Căutare

România-Bucureşti: Servicii de arhivare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Aprilie 11, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Ministerul Fondurilor Europene
38918422
Str. D. I. Mendeleev nr. 36–38
Bucureşti
010366
Nicoleta Capuzu
+40 372614368
achizitii@fonduri-ue.ro
www.fonduri-ue.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de arhivare, depozitare şi gestionare a documentelor MFE
38918422/2019/18
Servicii de arhivare, depozitare şi gestionare a documentelor MFE.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20.
Autoritatea contractanta va raspunde tuturor clarificarilor in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
16297587.09
8
8
Lot 4 — DRI Sibiu
4
Sibiu.
Servicii de arhivare, depozitare şi gestionare a documentelor MFE, lot 4 — DRI Sibiu.
Cantități minime acord-cadru: 102 ml, 88 ml, 420 cutii, 10 cutii (conform caietului de sarcini).
Cantități maxime acord-cadru: 304 ml, 290 ml, 1 580 cutii, 200 cutii (conform caietului de sarcini).
Cantitati minime contract subsecvent: 30 ml, 20 ml, 150 cutii, 10 cutii (conform caietului de sarcini).
Cantități maxime contract subsecvent: 120 ml, 110 ml, 624 cutii, 20 cutii (conform caietului de sarcini).
Factori de mediu prezenți în procesul de arhivare.
5
Timpul de livrare a documentelor solicitate din depozitul prestatorului.
10
85
150182.55
48
Program / Proiect Programul Operational Asistenta Tehnica - POAT
Lot 7 — DRI Bacău
7
Bacau.
Servicii de arhivare, depozitare şi gestionare a documentelor MFE, LOT 7 — DRI Bacau.
Cantități minime-acord cadru: 102 ml, 88 ml, 420 cutii, 10 cutii (conform caietului de sarcini).
Cantități maxime-acord cadru: 304 ml, 290 ml, 1 580 cutii, 200 cutii (conform caietului de sarcini).
Cantitati minime-contract subsecvent: 30 ml, 20 ml, 156 cutii, 10 cutii (conform caietului de sarcini).
Cantități maxime-contract subsecvent: 100 ml, 90 ml, 520 cutii, 20 cutii (conform caietului de sarcini).
Timpul de livrare a documentelor solicitate din depozitul prestatorului.
10
Factori de mediu prezenți în procesul de arhivare.
5
85
150182.55
48
Program / Proiect Programul Operational Asistenta Tehnica - POAT
Lot 1 — structuri MFE din București
1
București.
Servicii de arhivare, depozitare şi gestionare a documentelor MFE, lot 1 — structuri MFE din București.
Cantități minime-acord cadru: 15 000 ml, 13 622 ml, 9 000 cutii, 5 000 cutii (conform caietului de sarcini).
Cantități maxime-acord cadru: 31 378 ml, 30 000 ml, 80 000 cutii, 20 000 cutii (conform caietului de sarcini).
Cantitati minime-contract subsecvent: 20 ml, 10 ml, 94 cutii (conform caietului de sarcini).
Cantități maxime-contract subsecvent: 10 000 ml, 9 000 ml, 5.000 cutii (conform caietului de sarcini).
Factori de mediu prezenți în procesul de arhivare.
5
Timpul de livrare a documentelor solicitate din depozitul prestatorului.
10
85
15353043.98
48
Program / Proiect Programul Operational Asistenta Tehnica - POAT
Finantarea se realizeaza si din POCU, POAD si Bugetul de stat.
Lot 8 — DRI Galați
8
Galati.
Servicii de arhivare, depozitare şi gestionare a documentelor MFE, lot 8 — DRI Galati.
Cantități minime acord-cadru: 40 ml, 30 ml, 210 cutii, 10 cutii (conform caietului de sarcini).
Cantități maxime acord-cadru: 250 ml, 240 ml, 1300 cutii, 200 cutii (conform caietului de sarcini).
Cantitati minime contract subsecvent: 20 ml, 10 ml, 364 cutii, 104 cutii (conform caietului de sarcini).
Cantități maxime contract subsecvent: 70 ml, 60 ml, 364 cutii, 20 cutii (conform caietului de sarcini).
