Căutare

România-Bucureşti: Servicii de interpretariat

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Aprilie 12, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Ministerul Muncii și Justiției Sociale
4266669
Str. Demetru I. Dobrescu nr. 2–4, sector 1
Bucureşti
010026
Oana Covasan
+40 213158556
oana.covasan@mmuncii.gov.ro, licitatii@mmuncii.gov.ro
+40 213145294
www.mmuncii.gov.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de interpretariat
4266669/2018/80
Obiectul acordului-cadru ce urmează a fi încheiat îl constituie prestarea serviciilor de interpretariat pentru necesitățile Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cât și pentru necesitățile din perioada Președinției României la Consiliul Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019, in conformitate cu cerintele solicitate prin caietul de sarcini. Procedura de achiziție publică se va finaliza prin încheierea unui acord-cadru de prestări servicii, pe două loturi, după cum urmează:
— lot 1 — Servicii de interpretariat consecutiv și simultan, necesare desfășurării activității MMJS,
— lot 2 — Servicii de interpretariat consecutiv și simultan necesare desfășurării evenimentelor Președinției UE în România, evenimente ce intră în responsabilitatea MMJS.
Acordul-cadru se va derula pe o perioada de 24 luni de la data semnării, pentru lot 1 — Servicii de interpretariat consecutiv și simultan, necesare desfășurării activității MMJS și pe o perioada de 8 lun [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
794750
794750
Servicii de interpretariat necesare Pres RO 2019
2
Sediul achizitorului.
Servicii de interpretariat, autorizat, consecutiv și simultan necesare desfășurării evenimentelor pe perioada Președinției UE în România. Serviciile se vor presta in conformitate cu cerintele prevazute in caietul de sarcini.
Cantitatea previzionată care se estimează că va fi achiziționată pe durata întregului acord-cadru, este minim 400 de ore și maxim 1 500 de ore.
Pentru un singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru, cantitatea previzionată este minim 1 oră și maxim 400 de ore.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 72 250,00 RON fara TVA.
Servicii de interpretariat necesare MMJS
1
Sediul achizitorului.
Servicii de interpretariat autorizat, consecutiv și simultan, în/din limbi străine și în/din limba română. Efectuarea serviciilor de interpretariat se va efectua în cadrul întâlnirilor bilaterale, la conferințe, la seminarii, la simpozioane și alte evenimente internaționale organizate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.
Cantitatea previzionată care se estimează că va fi achiziționată pe durata întregului acord-cadru, este minim 940 ore și maxim 3 070 ore. Pentru un singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru, cantitatea previzionată este minim 1 ora și maxim 200 ore.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 211 300 RON fara TVA.
1370
2
Servicii de interpretariat necesare Pres RO 2019
2019-04-08
1
1
1
Contera Media S.R.L.
14364214
Str. Tincani nr. 7, sector 6
București
7000
+4 0744845315
contera.media@gmail.com
+4 0217253716
194250
167250
167250
1369
1
Servicii de interpretariat necesare MMJS
2019-04-08
1
1
1
Contera Media S.R.L.
14364214
Str. Tincani nr. 7, sector 6
București
7000
+4 0744845315
contera.media@gmail.com
+4 0217253716
640850
627500
627500
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Ministerul Muncii și Justiției Sociale
Str. Demetru I. Dobrescu nr. 2–4, sector 1
Bucureşti
10026
+40 213158556
licitatii@mmuncii.gov.ro, 
+40 213145294
www.mmuncii.ro
2019-04-09
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.