Căutare

România-Mediaș: Imprimante şi trasatoare

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   MEDIAȘ
   Aprilie 11, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. Mediaș
RO13068733
Str. C.I. Motaș nr. 1
Mediaș
551018
Ana Botea
+40 269801567
avram.luca@transgaz.ro, monica.petrescu@transgaz.ro, ana.botea@transgaz.ro
+40 269844832
www.transgaz.ro
www.e-licitatie.ro
Soluție de imprimare, fotocopiere, scanare și fax
Cap. C Produse poz. 100
Solutie de imprimare, fotocopiere, scanare si fax — acord-cadru, 24 luni, cu un singur operator economic.
Data limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire, este a 13-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 173 Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizitiilor publice.
Termenul limita în care entitatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare conform prevederilor art. 172 alin. (2), coroborat cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizitiilor publice, este: a 10-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor.
4104792.49
S.N.T.G.N. Transgaz S.A.
Obiectul prezentei achizitii il constituie o soluție care să livreze echipamente și servicii de imprimare, copiere, scanare și transmitere documente prin fax, către utilizatorii Transgaz, pentru o perioada de 2 ani. Elementele principale ale soluției sunt: achiziția de echipamente multifuncționale și de imprimare, achiziția de aplicații software de gestiune și de administrare a soluției, asigurarea de consumabilele aferente serviciilor de imprimare, precum și service-ul total al echipamentelor la sediul beneficiarului pe toata durata de derulare a contractului (manopera, piese de schimb, inclusiv materiale consumabile originale).
Scopul achiziției este satisfacerea cerințelor de imprimare, copiere, scanare și fax a documentelor Transgaz prin asigurarea și optimizarea serviciilor prestate și a proceselor implementate, astfel încât să se poată realiza creșterea disponibilității echipamentelor, creșterea securizării rețelei, reducerea costurilor pentru întreținerea echipamentelor și reducerea costurilor pentru consumabile.
Cantitatile minime/maxime ale acordului-cadru si ale contractelor subsecvente sunt prevazute in Anexa 6 la caietul de sarcini.
Componenta tehnica
5
Componenta tehnica
10
Componenta tehnica
20
65
851
Soluții de imprimare, fotocopiere, scanare și fax
2018-11-15
2
2
2
Tryamm Trading Consulting
RO 3900945
Str. Romulus nr. 22
București
023986
+40 213277387
dan.modoran@tryamm.ro, iulian.ionita@tryamm.ro
+40 213208393
www.tryamm.ro
10073686
5139111.77
5139111.77
877/29.11.2018
Contract subsecvent sectorial de produse
2018-11-29
1
1
1
Tryamm Trading Consulting
RO 3900945
Str. Romulus nr. 22
București
023986
+40 213277387
dan.modoran@tryamm.ro, iulian.ionita@tryamm.ro
+40 213208393
www.tryamm.ro
4072217.49
4072217.49
420/29.03.2019
Contract subsecvent sectorial de produse
2019-03-29
1
1
Tryamm Trading Consulting
RO 3900945
Str. Romulus nr. 22
București
023986
+40 213277387
dan.modoran@tryamm.ro, iulian.ionita@tryamm.ro
+40 213208393
www.tryamm.ro
32575
32575
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. — Direcția Juridică
Str. C.I. Motaș nr. 1
Mediaș
551018
+40 269803333
juridic@transgaz.ro
+40 269839029
www.transgaz.ro
2019-04-08
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.