Factori de mediu prezenți în procesul de arhivare.
5
Timpul de livrare a documentelor solicitate din depozitul prestatorului.
10
85
123613.13
48
Program / Proiect Programul Operational Asistenta Tehnica - POAT
Lot 6 — DRI Cluj Napoca
6
Cluj Napoca.
Servicii de arhivare, depozitare şi gestionare a documentelor MFE, lot 6 — DRI Cluj Napoca.
Cantități minime acord-cadru: 85 ml, 75 ml, 225 cutii, 10 cutii (conform caietului de sarcini).
Cantități maxime acord-cadru: 220 ml, 210 ml, 1 144 cutii, 200 cutii (conform caietului de sarcini).
Cantitati minime contract subsecvent: 15 ml, 10 ml, 78 cutii, 10 cutii (conform caietului de sarcini).
Cantități maxime contract subsecvent: 60 ml, 50 ml, 312 cutii, 20 cutii (conform caietului de sarcini).
Timpul de livrare a documentelor solicitate din depozitul prestatorului.
10
Factori de mediu prezenți în procesul de arhivare.
5
85
108851.55
48
Program / Proiect Programul Operational Asistenta Tehnica - POAT
Lot 2 — DRI Pitești
2
Pitesti.
Servicii de arhivare, depozitare şi gestionare a documentelor MFE, Lot 2 — DRI Pitesti.
Cantități minime acord-cadru: 102 ml, 88 ml, 420 cutii, 10 cutii (conform caietului de sarcini).
Cantități maxime acord-cadru: 304 ml, 290 ml, 88 ml, 1 580 cutii, 200 cutii (conform caietului de sarcini).
Cantitati minime contract subsecvent: 30 ml, 20 ml, 150 cutii, 10 cutii (conform caietului de sarcini).
Cantități maxime contract subsecvent: 120 ml, 110 ml, 624 cutii, 20 cutii (conform caietului de sarcini).
Factori de mediu prezenți în procesul de arhivare.
5
Timpul de livrare a documentelor solicitate din depozitul prestatorului.
10
85
150182.55
48
Program / Proiect Programul Operational Asistenta Tehnica - POAT
Lot 3 — DRI Craiova
3
Craiova.
Servicii de arhivare, depozitare şi gestionare a documentelor MFE, lot 3 — DRI Craiova.
Cantități minime acord-cadru: 50 ml, 40 ml, 120 cutii, 10 cutii (conform caietului de sarcini).
Cantități maxime acord-cadru: 160 ml, 150 ml, 832 cutii, 50 cutii (conform caietului de sarcini).
Cantitati minime contract subsecvent: 10 ml, 5 ml, 52 cutii, 10 cutii (conform caietului de sarcini).
Cantități maxime contract subsecvent: 30 ml, 20 ml, 975 cutii, 20 cutii (conform caietului de sarcini).
Factori de mediu prezenți în procesul de arhivare.
5
Timpul de livrare a documentelor solicitate din depozitul prestatorului.
10
85
78878.40
48
Program / Proiect Programul Operational Asistenta Tehnica - POAT
Lot 5 — DRI Timișoara
5
Timisoara.
Servicii de arhivare, depozitare şi gestionare a documentelor MFE, Lot 5 — DRI Timisoara.
Cantități minime acord-cadru: 220 ml, 210 ml, 570 cutii, 10 cutii (conform caietului de sarcini).
Cantități maxime acord-cadru: 370 ml, 360 ml, 1 920 cutii, 200 cutii (conform caietului de sarcini).
Cantitati minime contract subsecvent: 40 ml, 30 ml, 100 cutii, 10 cutii (conform caietului de sarcini).
Cantități maxime contract subsecvent: 130 ml, 120 ml, 676 cutii, 20 cutii (conform caietului de sarcini).
Factori de mediu prezenți în procesul de arhivare.
5
Timpul de livrare a documentelor solicitate din depozitul prestatorului.
10
85
182652.38
48
Program / Proiect Programul Operational Asistenta Tehnica - POAT
În conformitate cu prevederile art. 163 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă solicită următoarele criterii de calificare:
1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc.
