Căutare

România-Bucureşti: Servicii de proiectare specializată

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Aprilie 9, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
10874881
Str. Polonă nr. 65
Bucureşti
010494
Marius-Mihail Marcuta
+40 212038269
eilie@nuclearelectrica.ro, mmarcuta@nuclearelectrica.ro
+40 212031315
http://www.nuclearelectrica.ro/
www.e-licitatie.ro
Servicii de inginerie pentru activități complete de proiectare, la C.N.E. Cernavodă (Unitățile 0, 1 și 2)
10874881/2018/0789.01
Obiectul achizitiei consta in principal in activitati de tipul „Solutii de Proiectare” (“Solutions Provider”), definite ca totalitatea serviciilor necesare de la identificarea unei probleme tehnice pana la emiterea solutiei de detaliu aplicabile pentru rezolvarea problemei tehnice si actualizarea documentatiei de proiect pentru sistemele, structurile, echipamentele si componentele (denumite generic SSEC) din partea nucleara a centralei, cat si din partea clasica si din partea de servicii comune.
Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in conf. cu art. 173 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile ulterioare.
7750125
7751937.98
C.N.E. Cernavoda.
Serviciile ce fac obiectul achizitiei vor include:
— analiza comparativa (cost/beneficiu), a solutiilor tehnice de proiectare,
— elaborarea solutiei conceptuale si de detaliu pentru problemele tehnice identificate,
— verificarea independenta a solutiilor tehnice de proiectare conceptuala si de detaliu,
— asistenta tehnica la implementarea solutiilor tehnice de proiectare.
Si vor cuprinde urmatoarele discipline:
(i) Arhitectura si constructii,
(ii) Mecanica si conducte,
(iii) Electric, instrumentatie/automatizari si software (PLC — Programmable Logic Controller; Digital Control System; SCADA — Supervisory Control And Data Acquisition),
(iv) Tehnologie de proces,
(v) Analize de tensiuni,
(vi) Analize termohidraulice,
(vii) Analize pentru calificarea seismica a structurilor/suportilor (dupa caz, in situatia in care un proiect are cerinte de calificare seismica).
Experienta expertilor cheie propusi in oferta — PEC — va fi punctat cu 30 de puncte.
30
70
AC 205
Servicii de inginerie pentru activități complete de proiectare la C.N.E. Cernavodă (Unitățile 0, 1 și 2)
2019-03-18
2
2
Kinectrics Nuclear România S.R.L.
5042040
Str. Grigore Alexandrescu nr. 59, sector 1
Bucureşti
010623
+40 212113783
simona.ivanica@kinectrics.com, ileanarodica.boboc@kinectrics.com
+40 212107489
www.kinectrics.com
Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară
RO32306920
Str. Atomiştilor nr. 409
Măgurele
077125
+40 214574431
chivud@router.citon.ro
+40 214574429
http://www.citon.ro/ro_index.html
7751937.58
7750125
7751937.98
15
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
S.N. Nuclearelectrica S.A. — Departament Achiziții
Str. Polonă nr. 65, sector 1
Bucureşti
010494
+40 212031304
+40 212031315
www.nuclearelectrica.ro
2019-04-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.