Căutare

România-Cluj-Napoca: Servicii de arhitectură pentru spaţii exterioare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CLUJ-NAPOCA
   Aprilie 9, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Cluj-Napoca
4305857
Str. Moţilor nr. 1–3
Cluj-Napoca
400001
Lucia Lupea
+40 264596030
achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
+40 264431575
www.primariaclujnapoca.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Concurs de soluții pentru amenajarea ansamblului urban „Cetățuia” din Cluj-Napoca
158229
Concurs de solutii pentru amenajarea ansamblului urban „Cetatuia” din Cluj-Napoca. Proiectele se vor depune avand la baza tema de concus si regulamentul de concurs anexate. Clarificarile, vizita site — se va vedea in cadrul documentatiei, cu mentiunea ca ultimele clarificari se vor publica cu 10 de zile anterior datei limita de depunere a proiectelor, iar clarificarile se pot solicita cu cel mult 20 zile anterior datei limita de depunere a proiectelor.
Architect cu drept de semnatură conform prevederilor Legii 184/2001, membru OAR/organizatie internationala echivalenta; se va avea in vedere Regulamentul.
Conform sectiunii II.2.5.
2019-06-24
16:00
Se vor acorda 3 premii:
— premiul I = contractul de proiectare cu valoare estimata 1 476 149 RON fara TVA,
— premiul II = 70 000 RON si
— premiul III = 45 000 RON.
Sumele reprezentand premiile II si III includ TVA, iar pentru plata acestora benficiarul va factura intreaga suma prevazuta ca premiu.
arhitect Ligia Subtirica
arhitect Eugen Panescu
arhitect Kollo Miklos
arhitect IUlia Stanciu
peisagist Diana Culescu
arhitect Miriam Garcia
arhitect Gunnlaugsson Hermann Georg
arhitect Anca Virginas — supleant
antropolog Laura Panait — supleant
Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG 395/2016. Veti specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considerati confidentiale din cadrul ofertei. Accesarea DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati se poate face accesand link-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Precizam ca, in urma concursului de solutii, locul I va fi recompensat cu contractual de proiectare ce va atribuit conform prevederilor art. 104 alin. (7) din Legea 98/2016, in urma unei negocieri ce va avea ca obiect: pretul ofertat si durata de prestare a serviciilor.mai aratam ca pretul, in cadrul negocierii va putea fi doar scazut in raport cu oferta initiala si la fel si durata de prestare a serviciilor, fara ca aceasta sa devina nerealista. Depasirea valorii estimate pentru contract in cadrul devizului oferta prezentat atrage respingerea proectului — acesta nu va intra in jurizare.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului ce se doreste a fi contestat.
2019-04-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.