Căutare

România-Ploiești: Servicii de supraveghere a lucrărilor

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   PLOIEȘTI
   Aprilie 9, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Ploiești
2844855
Piața Eroilor nr. 1A
Ploiești
100316
Serviciul Achiziții Publice, Contracte — Adina Brotea, director executiv adjunct
+40 244516699/114/303
achizitii.publice@ploiesti.ro
+40 244510736
www.ploiesti.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări publice în municipiul Ploiești
2019
Se achizitioneza, conform cerintelor caietului de sarcini, servicii de dirigentie de santier aferente obiectivelor de investitii stabilite de Primaria Municipiului Ploiesti pentru anii 2019–2022. Pentru derularea in conditii optime din punct de vedere operational si financiar a contractelor de lucrari ce urmeaza a fi incheiate, se doreste incheierea unui acord-cadru de servicii cu o durata de 4 ani, cu o valoare maxima estimata de 10 360 500 RON fara TVA. Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent preconizat a fi atribuit este de 2 550 000 RON fara TVA.
Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile.
Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet, la solicitarile de clarificari inainte de data limita de transmitere a ofertelor in noul SEAP cu 10 zile.
Municipiul Ploiesti.
Se achizitioneza, conform cerintelor caietului de sarcini, servicii de dirigentie de santier aferente obiectivelor de investitii stabilite de Primaria Municipiului Ploiesti pentru anii 2019-2022. Pentru derularea in conditii optime din punct de vedere operational si financiar a contractelor de lucrari ce urmeaza a fi incheiate, se doreste incheierea unui acord-cadru de servicii cu o durata de 4 ani, cu o valoare maxima estimata de 10 360 500 RON fara TVA.
Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent preconizat a fi atribuit este de 2 550 000 RON fara TVA.
Pentru estimarea valorii acordului-cadru de servicii s-a pornit de la necesarul de lucrari ce vor fi realizate in perioada 2019–2022. S-a estimat ca valoarea maxima a serviciilor de dirigentie poate reprezenta un procent de 1,5 % din valoare investitiei de baza.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Primăria Municipiului Ploiești — Serviciul Juridic-Contencios, Contracte
Piața Eroilor nr. 1A
Ploiești
100316
+40 244516699/404
+40 244513829
www.ploiesti.ro
2019-04-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.