Căutare

România-Bucureşti: Servicii de calibrare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Aprilie 9, 2019
   Română
   Altele

Textul original

C.N. Poșta Română S.A.
RO 427410
Str. Dacia nr. 140
Bucureşti
020065
Robert Lorentz
+40 212009313/7501/9330/7496/7472/9270
licitatii@posta-romana.ro
+40 212007411
www.posta-romana.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de verificări metrologice cântare
RO427410-2019-187.01
Compania Nationala „Posta Romana” S.A. îsi propune încheierea a 8 acorduri-cadru pentru servicii de verificari metrologice cantare aflate in dotarea subunitatilor postale ale C.N. Posta Romana S.A.
Achizitia serviciilor de verificari metrologice se va efectua pe 8 loturi. In Anexa caietului de sarcini se regasesc, pentru fiecare lot, cantitatile anuale minime si maxime de cantare supuse verificarii metrologice, corespunzator acordului-cadru si fiecarui contract subsecvent anual.
Un agent economic poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi.
Verificarile metrologice se vor executa numai la solicitarea subunitatilor beneficiare.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 18 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.Entitatea cont [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2948926.92
8
8
Lotul 7 - incheierea unui acord cadru pe 4 ani pentru servicii de verificari metrologice pentru un numar: Minim 332 cantare < 30 kg, 2292 cantare > 30 kg si Maxi... detalii pe www.e-licitatie.ro
7
Subunitatile postale din judetele: Dolj, Gorj, Olt, Valcea si Mehedinti, CRTZ Craiova, Sucursala Servicii Express (cantarele din subunitatile din Dolj, Gorj, Olt, Valcea si Mehedinti;
Incheierea unui acord cadru pe 4 ani pentru servicii de verificari metrologice pentru un numar: Minim 332 cantare < 30 kg, 2292 cantare > 30 kg si Maxim 332 cantare < 30 kg, 2308 cantare > 30kg. Nr. Maxim greutati mecanice: 0 buc.
382730.20
48
Cantarele apartin subunitatilor postale din judetele: Dolj, Gorj, Olt, Valcea si Mehedinti, CRTZ Craiova, Sucursala Servicii Express (cantarele din subunitatile din Dolj, Gorj, Olt, Valcea si Mehedinti
Lotul 1 - incheierea unui acord cadru pe 4 ani pentru servicii de verificari metrologice pentru un numar: Minim 628 cantare < 30 kg, 1804 cantare > 30 kg si Maxim ... detalii pe www.e-licitatie.ro
1
Sediile subunit. postale din judetele: Satu Mare, Maramures, Bihor, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Sucursala Servicii Express (cantarele aferente judetelor Satu Mare, M... detalii pe www.e-licitatie.ro
Incheierea unui acord cadru pe 4 ani pentru servicii de verificari metrologice pentru un numar: Minim 628 cantare < 30 kg, 1804 cantare > 30 kg si Maxim 1024 cantare < 30 kg, 1892 cantare > 30 kg. Nr. Maxim greutati mecanice: 620 buc.
364304.76
48
Cantarele apartin subunitatilor postale din judetele: Satu Mare, Maramures, Bihor, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Sucursala Servicii Express (cantarele aferente judetelor Satu Mare, Maramures, Bihor, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud), Tranzit Cluj, BSI Oradea.
Lotul 8 - incheierea unui acord cadru pe 4 ani pentru servicii de verificari metrologice pentru un numar: Minim 868 cantare < 30 kg, 1432 cantare > 30 kg si Maxim ... detalii pe www.e-licitatie.ro
8
Subunitatile postale din judetele: Ilfov, Giurgiu si Municipiul Bucuresti, Sucursala Fabrica de Timbre, CRTZ Bucuresti, Sucursala Servicii Express (cantarele din subun... detalii pe www.e-licitatie.ro
Incheierea unui acord cadru pe 4 ani pentru servicii de verificari metrologice pentru un numar: Minim 868 cantare < 30 kg, 1432 cantare > 30 kg si Maxim 868 cantare < 30 kg, 1456 cantare > 30 kg. Nr. Maxim greutati mecanice: 0 buc
281387.44
48
Cantarele apartin subunitatilor postale din judetele: Ilfov, Giurgiu si Municipiul Bucuresti, Sucursala Fabrica de Timbre, CRTZ Bucuresti, Sucursala Servicii Express (cantarele din subunitatile din Bucuresti, Ilfov si Giurgiu), Administratia Centrala (cantarele BSI Bucuresti).
