Căutare

România-Bucureşti: Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Aprilie 9, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
10874881
Str. Polonă nr. 65
Bucureşti
010494
Departament Achiziții — Marius-Mihail Marcuta, mmarcuta@nuclearelectrica.ro
+40 212038269
mmarcuta@nuclearelectrica.ro, cteodorescu@nuclearelectrica.ro, 
+40 212031315
http://www.nuclearelectrica.ro/
www.e-licitatie.ro
Servicii de mentenanță pentru echipamentele mecanice de la C.N.E. Cernavodă, în vederea funcționării centralei în condiții de siguranță și securitate nucleară
10874881/2018/0716.03
Servicii de mentenanta pentru echipamentele mecanice de la C.N.E. Cernavoda, in vederea functionarii centralei in conditii de siguranta si securitate nucleara.
Clarificarile sau informatiile suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 16 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in conformitate cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile ulterioare.
37585580
C.N.E. Cernavoda.
Achizitia are ca obiect urmatoarele tipuri de servicii:
1) Servicii de mentenanta pentru echipamente mecanice, respectiv pentru echipamente si sisteme de ventilatie;
2) Servicii de elaborare planuri de reparatii si solutii de imbunatatire in legatura cu sistemele si echipamentele mecanice si de ventilatie pentru care se asigura servicii de mentenanta;
3) Activitati suport in legatura cu serviciile de la pct. (1), constand in evaluare/evidente/urmarire comenzi de lucru, emitere comenzi de lucrare si procesare pachete de lucru (printare, scanare, actualizare informatii in sistemul informatic de gestionare a comenzilor de lucrare, gestionare/actualizare a bazelor de date specifice).
Prin „Garantia acordata serviciilor de mentenanta corectiva (reparatii)” se intelege perioada de garantie acordata de ofertant in propunerea tehnica pentru interventii [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
5
95
212
Servicii de mentenanță pentru echipamentele mecanice de la C.N.E. Cernavodă, în vederea funcționării centralei în condiții de siguranță și securitate nucleară
2019-03-21
2
2
Nimb Consmetal S.R.L.
RO 9275005
Str. Valea Cișmelei nr. 5
Cernavodă
905200
+40 241238488
ralucadinita@nimbconsmetal.ro
+40 241238890
www.nimbconsmetal.ro
41867813
37585580
1
Servicii de proiectare necesare imbunatatirii sistemelor si echipamentelor de tip mecanic din CNE Cernavoda
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
S.N. Nuclearelectrica S.A. – Departament Achiziții
Str. Polonă nr. 65, sector 1
București
010494
+40 212031304
+40 212031315
www.nuclearelectrica.ro
2019-04-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.