Căutare

România-Oradea: Îmbrăcăminte de exterior

Cerere de oferte

Informaţii generale

   ORADEA
   Aprilie 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu" Oradea
4208501
Calea Aradului nr. 2
Oradea
Călin Neaga
+40 259419520
achizitii.avramiancu@gmail.com
+40 259419520
www.avramiancu.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Contract de furnizare complete modulare, scurte exterioare, scurte cu mesadă, bluze matlasate și impermeabile necesare echipării absolvenților din 2019
8-2019-4208501
Furnizarea de bluzoane interioare complet modular, scurte exterioare complet modular, bluze matlasate cu maneci detasabile, scurte cu mesada si guler, impermeabile necesare pentru absolventii promotiilor iulie, septembrie si noiembrie 2019 astfel:
Lot 1:
— Bluzon interior complet modular barbati — 354 bucati,
— Bluzon interior complet modular femei — 232 bucati,
— Scurta exterioara complet modular barbati — 354 bucati,
— Scurta exterioara complet modular femei — 232 bucati,
— Scurta cu mesada si guler detasabil barbati — 354 bucati,
— Scurta cu mesada si guler detasabil femei — 232 bucati.
Lot 2:
— Bluza matlasata cu maneci detasabile barbati — 354 bucati,
— Bluza matlasata cu maneci detasabile femei — 232 bucati.
Lot 3:
— Impermeabile barbati — 354 bucati,
— Impermeabile femei — 232 bucati.
Observatii: orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, semnate cu semnatura electronica extinsa, numai prin SICAP [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
944632
3
3
Impermeabile bărbați/femei
3
Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera „Avram Iancu” Oradea, Calea Aradului nr. 2.
Furnizarea de impermeabile pentru absolventii anului 2019 astfel:
Lot 3:
(a) Pana in 12.7.2019 ora 15:00 la sediul scolii din Oradea, Calea Aradului nr. 2–4:
— Impermeabile barbati — 21 buc.,
— Impermeabile femei — 4 buc.,
(b) Pana in 3.9.2019 ora 15:00 la sediul scolii din Oradea, Calea Aradului nr. 2–4:
— Impermeabile barbati — 173 buc.,
— Impermeabile femei — 108 buc.,
(c) Pana in 5.11.2019 ora 15:00 la sediul scolii din Oradea, Calea Aradului nr. 2–4:
— Impermeabile barbati — 160 buc.,
— Impermeabile femei — 120 buc.
Componenta tehnica nr. 2
5
Componenta tehnica nr. 1
5
90
130092
7
Complet modular bărbați/femei, scurtă cu mesadă și guler detașabil bărbați/femei
1
Oradea, Calea Aradului nr. 2.
Furnizarea de complete modulare si scurte cu mesada si guler detasabil ofiteri si agenti astfel:
Lot 1:
(a) Pana in 12.7.2019 ora 15:00 la sediul scolii din Oradea, Calea Aradului nr. 2–4:
— Bluzon interior complet modular barbati — 21 bucati,
— Bluzon interior complet modular femei — 4 bucati,
— Scurta exterioara complet modular barbati — 21 bucati,
— Scurta exterioara complet modular femei — 4 bucati,
— Scurta cu mesada si guler detasabil barbati — 21 bucati,
— Scurta cu mesada si guler detasabil femei — 4 bucati,
(b) Pana in 3.9.2019 ora 15:00 la sediul scolii din Oradea, Calea Aradului nr. 2–4:
— Bluzon interior complet modular barbati — 173 bucati,
— Bluzon interior complet modular femei — 108 bucati,
— Scurta exterioara complet modular barbati — 173 bucati,
— Scurta exterioara complet modular femei — 108 bucati,
— Scurta cu mesada si guler detasabil barbati — 173 bucati,
— Scurta cu mesada si guler detasabil femei — 108 bucati,
(c) Pana in 5.11.2019 ora 15:00 la sediul scolii din Oradea, Calea Aradului nr. 2–4:
— Bluzon interior complet modular barbati — 160 bucati,
— Bluzon interior complet modular femei — 120 bucati,
— Scurta exterioara complet modular barbati — 160 bucati,
— Scurta exterioara complet modular femei — 120 bucati,
— Scurta cu mesada si guler detasabil barbati — 160 bucati,
— Scurta cu mesada si guler detasabil femei — 120 bucati.
Componenta tehnica nr. 2
5
Componenta tehnica nr. 1
5
90
691480
7
Bluză matlasată cu mâneci detașabile
2
Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera „Avram Iancu” Oradea, Calea Aradului nr. 2.
Furnizarea de bluze matlasate cu maneci detasabile pentru absolventii anului 2019 astfel:
Lot 2:
(a) Pana in 12.7.2019 ora 15:00 la sediul scolii din Oradea, Calea Aradului nr. 2–4:
— Bluza matlasata cu maneci detasabile barbati — 21 buc.,
— Bluza matlasata cu maneci detasabile femei — 4 buc.,
(b) Pana in 3.9.2019 ora 15:00 la sediul scolii din Oradea, Calea Aradului nr. 2–4:
— Bluza matlasata cu maneci detasabile barbati — 173 buc.,
— Bluza matlasata cu maneci detasabile femei — 108 buc.,
(c) Pana in 5.11.2019 ora 15:00 la sediul scolii din Oradea, Calea Aradului nr. 2–4:
— Bluza matlasata cu maneci detasabile barbati — 160 buc.,
— Bluza matlasata cu maneci detasabile femei — 120 buc.
Componenta tehnica
10
90
123060
7
1) Instructiuni privind DUAE:
DUAE constă într-o declarație pe propria răspundere a operatorilor economici, care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. Acest document este o declarație oficială a operatorului economic potrivit căreia acesta nu se află într-una dintre situațiile în care operatorii economici sunt sau pot fi excluși, îndeplinește criteriile de selecție relevante și, dacă este cazul, respectă regulile și criteriile obiective care au fost stabilite în scopul limitării numărului de candidați calificați care urmează să fie invitați să participe.