Lotul 4 - incheierea unui acord cadru pe 4 ani pentru servicii de verificari metrologice pentru un numar: Minim 616 cantare < 30 kg, 2720 cantare > 30 kg si Max... detalii pe www.e-licitatie.ro
4
Sediile subunit. postale din judetele: Iasi, Botosani, Suceava, Neamt, Bacau, Vaslui Sucursala Servicii Express (cantarele aferente judetelor Iasi, Botosani, Suceava, ... detalii pe www.e-licitatie.ro
Incheierea unui acord cadru pe 4 ani pentru servicii de verificari metrologice pentru un numar: Minim 616 cantare < 30 kg, 2720 cantare > 30 kg si Maxim 888 cantare < 30 kg, 2944 cantare > 30 kg. Nr. Maxim greutati mecanice: 312 buc.
518865.28
48
Cantarele apartin subunitatilor postale din judetele: Iasi, Botosani, Suceava, Neamt, Bacau, Vaslui Sucursala Servicii Express (cantarele aferente judetelor Iasi, Botosani, Suceava, Neamt, Bacau, Vaslui), Tranzit Iasi, Depozit Regional de Materiale Iasi.
Lotul 3 - incheierea unui acord cadru pe 4 ani pentru servicii de verificari metrologice pentru un numar: Minim 652 cantare < 30 kg, 644 cantare > 30 kg si Maxim ... detalii pe www.e-licitatie.ro
3
Sediile subunit. postale din judetele: Alba, Targu Mures, Sibiu, Harghita, Covasna, Brasov, Sucursala Servicii Express (cantarele aferente judetelor Alba, Targu Mures,... detalii pe www.e-licitatie.ro
Incheierea unui acord cadru pe 4 ani pentru servicii de verificari metrologice pentru un numar: Minim 652 cantare < 30 kg, 644 cantare > 30 kg si Maxim 1864 cantare < 30 kg, 1100 cantare > 30 kg. Nr. Maxim greutati mecanice: 3396 buc.
313028.60
48
Cantarele apartin subunitatilor postale din judetele: Alba, Targu Mures, Sibiu, Harghita, Covasna, Brasov, Sucursala Servicii Express (cantarele aferente judetelor Alba, Targu Mures, Sibiu, Harghita, Covasna, Brasov), Tranzit Brasov.
Lotul 2 - incheierea unui acord cadru pe 4 ani pentru servicii de verificari metrologice pentru un numar: Minim 436 cantare < 30 kg, 1880 cantare > 30 kg si Maxim ... detalii pe www.e-licitatie.ro
2
Sediile subunit. postale din judetele: Constanta, Braila, Buzau, Galati, Tulcea, Vrancea, Sucursala Servicii Express (cantarele aferente judetelor Constanta, Braila, B... detalii pe www.e-licitatie.ro
Incheierea unui acord cadru pe 4 ani pentru servicii de verificari metrologice pentru un numar: Minim 436 cantare < 30 kg, 1880 cantare > 30 kg si Maxim 1040 cantare < 30 kg, 2036 cantare > 30 kg. Nr. Maxim greutati mecanice: 1112 buc.
