Căutare

România-Bucureşti: Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor de construcţii

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Aprilie 9, 2019
   Română
   Altele

Textul original

E-Distribuție Muntenia S.A.
RO 14507322
Str. Ion Mihalache nr. 41–43
Bucureşti
011172
Baican Adriana
+40 2065443
adriana.baican@enel.com
+40 372871911
www.enel.ro
www.e-licitatie.ro
„Prestări servicii de mentenanță a clădirilor și a spațiilor conexe pentru sediile civile și industriale aparținând societăților E-Distribuție Muntenia S.A [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
14507322/C2018/03914
Acord-cadru de servicii pentru: „Prestari servicii de mentenanta a cladirilor si a spatiilor conexe pentru sediile civile si industriale apartinand societatilor E-Distributie Muntenia S.A, E-Distributie Banat S.A., E-Distributie Dobrogea S.A., Enel Energie S.A., Enel Energie Muntenia SA”, constand gestionarea integrata si prestarea urmatoarelor servicii:
— Servicii de intretinere si reparatii constructii (reparatii de tamplarie, lacatuserie, zidarie, vopsitorie, zugraveli etc.),
— Servicii de intretinere si reparatii instalatii sanitare: interioare si exterioare de apa rece, apa calda menajera si de canalizare,
— Serviciul intretinere si reparatii instalatii incalzire si retea termica (interioare si exterioare),
— Serviciul de intretinere si reparatii instalatii electrice,
— Serviciul de intretinere si control tehnic RSVTI pentru ascensoare si platforme ridicatoare,
— Service-ul si lucrarile de intretinere grupuri electrogene,
— Serviciul de intretinere sisteme [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
6099624.57
6099624.57
Sediile/locatiile entitatii contractante, prezentate in caietul de sarcini.
Acord-cadru de servicii pentru: „Prestari servicii de mentenanta a cladirilor si a spatiilor conexe pentru sediile civile si industriale apartinand societatilor E-Distributie Muntenia S.A, E-Distributie Banat S.A., E-Distributie Dobrogea S.A., Enel Energie S.A., Enel Energie Muntenia SA”, localizate in:
— Zona Muntenia, cuprinde E-Distributie Muntenia si Enel Energie Muntenia,
— Zona Banat, cuprinde E-Distributie Banat si Enel Energie-Zona Banat,
— Zona Dobrogea, cuprinde E-Distributie Dobrogea si Enel Energie Dobrogea.
Cantitatile estimate maxime ale acordului-cadru, aferente unei perioade de prestare de 36 luni: conform anexelor 1.1., 1.2.,1.3, atasate la sectiunea documentele procedurii.
Cantitatile estimate minime ale acordului-cadru, aferente unei perioade de prestare de 12 luni: conform Anexei 2.1., 2.2., 2.3., atasate la sectiunea documentele procedurii.
Cantitati estimate maxime contract subsecvent, aferente unei perioade de prestare de 12 luni: conform anexelor 3.1., 3.2., 3.3, atasate la sectiunea documentele procedurii.
Cantitati estimate minime contract subsecvent, aferente unei perioade de prestare de 1 luna: conform Anexelor 4.1., 4.2., 4.3., atasate la sectiunea documentele procedurii.
Se estimeaza ca se vor atribui contracte subsecvente cu o durata de 12 luni.
Valoare estimata minima acord-cadru = 2 051 331,48 RON.
Valoare estimata maxima acord-cadru = 6 216 156,00 RON.
Valoarea estimata cel mai mare contract subsecvent = 2 051 331,48 RON.
Componenta tehnica, conform Anexei 11 — Grila de evaluare tehnica, la caietul de sarcini, pentru urmatorii subfactori de evaluare: 1. Garantia lucrarilor de reparatii as... detalii pe www.e-licitatie.ro
20
80
196/ 197/198/199/200
„Prestări servicii de mentenanță a clădirilor și a spațiilor conexe pentru sediile civile și industriale"
2019-03-15
1
1
1
UTI Facility Management
18165761
Calea Bucureștilor nr. 224E
Otopeni
075150
+40 314232731
iulia.ionascu@uti.eu.com, gabriel.ignat@uti.eu.com, Alexandra.Luca@uti.ro, alina.fetcu@uti.eu.com
+40 314232709
www.uti.eu.com
6216156
6099624.57
6099624.57
604144
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
http://www.cnsc.ro
ENEL — Serviciul Juridic si Afaceri Corporatiste
Bulevardul Ion Mihalache nr. 41–43, sector 1
Bucureşti
011172
+40 212065045
+40 372871911
www.enel.com
2019-04-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.