Autoritatea/entitatea contractantă poate cere oricărui ofertant, în orice moment în cursul procedurii, să depună toate sau o parte dintre certificatele și documentele justificative solicitate atunci când acest lucru este necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii.
Operatorii economici pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție în temeiul legislației naționale în cazuri grave de declarații false, atunci când au completat DUAE sau, în general, atunci când au furnizat informațiile solicitate pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție ori în cazul în care nu au divulgat aceste informații sau nu au fost în măsură să prezinte documentele justificative.
Obligațiile autorității/entității contractante de a obține documentele în cauză direct prin accesarea unei baze de date naționale din orice stat membru, disponibilă în mod gratuit, se aplică și în cazul în care informațiile solicitate inițial cu privire la criteriile de selecție au fost limitate la un răspuns de tip da sau nu. Prin urmare, în cazul în care sunt solicitate astfel de documente electronice, operatorii economici vor furniza autorității/entității contractante informațiile necesare pentru a obține documentele în cauză în momentul verificării criteriilor de selecție, mai degrabă decât direct în DUAE.
În cazul în care un extras din registrul pertinent, cum ar fi cazierul judiciar, poate fi consultat de către autoritatea/entitatea contractantă în format electronic, operatorul economic poate preciza unde pot fi găsite informațiile (și anume denumirea arhivei, adresa de internet, identificarea dosarului sau a registrului etc.), astfel încât autoritatea/entitatea contractantă să poate extrage aceste informații. Prin indicarea acestor informații, operatorul economic își exprimă acordul că autoritatea/entitatea contractantă poate obține documentele relevante în conformitate cu normele naționale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în special a categoriilor speciale de date, cum ar fi cele privind infracțiunile, condamnările penale sau măsurile de securitate.
Operatorii economici care sunt înscriși pe listele oficiale de operatori economici autorizați sau care dețin un certificat relevant eliberat de organisme de drept public sau privat pot, în ceea ce privește informațiile solicitate în părțile III–V, să transmită autorității/entității contractante certificatul de înscriere eliberat de autoritatea competentă sau certificatul eliberat de organismul de certificare competent.
Un operator economic care participă pe cont propriu și care nu se bazează pe capacitățile altor entități pentru a îndeplini criteriile de selecție, trebuie să completeze un singur DUAE.
Un operator economic care participă pe cont propriu, dar se bazează pe capacitățile uneia sau mai multor altor entități trebuie să se asigure că autoritatea/entitatea contractantă primește propriul său DUAE, împreună cu un DUAE separat care cuprinde informațiile relevante pentru fiecare dintre entitățile pe care se bazează.
În cazul în care grupurile de operatori economici, inclusiv asociațiile temporare, participă împreună la procedura de achiziții publice, trebuie prezentat un DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în părțile II-V pentru [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Loturile: 1, 2, 3. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Conform art. 179 din Legea 98/2016, operatorul economic face dovada îndeplinirii cerintelor privind capacitatea tehnica si profesionala prin prezentarea, dupa caz, a unora sau mai multora dintre urmatoarele informatii si documente: lista principalelor livrari de produse efectuate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.
Completarea informatiilor în formularul DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar (ex.: recomandare, document constatator etc.). În cazul în care beneficiarul este client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza prin facturi, proces-verbal de receptie, orice alt document.
2019-05-13
15:00
2019-08-13
2019-05-13
15:00
In SEAP.
Autoritatea contractanta a hotarât sa foloseasca versiunea noua a DUAE, modelul de formular invocat la nivelul ghidului de utilizare DUAE existent în SEAP, un format mai nou, respectiv .xml versiunea 2.0. începând cu data de 8.4.2019. În această situație, DUAE va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” — Ghid de completare DUAE. Atât autoritățile/entitățile contractante, cât și operatorii economici vor avea în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tipărirea acestuia, direct din aplicație.
Autoritatea contractanta atentioneaza operatorii economici asupra faptului ca la momentul cand vor completa DUAE nu au dreptul sa intervina asupra formatului documentului, respectiv asupra cerintelor bifate de autoritatea/entitatea contractanta.
Având în vedere prevederile art. 74 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta a hotarât ca perioada minima între data transmiterii anuntului de participare la licitatia deschisa si data limita de depunere a ofertelor sa fie de cel putin 30 de zile, deoarece autoritatea contractanta are dreptul de a reduce cu 5 zile perioada pentru depunerea ofertelor în cazul în care accepta depunerea ofertelor prin mijloace electronice.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform prevederilor Legii 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
2019-04-10
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.