391833.04
48
Cantarele apartin subunitatilor postale din judetele: Constanta, Braila, Buzau, Galati, Tulcea, Vrancea, Sucursala Servicii Express (cantarele aferente judetelor Constanta, Braila, Buzau, Galati, Tulcea, Vrancea), Tranzit Galati;
Lotul 5 - incheierea unui acord cadru pe 4 ani pentru servicii de verificari metrologice pentru un numar: Minim 816 cantare < 30 kg, 1384 cantare > 30 kg si Maxi... detalii pe www.e-licitatie.ro
5
Sediile subunit. postale din judetele: Arad, Timis, Caras Severin, Hunedoara, Sucursala Servicii Express (cantarele din subunitatile aferente judetelor Arad, Caras Sev... detalii pe www.e-licitatie.ro
Incheierea unui acord cadru pe 4 ani pentru servicii de verificari metrologice pentru un numar: Minim 816 cantare < 30 kg, 1384 cantare > 30 kg si Maxim 992 cantare < 30 kg, 1412 cantare > 30 kg. Nr. Maxim greutati mecanice: 88 buc.
282699.52
48
Cantarele apartin subunitatilor postale din judetele: Arad, Timis, Caras Severin, Hunedoara, Sucursala Servicii Express (cantarele din subunitatile aferente judetelor Arad, Caras Severin, Hunedoara), Tranzit Timisoara
Lotul 6 - incheierea unui acord cadru pe 4 ani pentru servicii de verificari metrologice pentru un numar: Minim 540 cantare < 30 kg, 2352 cantare > 30 kg si Maxim... detalii pe www.e-licitatie.ro
6
Sediile subunit. postale din judetele: Prahova, Arges, Calarasi, Dambovita, Ialomita, Teleorman, Sucursala Servicii Express (cantarele aferente judetelor Prahova, Arge... detalii pe www.e-licitatie.ro
Incheierea unui acord cadru pe 4 ani pentru servicii de verificari metrologice pentru un numar: Minim 540 cantare < 30 kg, 2352 cantare > 30 kg si Maxim 600 cantare < 30 kg, 2400 cantare > 30 kg. Nr. Maxim greutati mecanice: 80 buc.
414078.08
48
Cantarele apartin subunitatilor postale din judetele: Prahova, Arges, Calarasi, Dambovita, Ialomita, Teleorman, Sucursala Servicii Express (cantarele aferente judetelor Prahova, Arges, Calarasi, Dambovita, Ialomita, Teleorman).
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/ cerintelor de calificare se vor prezenta:
I. Ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 177 din Legea nr. 99/ 2016.
In acest sens, ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale". Ofertantii clasati pe primele 100 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor., vor prezenta, la solicitarea entitatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art.177 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/ tertul sustinator declarati in oferta:
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; alte documente edificatoare, dupa caz.
II. Ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 178 din Legea nr. 99/ 2016.
In acest sens, ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale". De asemenea, ofertantii clasati pe primele 100 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, vor prezenta, la solicitarea entititatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 178 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/ tertul sustinator declarati in oferta:
A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:
— certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat si privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor la bugetele locale din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia.
B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ ofertantului asociat/ subcontractantului/ tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator este stabilit.
C. Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art 179 alin (2) din Legea nr 99/2016 privind achizitiile sectoriale (daca este cazul);
III. Ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art.180 din Legea nr. 99/ 2016.
In acest sens, ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". De asemenea, ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator trebuie sa prezinte Formularul nr.5 - Declaratie privind neincadrarea in situaţiile prevăzute la art.72 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale (evitarea conflictului de interese) din Sectiunea Formulare, prin intermediul SICAP semnat... detalii pe www.e-licitatie.ro
Pentru fiecare lot: Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani (2016, 2017, 2018)
Pentru fiecare lot: III.1.2.b)Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. III.1.2.c)În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocând suportul unui/unor tert/terti, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirma faptul ca acesta va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. III.1.2.d)Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
III.1.2.e) În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate economica si financiara proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract.
III.1.2.f)Conf. notificarii ANAP nr.256/2016 ofertantii prezinta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de subcontractare/acordul de asociere odata cu oferta si DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor.
Se va completa DUAE, in rubricile corespunzatoare din Partea IV: Criteriile de selectie - Sectiunea B: Capacitatea economica si financiara, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv bilanturile contabile sau documente echivalente, cum ar fi, rapoarte de audit financiar întocmite de entităti specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situatiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu, aferente anului 2018, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 100 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Modalitate de indeplinire: Se va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de tertă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atasează DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinător / angajamentele ferme ale tertilor sustinători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care tertul/terții sustinători vor asigura îndeplinirea angajamentului - Formular 8 din sectiunea Formulare. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligatii pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Daca este cazul sustinerii, odata cu DUAE se va depune si angajamentul ferm al tertului sustinator insotit de documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 100 locuri în clasamentul intermediar întocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor.
