Căutare

România-Otopeni: Servicii de asigurare de răspundere civilă auto

Cerere de oferte

Informaţii generale

   OTOPENI
   Aprilie 12, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Ministerul Apărării Naționale — Unitatea Militară 01836
27036839
Str. Zborului nr. 1, județ Ilfov
Otopeni
075100
Miu Adrian
+40 213505113-356/462
achizitii1836@roaf.ro
+40 213185452/67
www.roaf.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru de prestări servicii de asigurare de răspundere civilă auto pentru vehiculele aparţinând unităților subordonate Statului Major al Forțelor Aeriene
A-3240
Obiectul acordului cadru îl constituie achiziţia de servicii de asigurare de răspundere civilă auto pentru vehiculele aparţinînd unitatilor subordonate Statului Major al Fortelor Aeriene pentru perioada 24.7.2019–23.7.2020, structurat pe 19 loturi.
Cantitatea minima a acordului-cadru, conform Anexei nr. 1 la caietul de sarcini pentru fiecare lot in parte.
Cantitatea maxima a acordului-cadru, conform Anexei nr. 1 la caietul de sarcini pentru fiecare lot in parte.
Cantitatea maxima a celui mai mare contract subsecvent estimat a fi atribuit pentru fiecare lot in parte, conform Anexei nr. 1 la caietul de sarcini.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a (zece) zi inainte de termenul limita de depunere oferte.
Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14 zile.
707087
19
19
Asigurare RCA pentru autovehicule destinate transportului de marfă cu masa totală maximă autorizată: peste (inclusiv) 16000 kg
15
UM 01836 OTOPENI
Incheierea unui acord-cadru de prestării servicii de asigurare RCA autovehicule destinate transportului de marfă cu masa totală maximă autorizată: peste(inclusiv) 16000 kg.
Cantitățile maxime ale acordului-cadru, conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini, respectiv, minim = 1835 luni, maxim = 2752 luni.
150745
12
Durata în zile de incepere a prestări serviciilor: 5 zile (de la data atribuirii ctr. subsecvent)
Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea estimata a celui mai mare ctr. subsecvent pentru lotul nr.15.
Valoarea estimata celui mai mare contract subsecvent este de 100.515,00 lei
Asigurare RCA pentru autovehicule de transport de persoane (microbuze, autobuze, autocare, autovehicule speciale, altele similare) avand nr total de locuri între 18-40 locuri.
8
UM 01836 Otopeni
Incheierea unui acord-cadru de prestării servicii de asigurare RCA autovehicule de transport de persoane (microbuze, autobuze, autocare, autovehicule speciale, altele similare) avand nr total de locuri între 18-40 locuri.
Cantitățile minime/maxime ale acordului-cadru, conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini, respectiv minim = 660 luni; maxim = 990 luni.
110329
12
Durata în zile de incepere a prestări serviciilor: 5 zile (de la data atribuirii ctr. subsecvent)
Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea estimata a celui mai mare ctr. subsecvent pentru lotul nr.8.
Valoarea estimata celui mai mare contract subsecvent este de 73.553,00 lei
Asigurare RCA pentru autovehicule destinate transportului de marfă cu masa maximă autorizată până la 2300 kg
11
UM 01836 OTOPENI
Incheierea unui acord-cadru de prestării servicii de asigurare RCA autovehicule destinate transportului de marfă cu masa maximă autorizată până la 2300 kg.
Cantitățile minime/maxime ale acordului-cadru, conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini, respectiv minim = 228 luni; maxim = 342 luni.
6632
12
Durata în zile de incepere a prestări serviciilor: 5 zile (de la data atribuirii ctr. subsecvent)
Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru lotul nr.11.
Valoarea estimata celui mai mare contract subsecvent este de 4421,00 lei
Asigurare RCA pentru autovehicule destinate transportului de marfă cu masa maximă autorizată: între 2300-3499 kg
12
UM 01836 OTOPENI
Incheierea unui acord-cadru de prestării servicii de asigurare RCA autovehicule destinate transportului de marfă cu masa maximă autorizată: între 2300-3499 kg.
Cantitățile minime/maxime ale acordului-cadru, conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini, respectiv minim = 307 luni; maxim = 460 luni.
