Căutare

România-Bucureşti: Servicii de curăţare a rezervoarelor

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Aprilie 9, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
10874881
Str. Polonă nr. 65
Bucureşti
010494
Mirela Stamatin — Departament Achiziții
+40 212038237
mstamatin@nuclearelectrica.ro, cteodorescu@nuclearelectrica.ro
+40 212031315
http://www.nuclearelectrica.ro/
www.e-licitatie.ro
Servicii de întreținere și curățare cămine, bașe, rezervoare și sistemul de îndepărtare a apei din subteran
10874881/2018/ 0925.01
Serviciile ce fac obiectul achiziției constau în activități de întreținere şi curățare a căminelor, başelor, rezervoarelor şi sistemului de îndepărtare a apei din subteran, pentru o perioada contractuala de 48 de luni.
Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare: a 11-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura în care solicitarile de clarificari sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 16 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
5549695
C.N.E. Cernavoda.
Achizitia are ca obiect urmatoarele categorii de activitati:
— curățare interioară rezervoare (apa, ulei, motorina, CLU, acid clorhidric, aer, hidroxid de sodiu, clorura ferica, NaCl),
— golire şi curățare başe şi cămine (pluviale, menajere, incendiu, apa),
— inlocuire/completare masa moleculara DR, filtre schimbatoare de ioni,
— inlocuire/completare masa filtranta biofiltre, filtre mecanice,
— curățare bazine de combustibil,
— curățare filtre si umidificatoare,
— curățare depuneri interioare tevi schimbatoare de caldura,
— spălare chimică interioară echipamente, cu substante chimice puse la dispozitie de Achizitor,
— segregarea deseurilor rezultate (separari amestecuri apa-ulei, apa-motorina, apa-CLU) si transportarea acestora la zonele de colectare. Aceste activitati presupun separarea pe tip de deseu, transportarea lor in zona de colectare pentru deseurile lichide, prelevare probe care se duc la Laboratorul Chimic al C.N.E. pentru analiza in vederea depistarii eventualelor urme de substante radioactive si care apoi se transporta la zonele de colectare specifice,
— întreținerea zonelor de colectare a deşeurilor chimice (lotizare deşeuri),
— alte activitati similare desfasurate zilnic la sediul C.N.E. Cernavoda.
Tipurile de echipamente si sisteme pentru care se vor efectua activitatile mai sus mentionate sunt cele specificate in Anexa 1 la Caietul de sarcini, respectiv:
— bazine de combustibil,
— başe de drenaj,
— schimbatoare de ioni,
— schimbatoare de caldura,
— rezervoare,
— corpuri condensatori,
— camere de apa, camere de asipratie pompe, conducte de circulatie apa de racire, cutii si sifoane de drenaj,
— boilere CTP,
— camine pluviale si conductele aferente,
— camine menajere si conductele aferente,
— camine cu vane,
— filtre,
— umidificatoare.
Prin „garantia acordata serviciilor” se intelege perioada de garantie acordata de Ofertant in propunerea tehnica pentru toate activitatile descrise la pct. 4 din Caiet [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
5
95
257
Servicii de întreținere și curățare cămine, bașe, rezervoare și sistemul de îndepărtare a apei din subteran
2019-04-04
2
2
General Concrete Cernavodă S.R.L.
RO 5160991
Str. Unirii nr. 20
Cernavodă
905200
+40 241239699
general_concrete@yahoo.com
+40 241238069
7129095
5549695
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
S.N. Nuclearelectrica S.A. – Departament Achiziții
Str. Polonă nr. 65, sector 1
București
010494
+40 212031304
office@nuclearelectrica.ro
+40 212031315
www.nuclearelectrica.ro
2019-04-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.