La solicitarea entitatii contractante, doar ofertantii clasati pe primele 100 locuri în clasamentul intermediar întocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor vor prezenta documentele justificative ale asociatilor care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea economica si financiara.
La solicitarea entitatii contractante, doar ofertantii clasati pe primele 100 locuri în clasamentul intermediar întocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor vor prezenta documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de subcontractare/acordul de asociere.
Pentru fiecare lot: III.1.3.d)Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. III.1.3.e)În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând suportul unui/unor tert/terti, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirma faptul ca acesta va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. III.1.3.f)Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
Pentru fiecare lot: III.1.3.h)Conf. notificarii ANAP nr.256/2016 ofertantii prezinta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de subcontractare/acordul de asociere odata cu oferta si DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor.
Pentru fiecare lot: III.1.3.g) În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate tehnică si profesională proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract.
Pentru fiecare lot: O declaratie cu privire la calificările educaţionale şi profesionale ale operatorului economic care prestează servicii. Personalul de specialitate va fi reprezentat de minim 1 (unu) verificator metrolog care este autorizat pentru verificare metrologica cf art.23 din Ordonanta nr. 20/ 1992 (actualizata) privind activitatea de metrologie. Competentele va fi probata prin copie lizibila (cu mentiunea cf. cu originalul) dupa autorizatia pentru verificare metrologica cf art.23 din Ordonanta nr. 20/ 1992 (actualizata) privind activitatea de metrologie.
Pentru fiecare lot: Lista a principalelor prestari de servicii similare efectuate în ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere oferta), continând valori, perioade de prestare servicii, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prin servicii similare se intelege verificari metrologice cantare, servicii similare din punct de vedere al complexității cu cele care fac obiectul achiziției. Pentru contractele exprimate in alta valuta, la calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/ alta valuta comunicat de BNR.
Pentru fiecare lot: Precizarea părţii/părţilor din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze. In cazul subcontractarii unor parti din contract, ofertantul va cuprinde in oferta sa denumirea subcontractantilor si date de contact ale acestora, partea/partii din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, prin prezentarea DUAE si a acordului de subcontractare - Formular 7 din sectiunea Formulare. Operatorii economici ofertanti precizeaza in DUAE numarul si data contractului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Nedepunerea acordului/acordurilor de subcontractare cu subcontractantul/ sucontractantii desemnati – Formular 7 din sectiunea Formulare, odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE. Nedepunerea odata cu oferta a DUAE de catre subcontractanti atrage respingerea ofertei ca inacceptabila (art.143 alin.(2) lit.(b) din HG nr.394/2016). Operatorul economic va completa informatiile corespunzatoare in documentul DUAE din documentatia de atribuire. Informatiile care vor fi furnizate la nivel de DUAE, cu privire la subcontractanti si partile care se subcontracteaza, se vor completa in rubricile corespunzatoare din DUAE: Partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" – ”Proportia de subcontractare”, cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. In cazul in care operatorul economic a decis sa subcontracteze o parte din contract si se bazeaza pe capacitatile subcontractantului pentru a satisface criteriile de calificare, se va completa in rubricile corespunzatoare din DUAE: Partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiuneaC:”Informatii privind utilizarea capacitatilor altor entitati”. Subcontractantul/subcontractantii nominalizati va/vor prezenta distinct documentul DUAE in care se vor cuprinde informatiile solicitate.
Se va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de tertă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atasează DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinător / angajamentele ferme ale tertilor sustinători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care tertul/terții sustinători vor asigura îndeplinirea angajamentului - Formular 9 din sectiunea Formulare. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligatii pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Daca este cazul sustinerii, odata cu DUAE se va depune si angajamentul ferm al tertului sustinator insotit de documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 100 locuri în clasamentul intermediar întocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor.