9303
12
Durata în zile de incepere a prestări serviciilor: 5 zile (de la data atribuirii ctr. subsecvent)
Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru lotul nr.12.
Valoarea estimata celui mai mare contract subsecvent este de 6209,00 lei
Asigurare RCA pentru remorci, semiremorci cu masă maximă autorizată: între 751-3500 kg.
17
UM 01836 Otopeni
Incheierea unui acord-cadru de prestării servicii de asigurare RCA remorci, semiremorci cu masă maximă autorizată: între 751-3500 kg.
Cantitățile maxime ale acordului-cadru, conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini, respectiv minim = 710 luni, maxim = 1065 luni.
15382
1
Durata în zile de incepere a prestări serviciilor: 5 zile (de la data atribuirii ctr. subsecvent)
Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea estimata a celui mai mare ctr. subsecvent pentru lotul nr.17.
Valoarea estimata celui mai mare contract subsecvent este de 10.255.00 lei
Asigurare RCA pentru autovehicule destinate transportului de marfă cu masa totală maximă autorizată: între 3500 - 7499 kg.
13
UM 01836
Incheierea unui acord-cadru de prestării servicii de asigurare RCA Autovehicule destinate transportului de marfă cu masa totală maximă autorizată: între 3500 - 7499 kg.
Cantitățile maxime ale acordului-cadru, conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini, respectiv minim = 294 luni, maxim = 444 luni.
12161
12
Durata în zile de incepere a prestări serviciilor: 5 zile (de la data atribuirii ctr. subsecvent)
Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru lotul nr.13.
Valoarea estimata celui mai mare contract subsecvent este de 8.053,00 lei
Asigurare RCA pentru tractoare rutiere având puterea motorului peste 45 CP
10
UM 01836 OTOPENI
Incheierea unui acord-cadru de prestării servicii de asigurare RCA Tractoare rutiere având puterea motorului peste 45CP.
Cantitățile minime/maxime ale acordului-cadru, conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini, respectiv minim = 60 luni; maxim = 90 luni.
1325
12
Durata în zile de incepere a prestări serviciilor: 5 zile (de la data atribuirii ctr. subsecvent)
Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru lotul nr.10.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 883,00 lei
Asigurare RCA pentru remorci, semiremorci cu masă maximă autorizată: pâna la 751 kg
16
UM 01836 Otopeni
Incheierea unui acord-cadru de prestării servicii de asigurare RCA remorci, semiremorci cu masă maximă autorizată: pâna la 751 kg
Cantitățile maxime ale acordului-cadru, conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini, respectiv minim = 48 luni, maxim = 72 luni.
1040
12
Durata în zile de incepere a prestări serviciilor: 5 zile (de la data atribuirii ctr. subsecvent)
Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru lotul nr.16.
Valoarea estimata celui mai mare contract subsecvent este de 693,00 lei
Asigurare RCA pentru autoturisme, autoturisme de teren şi automobile mixte cu masă maximă autorizată mai mică de 3,5 t şi maxim 9 locuri, având capacitatea cilindrică peste 2500 cmc
7
UM 01836 OTOPENI
Incheierea unui acord-cadru de prestării servicii de asigurare RCA autoturisme, autoturisme de teren şi automobile mixte cu masă maximă autorizată mai mică de 3,5 t şi maxim 9 locuri, având capacitatea cilindrică peste 2500 cmc.
Cantitățile minime/maxime ale acordului-cadru, conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini, respectiv minim = 66 luni; maxim = 99 luni.
3801
12
Durata în zile de incepere a prestări serviciilor: 5 zile (de la data atribuirii ctr. subsecvent)
Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru lotul nr.7.
Valoarea estimata celui mai mare contract subsecvent este de 2.534,00 lei
Asigurare RCA pentru autovehicule de transport de persoane (microbuze, autobuze, autocare, autovehicule speciale, altele similare) avand nr total de locuri peste 40 locuri.
9
UM 01836 Otopeni
Incheierea unui acord-cadru de prestării servicii de asigurare RCA Autovehicule de transport de persoane (microbuze, autobuze, autocare, autovehicule speciale, altele similare) avand nr total de locuri peste 40 locuri.
