SUUE
OASE DE VITA/PORC
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 300.00
24
PARIZER
30
Sediul SUUE
PARIZER
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 4,000.00
24
Gelatina alimentara 0.010 gr
13
Sediul SUUE
Gelatina alimentara 0.010 gr
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 75.00
24
Miere 0.020 gr
23
Sediul SUUE
Miere 0.020 gr
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 1,375.00
24
CAP DE PORC
6
Sediul SUUE
CAP DE PORC
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 80.00
24
FAINA tip 000
9
Sediul SUUE
FAINA tip 000
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 3,750.00
24
PERE
35
Sediul SUUE
PERE
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 6,000.00
24
PORTOCALE
37
Sediul SUUE
PORTOCALE
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 3,150.00
24
LEBERBUSI
19
Sediul SUUE
LEBERBUSI
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 600.00
24
PASTA MICI
31
Sediul SUUE
PASTA MICI
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 2,000.00
24
NECTARINE
24
Sediul SUUE
NECTARINE
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 4,500.00
24
Ficatei pui
11
Sediul SUUE
Ficatei pui
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 5,000.00
24
Macrou congelat
20
Sediul SUUE
Macrou congelat
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 1,125.00
24
MALAI EXTRA 1 kg
22
Sediul SUUE
MALAI EXTRA 1 kg
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 2,750.00
24
FRISCA LICHIDA
12
Sediul SUUE
FRISCA LICHIDA
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 900.00
24
TOBA
39
Sediul SUUE
TOBA
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 660.00
24
ULEI
41
Sediul SUUE
ULEI
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 3,714.00
24
PESMET 500 gr
36
Sediul SUUE
PESMET 500 gr
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 1,150.00
24
Gem 0.020 gr
14
Sediul SUUE
Gem 0.020 gr
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 1,250.00
24
Paine alba cu sare 0.300 kg
28
Sediul SUUE
Paine alba cu sare 0.300 kg
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 10,000.00
24
TARATE
38
Sediul SUUE
TARATE
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 390.00
24
Pastrav eviscerat
32
Sediul SUUE
Pastrav eviscerat
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 5,100.00
24
BISCUITI VRAC
4
Sediul SUUE
BISCUITI VRAC
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 2,250.00
0
24
BURTA DE VITA
2
Sediul SUUE
BURTA DE VITA
Valoarea celui mai mare contract subsecvent, in lei, fara TVA: 600.00
24
Cerința nr.1.
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016
Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,
— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,
— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,
— alte documente edificatoare, după caz.
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
Cerința nr.2
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016. (aceasta declaratie va fi prezentata odata cu DUAE).
Cerința nr.3.
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Dr. Mugur Cristian Ardelean
Ec, Daniela Stefan
Jr. Bogdan Vlad
Alexandru DINU
Marinela PRISCOVEANU
Gheorghe BOERU
Elena TANTU
Cerința nr.1.
Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.
Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dova... detalii pe www.e-licitatie.ro
Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,4,40,41,42,43,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante” conf. art 179, lit l) din LG 98/2016
Completare DUAE Nota: Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
2019-05-17
15:00
2019-08-17
2019-05-17
15:00
In SEAP
DUAE se poate accesa la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
DUAE poate fi completat la adresa: https://ec.europa.eu/tools/espd
In situatia in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici situati pe primul loc a unor documente care vor contine noi preturi.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-04-10
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.