Căutare

România-Timișoara: Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor şi aparatelor electrice şi a echipamentului conex

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   TIMIȘOARA
   Aprilie 11, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Aquatim S.A. Timișoara
RO 3041480
Str. Gheorghe Lazăr nr. 11A
Timișoara
300081
Sergiu Blidariu
+40 256200262
sergiu.blidariu@aquatim.ro
+40 256294753
www.aquatim.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a instalaţilor de automatizare şi proceselor automatizate din dotarea Aquatim S.A.
DA 18030 disponibil in SICAP, https://sicap-prod.e-licitatie.ro
Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a instalaţilor de automatizare şi proceselor automatizate din dotarea Aquatim S.A., împărţite după cum urmeaza:
— Lot 1: Procese aferente sistemelor de alimentare cu apă,
— Lot 2: Procese aferente sistemelor de canalizare.
Numar de zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a fertelor/candidaturilor: 15 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor).
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare simplificat pentru depunerea ofertelor.
1030880
Procese aferente sistemelor de alimentare cu apă
1
Aria de operare a Aquatim S.A., jud. Timis.
„Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a instalaţilor de automatizare şi proceselor automatizate din dotarea Aquatim S.A.” – cantitati estimate conform caietului de sarcini.
Lot 1: Procese aferente sistemelor de alimentare cu apă:
— Cantitate minima acord-cadru – 2 650 ore de revizii,
— Cantitate maxima acord-cadru – 2 650 ore de revizii + 10 000 ore de reparatii,
— Cantitate minima a unui contract subsecvent – 1 reparatie,
— Cantitate maxima a unui contract subsecvent – 1 350 ore de revizii + 1 000 ore de reparatii.
Valoarea estimată acord cadru fără TVA: 5 660 000 RON.
Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent fără TVA: 500 RON.
Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent fără TVA: 710 000 RON.
Surse proprii 100 %.
Procese aferente sistemelor de canalizare
2
Aria de operare a Aquatim S.A., jud. Timis.
„Servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă a instalaţilor de automatizare şi proceselor automatizate din dotarea Aquatim S.A.” – cantitati estimate conform caietului de sarcini.
Lot 2: Procese aferente sistemelor de canalizare:
— Cantitate minima acord-cadru – 3 944 ore de revizii,
— Cantitate maxima acord-cadru – 3 944 ore de revizii + 14 000 ore de reparatii,
— Cantitate minima a unui contract subsecvent – 1 reparatie,
— Cantitate maxima a unui contract subsecvent – 1 972 ore de revizii + 1 000 ore de reparatii.
Valoarea estimată acord cadru fără TVA: 7 610 480 RON.
Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent fără TVA: 500 RON.
Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent fără TVA: 850 000 RON.
Surse proprii 100 %.
23/AP
2
Procese aferente sistemelor de canalizare
2019-01-18
1
1
1
Beespeed Automatizări S.R.L.
RO 6725121
Str. Modul 3, Incontro 07 nr. SAD 3
Chișoda
307221
+40 256204402
elicitatie@beespeed.ro
+40 256204402
www.beespeed.ro
7610480
7610480
7610480
22/AP
1
Procese aferente sistemelor de alimentare cu apă
2019-01-18
1
1
1
Beespeed Automatizări S.R.L.
6725121
Str. Modul 3, Incontro 07 nr. SAD 3, județ Timiș
Chișoda
307221
+40 256204402
elicitatie@beespeed.ro
+40 256204402
www.beespeed.ro
5660000
5659400
5659400
1/AC 23
2
Procese aferente sistemelor de canalizare
2019-03-18
1
1
Beespeed Automatizări S.R.L.
RO 6725121
Str. Modul 3, Incontro 07 nr. SAD 3
Chișoda
307221
+40 256204402
elicitatie@beespeed.ro
+40 256204402
www.beespeed.ro
7610480
670480
1/AC 22
1
Procese aferente sistemelor de alimentare cu apă
2019-03-18
1
1
Beespeed Automatizări S.R.L.
RO 6725121
Str. Modul 3, Incontro 07 nr. SAD 3
Chișoda
307221
+40 256204402
elicitatie@beespeed.ro
+40 256204402
www.beespeed.ro
5660000
360400
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Aquatim S.A. – Compartimentul Juridic
Str. Gheorghe Lazăr nr. 11A
Timișoara
300081
+40 256200262
www.aquatim.ro
2019-04-08
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.