Cantitățile minime/maxime ale acordului-cadru, conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini, respectiv minim = 444 luni; maxim = 666 luni.
74221
12
Durata în zile de incepere a prestări serviciilor: 5 zile (de la data atribuirii ctr. subsecvent)
Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea estimata a celui mai mare ctr. subsecvent pentru fiecare lotul nr.9.
Valoarea estima celui mai mare contract subsecvent este de 49.481,00 lei
Asigurare RCA pentru autoturisme, autoturisme de teren şi automobile mixte cu masă maximă autorizată mai mică de 3,5 t şi maxim 9 locuri, având capacitatea cilindrică între 2001-2500 cmc
6
UM 01836 OTOPENI
Incheierea unui acord-cadru de prestării servicii de asigurare RCA autoturisme, autoturisme de teren şi automobile mixte cu masă maximă autorizată mai mică de 3,5 t şi maxim 9 locuri, având capacitatea cilindrică între 2001-2500 cmc.
Cantitățile minime/maxime ale acordului-cadru, conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini, respectiv, minim =456 luni; maxim = 684 luni.
26259
12
Durata în zile de incepere a prestări serviciilor: 5 zile (de la data atribuirii ctr. subsecvent)
Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea estimata a celui mai mare ctr. subsecvent pentru lotul nr.6.
Valoarea estimata celui mai mare contract subsecvent este de 17.506.00 RON.
Asigurare RCA pentru autoturisme, autoturisme de teren şi automobile mixte cu masă maximă autorizată mai mică de 3,5 t şi maxim 9 locuri, având capacitatea cilindrică cuprinsă între 1201-1400 cmc
2
Unitatea Militara 01836 Otopeni, Strada Zborului, nr.1, Jud. Ilfov
Incheierea unui acord-cadru de prestării servicii de asigurare RCA Autoturisme, autoturisme de teren şi automobile mixte cu masă maximă autorizată mai mică de 3,5 t şi maxim 9 locuri, având capacitatea cilindrică cuprinsă între 1201-1400 cmc
Cantitățile minime/maxime ale acordului-cadru, conform Anexei nr.1 la caietul de sarcini, respectiv mimim=24 luni; maxim =36 luni
904
12
Durata în zile de incepere a prestări serviciilor: 5 zile (de la data atribuirii ctr. subsecvent).
Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru lotul nr.2.
Valoarea estimata celui mai mare contract subsecvent este de 603,00 RON.
Asigurare RCA pentru autoturisme, autoturisme de teren şi automobile mixte cu masă maximă autorizată mai mică de 3,5 t şi maxim 9 locuri, având capacitatea cilindrică: pana la 1200 cmc (inclusiv)
1
U.M. 01836 Otopeni, str. Zborului, nr.1, Jud. Ilfov
Incheierea unui acord-cadru de prestării servicii de asigurare RCA pentru autoturisme, autoturisme de teren şi automobile mixte cu masă maximă autorizată mai mică de 3,5 t şi maxim 9 locuri, având capacitatea cilindrică: pana la 1200 cmc
Cantitățile minime/maxime ale acordului-cadru, conform Anexei nr.1 la caietul de sarcini, respectiv mimim=24 luni; maxim =36 luni
904
12
Durata în zile de incepere a prestări serviciilor: 5 zile (de la data atribuirii ctr. subsecvent)
Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru lotul 1.
Valoarea estimata celui mai mare contract subsecvent este de 603,00 lei
Asigurare RCA pentru autoturisme, autoturisme de teren şi automobile mixte cu masă maximă autorizată mai mică de 3,5 t şi maxim 9 locuri, având capacitatea cilindrică cuprinsă între 1801-2000 cmc.
5
UM 01836 Otopeni
Incheierea unui acord-cadru de prestării servicii de asigurare RCA autoturisme, autoturisme de teren şi automobile mixte cu masă maximă autorizată mai mică de 3,5 t şi maxim 9 locuri, având capacitatea cilindrică cuprinsă între 1801-2000 cmc
Cantitățile minime/maxime ale acordului-cadru, conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini, respectiv, minim =552 luni; maxim = 828 luni.
31787
12
Durata în zile de incepere a prestări serviciilor: 5 zile (de la data atribuirii ctr. subsecvent)
Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea estimata a celui mai mare ctr. subsecvent pentru lotul nr.5.
