Căutare

România-Bucureşti: Produse de origine animală, carne şi produse din carne

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Aprilie 12, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
15318810
Str. Mareșal Averescu nr. 17
Bucureşti
71314
Mihaela Briciu
+40 212224340
achizitiipublice@dgaspc-sectorul1.ro
+40 212224340
www.dgaspc-sectorul1.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziția de: lotul nr. 1: carne, produse din carne, lotul nr. 2: ouă și produse lactate
15318810/2018/2/8
Prezenta procedura are ca obiect asigurarea necesitatilor de carne, produse din carne, oua si produse lactate pentru Complexele Sociale de Servicii, Centrele de Asistare si Ingrijire, Module Pavilionare de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică, Case de tip familial din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 1.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20.
Termenul limita exprimat in numar de zile in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este in a 12-a zi inainte de depunerea ofertelor.
825000
Achiziție de carne, produse din carne
1
Complexele Sociale de Servicii, Centrele de Asistare si Ingrijire, Module Pavilionare de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică, Case de tip familial din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 1.
Cantitatile minime/maxime aferente acordului cadru, precum si cantitatile minime/maxime ale unui contract subsecvent se regasesc in caietul de sarcini.
Valoarea estimată minima a acordului-cadru pentru lotul nr. 1: 2 364,28 RON fara TVA.
Valoarea estimata maxima a acordului-cadru pentru lotul nr. 1: 1 818 573 RON fara TVA.
Valoarea estimata minima a celui mai mare contract subsecvent pentru lotul nr. 1: 1 182,14 RON fara TVA.
Valoarea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent pentru lotul nr. 1: 757 738,65 RON fara TVA.
La sectiunea II.2.6 a fost trecuta valoarea estimata a acordului-cadru. Garantia de participare a fost stabilita la valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.
Achiziția de ouă și produse lactate
2
Complexele Sociale de Servicii, Centrele de Asistare si Ingrijire, Module Pavilionare de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică, Case de tip familial din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 1.
Cantitatile minime/maxime aferente acordului cadru, precum si cantitatile minime/maxime ale unui contract subsecvent se regasesc in caietul de sarcini.
Valoarea estimată minima a acordului-cadru pentru lotul nr. 2: 914,40 RON fara TVA.
Valoarea estimata maxima a acordului-cadru pentru lotul nr. 2: 1 446 121,91 RON fara TVA.
Valoarea estimata minima a celui mai mare contract subsecvent pentru lotul nr. 2: 457,20 RON fara TVA.
Valoarea estimata maxima a celui mai mare contract subsecvent pentru lotul nr. 2: 723 060,95 RON fara TVA.
La sectiunea II.2.6 a fost trecuta valoarea estimata a acordului-cadru. Garantia de participare s-a stabilit la valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.
17694
1
Achiziție de carne, produse din carne
2019-04-01
1
1
1
Retacom S.R.L.
RO 3209240
Str. Găvana nr. 1
București
013789
+40 744758622
rmihaiconstantin@yahoo.com
+40 21/2321961
1818573
300000
6054
1
Achiziție de carne, produse din carne
2019-02-01
1
1
1
Retacom S.R.L.
RO 3209240
Str. Găvana nr. 1
București
013789
+40 744758622
rmihaiconstantin@yahoo.com
+40 21/2321961
1818573
300000
6053
2
Achiziția de ouă și produse lactate
2019-02-01
1
1
Direct Home Services Distribution
RO 12144891
Str. nr.
București
022944
+04 0212416479
info@dhs.ro
+04 0212409612
www.dhs.ro
1446121.91
225000
4119
1
Achiziție de carne, produse din carne
2019-01-23
1
1
1
Retacom S.R.L
RO 3209240
Str. Găvana nr. 1
București
013789
+40 744758622
rmihaiconstantin@yahoo.com
+40 21/2321961
1818573
1678862.90
1678862.90
4120
2
Achiziția de ouă și produse lactate
2019-01-23
1
1
1
Direct Home Services Distribution
RO 12144891
Str. nr.
București
022944
+04 0212416479
info@dhs.ro
+04 0212409612
www.dhs.ro
1446121.91
1443539.50
1443539.50
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane
Bulevardul Mareșal Averescu nr. 17, sector 1
București
71314
achizitiipublice@dgaspc-sectorul1.ro
www.dgaspc-sectorul1.ro
2019-04-09
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.