La solicitarea entitatii contractante, doar ofertantii clasati pe primele 100 locuri în clasamentul intermediar întocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor vor prezenta documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de subcontractare/acordul de asociere.
La solicitarea entitatii contractante, doar ofertantii clasati pe primele 100 locuri în clasamentul intermediar întocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor vor prezenta documentele justificative ale asociatilor care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea tehnică si profesională.
Se va completa DUAE, in rubricile corespunzatoare din Partea IV: Criteriile de selectie - Sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala, sectiunea Diplome de studii și calificări profesionale cu informatiile aferente situatiei lor conform cerintei de mai sus. La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: numarul si data autorizatiei, modul în care operatorul economic ofertant şi-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor respective). Autorizatia de verificator metrolog persoana fizica, in termen de valabilitate la data prezentarii sau documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 100 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se va completa DUAE, in rubricile corespunzatoare din Partea IV: Criteriile de selectie - Sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala, cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate de catre ofertanti informatii cum ar fi: numarul si data contractului/lelor invocat/e drept experienta similara, beneficiarul/ii acestuia/ora, data si numarul documentului/telor de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA, conform Instructiune A.N.A.P nr. 2/2017 din 19.04.2017 emisă în aplicarea prevederilor art.178 şi art. 179 lit.a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art.191 şi art.192 lit.a) şi b) din Legea nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale. Se va prezenta experienţa similară realizată în perioada solicitată. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 100 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: certificate/documente care sa confirme prestarea serviciilor similare respective (recomandari, acceptante, documente constatatoare, procese verbale de receptie, contracte etc.), alte documente edificatoare, dupa caz. Documentele trebuie sa cuprinda cel putin numele beneficiarului, obiectul contractului, valoarea, perioada de prestare servicii din cadrul contractului. Pentru contractele pe care ofertantul nu le-a indeplinit în procent de 100 % se poate solicita prezen
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Subcontractantul precizează în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Contractul/ acordul de subcontractare, completat cf.Formular 7 din sect.Formulare, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, se va prezenta odata cu depunerea DUAE. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea contractului/ acordului de subcontractre urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 100 locuri în clasamentul intermediar întocmit dupa finalizarea evaluarii ofertelor.
Garantie de participare lot1=900 RON, lot2=900 RON, lot3=700 RON, lot4=1200 RON, lot5=700 RON, lot6=1000 RON, lot7=900 RON, lot8=700 RON, valabila cel putin 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire: cf.art. 42, alin.1 din HG nr394/2016, respectiv: a) virament bancar în contul RO22BTRL04501202E84724XX deschis la Banca Transilvania; b) instrument de garantare care trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat respectiv la prima cerere a entitatii contractante, emis în conditiile legii de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii pentru procedura de achizitie aferenta (cf. formularului din Sectiunea Formulare); c) depunerea la casieria entitatii contractante a sumei solicitate in numerar;
GP poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la cursul afisat de BNR la data publicarii anuntului de participare in SICAP. In cazul depunerii unei oferte in asociere, GP trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze faptul ca acopera in mod solidar toti membrii asocierii. GP va fi scanata si postata in SICAP in termenul limita de depunere a ofertelor.
Conditiile de retinere sunt cele prevazute de art. 43 din HG 394/2016.
Garantia de participare se restituie conform cu prevederile art.44 din HG 394/2016.
Pentru fiecare lot: Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din valoarea de atribuire a contractului fara TVA. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, sau virament bancar, care devine anexa la contract. Ofertantul declarat câstigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului în conditiile de mai sus in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii
Contractului de catre ambele parti.
Conditiile de retinere sunt cele prevazute de art. 47 din HG 394/2016.
Garantia de participare se restituie conform cu prevederile art.48, alin.2 din HG 394/2016.
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
100
2019-05-13
15:00
2019-09-13
2019-05-13
15:00
In SEAP
Nu.
Entitatea contractanta va încheia acordul-cadru cu toți operatorii participanți la procedura care au oferte admisibile.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea 101/2016.
2019-04-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.