Valoarea estimata celui mai mare contract subsecvent este de 21.191.00 RON.
Asigurare RCA pentru remorci, semiremorci cu masă maximă autorizată: peste 10000 kg.
19
UM 01836 OTOPENI
Incheierea unui acord-cadru de prestării servicii de asigurare RCA remorci, semiremorci cu masă maximă autorizată: peste 10000 kg
Cantitățile maxime ale acordului-cadru, conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini, respectiv minim = 145 luni, maxim = 217 luni.
3134
12
Durata în zile de incepere a prestări serviciilor: 5 zile (de la data atribuirii ctr. subsecvent)
Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea estimata a celui mai mare ctr. subsecvent pentru lotul nr. 19.
Valoarea estimata celui mai mare contract subsecvent este de 2.094,00 RON.
Asigurare RCA pentru autovehicule destinate transportului de marfă cu masa totală maximă autorizată: între 7500-15999 kg
14
UM 01836 OTOPENI
Incheierea unui acord-cadru de prestării servicii de asigurare RCA Autovehicule destinate transportului de marfă cu masa totală maximă autorizată: între 7500 - 15999 kg.
Cantitățile maxime ale acordului-cadru, conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini, respectiv minim = 2783 luni, maxim = 4174 luni.
128239
12
Durata în zile de incepere a prestări serviciilor: 5 zile (de la data atribuirii ctr. subsecvent)
Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru lotul nr.14.
Valoarea estimata celui mai mare contract subsecvent este de 85503,00 lei
Autoturisme, autoturisme de teren si automobile mixte cu masa maxima autorizata mai mica de 3,5 t si maxim 9 locuri, avand capacitatea cilindrică: intre 1601-1800 cmc
4
UM 01836 Otopeni
Incheierea unui acord-cadru de prestării servicii de asigurare RCA autoturisme, autoturisme de teren şi automobile mixte cu masă maximă autorizată mai mică de 3,5 t şi maxim 9 locuri, având capacitatea cilindrică cuprinsă între 1601-1800 cmc.
Cantitățile minime/maxime ale acordului-cadru, conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini, respectiv, minim =72 luni; maxim = 108 luni.
3600
12
Durata în zile de incepere a prestări serviciilor: 5 zile (de la data atribuirii ctr. subsecvent)
Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru lot nr.4.
Valoarea estimata celui mai mare contract subsecvent este de 2400,00 RON.
Asigurare RCA pentru remorci, semiremorci cu masă maximă autorizată: între 3501-10000 kg
18
UM 01836 OTOPENI
Incheierea unui acord-cadru de prestării servicii de asigurare RCA remorci, semiremorci cu masă maximă autorizată: între 3501-10000 kg
Cantitățile maxime ale acordului-cadru, conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini, respectiv minim = 733 luni, maxim = 1100 luni.
15888
12
Durata în zile de incepere a prestări serviciilor: 5 zile (de la data atribuirii ctr. subsecvent)
Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea estimata a celui mai mare ctr. subsecvent pentru lotul nr.18.
Valoarea estimata celui mai mare contract subsecvent este de 10.587,00 lei
Asigurare RCA pentru autoturisme, autoturisme de teren şi automobile mixte cu masă maximă autorizată mai mică de 3,5 t şi maxim 9 locuri, având capacitatea cilindrică cuprinsă între 1401-1600 cmc
3
UM 01836 Otopeni
Incheierea unui acord-cadru de prestării servicii de asigurare RCA Autoturisme, autoturisme de teren şi automobile mixte cu masă maximă autorizată mai mică de 3,5 t şi maxim 9 locuri, având capacitatea cilindrică cuprinsă între 1401-1600 cmc
Cantitățile minime si maxime ale acordului-cadru, conform Anexei nr.1 la caietul de sarcini, respectiv mimim = 2229 luni: maxim =3343 luni
111433
12
Durata în zile de incepere a prestări serviciilor: 5 zile (de la data atribuirii ctr. subsecvent)
Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru lotul 3.
Valoarea estimata celui mai mare contract subsecvent este de 74.300,00 lei
Cerinţa nr.1. –Neîncadrarea în prevederile art. 164, art.165 si art.167 din Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice.
