Căutare

România-Timișoara: Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   TIMIȘOARA
   Aprilie 11, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Timișoara
14756536
Bulevardul C. D. Loga nr. 1, județul Timiș
Timișoara
300030
Serviciul Achiziții Publice — Calin Petricescu
+40 256408453
achizitiipublice@primariatm.ro
www.primariatm.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de proiectare SF+PT zona sportivă și de agrement — bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, Calea Șagului, Str. [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
14756536_2018_PAAPD1042921
Vor fi prestate urmatoarele servicii:
(a)  Elaborare studiu de fezabilitate, inclusiv avize/studii de specialitate/acorduri conform certificatului de urbanism,
(b)  Elaborare Proiect pentru autorizare executie lucrări de construire inclusiv obţinerea Autorizaţiei de construire + Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor + Proiect Tehnic de executie, inclusiv detalii de executie si caiet de sarcini; plan SSM și deviz martor,
(c) Asistență tehnica de specialitate din partea proiectantului în calitate de expert cooptat pe perioada desfasurarii procedurii de achizitie a lucrarilor de execuție și pe perioada execuției lucrărilor + Documentație As built, pe specialități, audit energetic la finalizarea executiei lucrarilor, autorizații necesare punerii în funcțiune/exploatare a imobilului și instalațiilor aferente (autorizație ISU, ISCIR, MAI etc.), documentatie pentru intabulare si obtinere Carte Funciara.
182000
La sediul prestatorului si la sediul autoritatii contractante.
Dezvoltarea infrastructurii sportive si de agrement, reprezinta o parte componentă a planului de creștere a calității vieții cetatenilor urbei; de aceea municipalitatea a inclus in proiectele de dezvoltare si realizarea unor zone de agrement si practicare a sportului in mai multe zone ale orasului.


Unul dintre obiectivele propuse pentru dezvoltarea infrastructurii de agrement este construirea unui complex sportiv in Calea Șagului, compus in principal din: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis și alte amenajari interioare si exterioare, pentru care este necesara realizarea urmatoarelor servicii: 

(a)  Elaborare studiu de fezabilitate, inclusiv avize/studii de specialitate/acorduri conform certificatului de urbanism,
(b) Elaborare Proiect pentru autorizare executie lucrări de construire inclusiv obținerea Autorizației de construire + Proiect de organizare a execuției lucrărilor + Proiect Tehnic de executie, inclusiv detalii de executie si caiet de sarcini; plan SSM și deviz martor,


(c) Asistență tehnica de specialitate din partea proiectantului în calitate de expert cooptat pe perioada desfasurarii procedurii de achizitie a lucrarilor de execuție și pe perioada execuției lucrărilor + Documentație As built, pe specialități, audit energetic la finalizarea executiei lucrarilor, autorizații necesare punerii în funcțiune/exploatare a imobilului și instalațiilor aferente (autorizație ISU, ISCIR, MAI etc.), documentatie pentru intabulare si obtinere Carte Funciara.
Operatorii economici participanți la procedură au obligația de a dispune de minim un proiectant specialitatea instalații sau echivalent pentru cetățenii din alte țări, [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
3
Operatorii economici participanți la procedură au obligația de a dispune de minim un arhitect sau echivalent pentru cetățenii din alte țări, certificat și calificat în [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
3
Operatorii economici participanți la procedura au obligația de a dispune de minim un proiectant cu rolul/funcția de șef de proiect, la elaborarea documentației tehnico [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
4
90
2018/S 227-519413
38
Servicii de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții „Zona sportivă și de agrement Calea Șagului — bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2019-04-04
2
2
2
PGA Markers
36690254
Str. Gheorghe Doja nr. 1
Timișoara
300195
+40 721206063
praleagroup@yahoo.com
+40 356466950
200000
182000
37
— sef proiect/ servicii de proiectare structura de rezistenta - 15 %,
— servicii de proiectare instalatii sanitare si HVAC - 15 %,
— servicii de proiectare instalatii electrice (curenti tari si curenti slabi) - 7 %
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Municipiul Timișoara — Serviciul Achiziții Publice, camera 223
Bulevardul C. D. Loga nr. 1
Timișoara
300030
+40 256408453
achizitiipublice@primariatm.ro
www.primariatm.ro
2019-04-08
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.