Aceste documente pot fi:
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,
— Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,
— Alte documente edificatoare, după caz;
2) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58–63 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc.
Aceste documente pot fi:
— Declaratie pe propria raspundere a ofertantului/subcontractantului/tertului sustinator privind evitarea conflictului de interese, conform formularului pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta. Formularul se va prezenta odata cu DUAE. Persoanele cu functii de decizie sunt:
— Plumb Rovana — Ministru,
— Toader Mihaela Virginia — Secretar de stat,
— Paxino Octav-Dan — Secretar de stat,
— Hristodorescu Loredana — Secretar general,
— Tinta Florentina Carmen — Secretar General Adjunct,
— Ciutan Ileana — Secretar General Adjunct,
— Cristea Mariana — Director, Directia Generala Economica,
— Calota Mihai-Director general — Direcția Generală Juridică si Relația cu Parlamentul,
— Arat Oana Marie — Director general, Directia Generala Achizitii si Servicii Interne,
— Capuzu Nicoleta Mihaela — Director, Directia Achizitii Publice, Directia Generala Achizitii si Servicii Interne,
— Tagarta Andrei Catalin — Sef serviciu, Directia Achizitii Publice, Directia Generala Achizitii si Servicii Interne,
— Lechea Simona Ionelia — Consilier, Directia Achizitii Publice, Directia Generala Achizitii si Servicii Interne,
— Rizi-Ivan Serena — Consilier, Directia Achizitii Publice, Directia Generala Achizitii si Servicii Interne,
— Zoia Mirela Cristina — Consilier, Directia Achizitii Publice, Directia Generala Achizitii si Servicii Interne.
Nota. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta declaratia privind conflictul de interese. În cazul în care vor exista subcontractanti/terti sustinatori, declaratia privind conflictul de interese va fi prezentata de fiecare subcontractant/tert sustinator în parte. Daca exista incertitudini cu privire la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente.
3) Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Informatii privind asociatii/sub-contractantii/tertii sustinatori (daca este cazul).
Ofertantii vor declara subcontractantii la momentul depunerii ofertei si vor completa un DUAE distinct in acest sens (cerinta valabila si pentru tertul sustinator, daca exista). Ofertantii vor prezenta, odata cu depunerea DUAE, angajamentului tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare (acolo unde este cazul). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante.
2019-05-16
15:00
2019-09-16
2019-05-16
15:00
In SEAP.
Ofertantii pot depune oferta pentru unul sau mai multe loturi. Pentru indeplinirea cerintelor de calificare, operatorii economici vor depune in SEAP, DUAE, urmand ca autoritatea contractanta sa solicite documentele de calificare ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire sau oricand in perioada de derulare a procedurii, potrivit prevederilor art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Avand in vedere ca DUAE este in format .xml, link-ul potrivit caruia operatorii economici vor încarca DUAE, Documentul Unic de Achizitie European, poate fi accesat la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
În cazul în care, la întocmirea clasamentului, se constata ca doua sau mai multe oferte au acelasi punctaj, fapt ce împiedica stabilirea ofertei clasate pe primul loc, în vederea departajării acestora, autoritatea contractantă va alege oferta cu cel mai mare punctaj obținut la factorul de evaluare „Prețul ofertei”.
Important. Ofertanții au obligația de a respecta prevederile Regulamentului nr. 679 din 27.4.2016 privind protecția persoanelor fizice, in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor), precum si prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale si protejarea confidentialitatii in sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidentialitatii si comunicațiilor electronice), transpusa in legislația naționala prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările si completările ulterioare. In acest sens, ofertanții, prin depunerea ofertelor consimt atât asupra propriului acord de prelucrare a datelor cu caracter personal, cat si asupra permisiunii de a furniza datele personale ale partenerilor in vederea prelucrării, atât in aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, cat si in toate fazele de evaluare/contractare/implementare/sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale menționate anterior.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi
Funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare.
Direcția Generală Juridică și Relația cu Parlamentul
Șoseaua București-Ploiești nr. 1–1B
Bucureşti
contact.minister@fonduri-ue.ro
www.fonduri-ue.ro
2019-04-09
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.