Modalitatea de îndeplinire: Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate se face prin completarea DUAE, urmand ca documentele care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (certificate fiscale, cazier judiciar si alte documente) sa fie prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii
Cerinta nr. 2. –Prezentarea de certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii.
Modalitatea de îndeplinire:
1. Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE).
2. Se vor prezenta documente justificative solicitate, respectiv: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. Pentru persoane juridice/fizice straine, se vor prezenta documente edificatoare (cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente) emise de autoritati competente din tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, prin care sa dovedeasca lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor si a obligatiilor catre bugetul general consolidat (bugetul local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii. Documentele mentionate se vor prezenta doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor..
Cerinta nr. 3. – Prezentarea "Declaratie privind evitarea conflictului de interese pentru ofertant/ candidat/ofertantul asociat/subcontractantul/ tertul sustinator" (Declaratie privind neincadrarea in prev.art.60 din Legea nr.98/2016) se va completa conform modelului - formularul nr. 1.
Persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţilor contractante - U.M. 01836 Otopeni sunt: Laurentiu Hodorogea (Comandantul U.M. 01836), Dumitru David (Locţiitorul Comandantului U.M. 01836), Marcel Ile (Şef de Stat Major U.M. 01836), Miu Adrian (Şef Şecţie Achiziţii U.M. 01836) și Elena Florea (Contabil Şef U.M. 01836).
Nota:
— Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) cf. art 193 din Legea 98/2016,
— toate documentele solicitate de autoritatea contractanta vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice în SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001, republicata, privind semnatura electronica,
— documente emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.
Cerinţa nr.1. A. Dovedirea înregistrării ca persoană juridică
Indeplinirea cerintei: Prezentarea de documente relevante care să dovedească forma de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic (Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care sa ateste ca ofertantul este abilitat sa desfasoare activitati similare celor care fac obiectul prezentei achizitii.
Nota: Certificatul constatator poate fi prezentat in original/copie legalizata/fotocopie certificata,,conform cu originalul" (formula specificata poate fi efectuata olograf sau prin aplicarea unei stampile continand aceasta mentiune) insusita prin semnatura reprezentantului abilitat sa depuna documentele si prin stampila operato... detalii pe www.e-licitatie.ro
Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,3,4,5,6,7,8,9 Cifra de afaceri anuala generala Cerinta nr.1 - Cifra de afaceri Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o cifra de afaceri anuala generala cel putin egala cu valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce se estimează a fi atribuit pentru lotul/loturile pentru care depune oferta (lot nr. 1–603,00 RON; lot nr. 2–603,00 RON; lot nr. 3 – 74.300,00 RON, lot nr. 4 – 2.400,00 RON, lot nr. 5 – 21.191,00 RON; lot nr. 6 – 17.506,00 RON; lot nr. 7 – 2.534,00 RON; lot nr. 8 – 73.553,00 RON; lot nr. 9 – 49.481,00 RON; lot nr. 10 –883,00 RON; lot nr. 11 –4.421,00 RON; lot nr. 12 –6.209,00 RON; lot nr. 13 –8.053,00 RON; lot nr. 14 –85.503,00 RON; lot nr. 15 – 100.515,00 RON; lot nr. 16 –693,00 RON; lot nr. 17 –10.255,00 RON; lot nr. 18 –10.587,00 RON lot nr. 19 –2.094,00 RON), iar cifra de afaceri anuala generala se va demonstra pentru ultimi 3 ani (2016, 2017 si 2018). În situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. iar cifra de afaceri anuala generala se va demonstra pentru ultimi 3 ani (2015, 2016 si 2017). Neîndeplinirea acestei cerinte atrage excluderea ofertantului de la procedura privind atribuirea contractului. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decât lei în euro vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de catre BNR (pentru anii, 2016 – 4,4908 RON, 2017 - 4,5681 RON, 2018 – 4,6535 RON).
Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), urmand ca documentul justificativ sa fie prezentat doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, astfel: a) declaratii sau extrase bancare corespunzatoare; b) prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, în cazul în care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit operatorul economic; (2) În cazul în care, din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este în masura sa prezinte una sau mai multe dintre informatiile si documentele prevazute la alin. (1), operatorul economic este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractanta îl considera adecvat. (3) În situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate.
Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,3,4,5,6,7,8,9 Numai pentru contractele de achiziții publice de servicii: În perioada de referință, operatorul economic a furnizat următoarele servicii principale de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiență de până la trei ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste trei ani Cerință minimă: Ofertanti vor face dovada prestarii unor servicii similare in valoare de minim: (lot nr. 1–603,00 RON; lot nr. 2–603,00 RON; lot nr. 3 – 74.300,00 RON, lot nr. 4 – 2.400,00 RON, lot nr. 5 – 21.191,00 RON; lot nr. 6 – 17.506,00 RON; lot nr. 7 – 2.534,00 RON; lot nr. 8 – 73.553,00 RON; lot nr. 9 – 49.481,00 RON; lot nr. 10 –883,00 RON; lot nr. 11 –4.421,00 RON; lot nr. 12 –6.209,00 RON; lot nr. 13 –8.053,00 RON; lot nr. 14 –85.503,00 RON; lot nr. 15 – 100.515,00 RON; lot nr. 16 –693,00 RON; lot nr. 17 –10.255,00 RON; lot nr. 18 –10.587,00 RON lot nr. 19 –2.094,00 RON), la nivelul a unul sau mai multe contracte. Experienta similara – Lista principalelor prestari de servicii similare în ultimii 3 ani (2015, 2016 si 2017) din care sa reiasa ca a prestat servicii de o valoare cel putin egala cu valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent a lotului/loturilor pentru care depune oferta. Documentele prezentate în acest sens vor purta mentiune „conform cu originalul” si stampila operatorului economic. Documentele încheiate în alte limbi decât limba româna se vor prezenta în copie, însotite de traduceri autorizate în limba româna. În cazul în care exista incertitudini sau neclaritati în ceea ce priveste anumite documente prezentate, Aut. contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atât de la ofertantul în cauza, cât si de la autoritatile competente care pot furniza informatii în acest sens. În situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate.Modalitatea de indeplinire.
Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), urmand ca documentele justificative actualizate (extras din contract, recomandări, certificate) sa fie prezentat doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la cererea autoritatii contractante.
2019-05-14
15:00
2019-08-14
2019-05-14
15:00
In SEAP
Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
a)Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei: Nicio ofertă nu poate fi retrasă după data limită de depunere precizată şi anunţul de participare, sub sancţiunea excluderii acestuia la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei de participare. Comisia de evaluare, cu acceptul operatorului economic, corectează erorile aritmetice şi remediază viciile de formă ale documentelor şi ofertelor prezentate de către acesta (art.134, alin.10 din HG 395/2016). Dacă op. ec. modifică oferta după deschidere sau nu acceptă remedierea viciilor sau corecţia erorilor, aceasta va fi considerată neconformă (art.134, alin.11 din HG 395/2016).
b) Asociere: În cazul asocierii mai multor operatori economici cu scopul de a depune oferta comună, îndeplinirea cerintelor privind situatia personală a ofertantului, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale şi standardele de asigurare a calităţii trebuie să fie îndeplinite de fiecare asociat în parte, iar cerinţa privind capacitatea tehnica si/sau profesională trebuie sa fie îndeplinită prin cumul de grupul de asociaţi. Se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta cel puţin următoarele: faptul ca asociaţii sunt responsabili solidar şi nelimitat de executarea contractului, nominalizarea liderului asociaţiei, comunicările şi plăţile se vor face de liderul asociaţiei.
c) În cazul în care nu se specifică în cadrul prezentei Fişe de date a achiziţiei modul de prezentare a documentelor, acestea pot fi prezentate în oricare din următoarele forme: original, copie legalizată sau copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”.
d) Documentele emise într-o limbă străină vor fi însoţite de traduceri în limba română efectuate de un traducător autorizat.
e) Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire.
f) Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele, prenumele şi funcţia semnatarului.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele limita de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101 din 19.5.2016.
Birou Juridic — U.M. 01836 Otopeni
Str. Zborului nr. 1, jud. Ilfov
Otopeni
075100
+40 213506133/137
achizitii@roaf.ro
+40 213502662
www.roaf.ro
2019-04-10
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.