Căutare

România-Galați: Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   GALAȚI
   Aprilie 9, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați
17094425
Str. Brăilei nr. 138B
Galați
800366
Leontina Ragea
+40 236311086/+40 236311087
achizitii_urmarirecontracte@dgaspcgalati.ro
+4 0236479476
www.dgaspcgalati.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizare produse alimentare
1709442520181
L 1: Produse de origine animala, carne si produse din carne.
L 2: Peste preparat si conserve din peste.
L 3: Produse lactate.
L 4: Fructe si legume transformate.
L 5: Cereale, cartofi, legume si fructe cu coaja.
L 6: Produse de panificatie.
L 7: Diverse produse alimentare.
Produsele sunt prezentate in Caietul de sarcini.
Acordul-cadru se va incheia incepand cu data semnarii acestuia de catre ambele parti si pana la data de 31.12.2019.
Pretul ramane fix pe toata durata acordului-cadru.
Criteriul de atribuire al acordului-cadru este pretul cel mai scazut.
Termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
3149043.41
Fructe și legume transformate
4
Structuri functionale din cadrul D.G.A.S.P.C. Galati.
Cantitatea este specificata in caietul de sarcini.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent 254 524,92 RON.
L 6. Produse de panificație
6
Structuri functionale din cadrul D.G.A.S.P.C. Galati.
Cantitatea este specificata in caietul de sarcini.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent 147 818,94 RON.
L 7. Diverse produse alimentare
7
Structuri functionale din cadrul D.G.A.S.P.C. Galati.
Cantitatea este specificata in caietul de sarcini.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent 503 750,91 RON.
L 2. Pește preparat și conserve din pește-COD CPV 15200000-0
2
Structuri functionale din cadrul D.G.A.S.P.C. Galati.
Cantitatea este specificata in caietul de sarcini.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent 75 523,64 RON.
L 3. Produse lactate
3
Structuri functionale din cadrul D.G.A.S.P.C. Galati.
Cantitatea este specificata in caietul de sarcini.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent 510 736,12 RON.
Cereale, cartofi, legume și fructe cu coajă
5
Structuri functionale din cadrul D.G.A.S.P.C. Galati.
Cantitatea este specificata in caietul de sarcini.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent 466 412,95 RON.
L 1. Produse de origine animală, carne și produse din carne
1
Structuri functionale din cadrul D.G.A.S.P.C. Galati.
Cantitatea este specificata in caietul de sarcini.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent 618 475,24 RON.
120/C/
5
Cereale, cartofi, legume și fructe cu coajă
2019-04-01
1
1
1
Amariei G. Petru
RO23455761
Str. Rotopănești nr. 17
Milișăuți
727360
+40 723193335
amariei_r@ymail.com
+40 230521515
466412.95
471605.80
189/C;183/C
7
L 7. Diverse produse alimentare
2018-12-10
6
6
S.C. Apex Expert S.R.L.
32146897
Str. Republicii nr. 143
Bacău
600304
+40 722530594
office@apexexpert.ro
+40 234555710
1024980.23
69865.15
993994.62
187/C
6
L 6. Produse de panificație
2018-12-10
1
1
S.C. Patisgal S.R.L.
RO 15379876
Str. nr.
Galați
800567
+40 236449955
office@patisgal.ro, juridic@patisgal.ro
+40 236449966
196892.43
15498.76
196631
177/c/;179/c
2
L 2. Pește preparat și conserve din pește — Cod CPV 15200000-0
2018-12-10
2
2
2
Saltempo S.R.L.
3119988
Calea Prutului nr. 87A
Galați
800513
+40 263406363/ +40 236406363
licitatii@saltempo.ro
+40 263406364/ +40 236406364
www.saltempo.ro
928989.20
72273
928253.30
181/C
3
L 3. Produse lactate
2018-12-10
3
3
S.C. Elcomer Achiziții S.R.L.
33506617
Str. nr. 17 nr. 10
Nicolești
127499
+40 785767609
madalina_dumitru90@yahoo.com
679232.69
32767.02
418502.69
185/C
5
Cereale, cartofi, legume și fructe cu coajă
2018-12-10
1
1
Amariei G. Petru
RO23455761
Str. Rotopănești nr. 17
Milișăuți
727360
+40 723193335
amariei_r@ymail.com
+40 230521515
611662.04
29133.20
611661.80
184/C/; 190/C/
7
L 7. Diverse produse alimentare
2018-12-10
6
6
S.C. Apex Expert S.R.L.
32146897
Str. Republicii nr. 143
Bacău
600304
+40 722530594
office@apexexpert.ro
+40 234555710
266704.40
261442.08
188/C/
6
L 6. Produse de panificație
2018-12-10
1
1
S.C. Patisgal S.R.L.
RO 15379876
Str. nr.
Galați
800567
+40 236449955
office@patisgal.ro, juridic@patisgal.ro
+40 236449966
49073.49
49010.04
178/C/; 180/C/
2
L 2. Pește preparat și conserve din pește — Cod CPV 15200000-0
2018-12-10
2
2
2
Saltempo S.R.L.
3119988
Calea Prutului nr. 87A
Galați
800513
+40 263406363/ +40 236406363
licitatii@saltempo.ro
+40 263406364/ +40 236406364
www.saltempo.ro
234990.32
234949.10
182/C/
3
L 3. Produse lactate
2018-12-10
3
3
S.C. Elcomer Achiziții S.R.L.
33506617
Str. nr. 17 nr. 10
Nicolești
127499
+40 785767609
madalina_dumitru90@yahoo.com
168496.57
103363.61
186/C/
5
Cereale, cartofi, legume și fructe cu coajă
2018-12-10
1
1
Amariei G. Petru
RO23455761
Str. Rotopănești nr. 17
Milișăuți
727360
+40 723193335
amariei_r@ymail.com
+40 230521515
145249.09
140056
119/C/
6
L 6. Produse de panificație
2019-04-01
1
1
S.C. Patisgal S.R.L.
RO 15379876
Str. nr.
Galați
800567
+40 236449955
office@patisgal.ro, juridic@patisgal.ro
+40 236449966
147818.94
147620.96
122/C/
3
L 3. Produse lactate
2019-04-01
3
3
3
S.C. Elcomer Achiziții S.R.L.
33506617
Str. nr. 17 nr. 10
Nicolești
127499
+40 785767609
madalina_dumitru90@yahoo.com
510736.12
315139.08
124/C/; 123/C
2
L 2. Pește preparat și conserve din pește — Cod CPV 15200000-0
2019-04-01
2
2
2
Saltempo S.R.L.
3119988
Calea Prutului nr. 87A
Galați
800513
+40 263406363/ +40 236406363
licitatii@saltempo.ro
+40 263406364/ +40 236406364
www.saltempo.ro
693998.88
693304.20
121/C/; 118/C/
4
Fructe și legume transformate
2019-04-01
6
6
6
S.C. Apex Expert S.R.L.
32146897
Str. Republicii nr. 143
Bacău
600304
+40 722530594
office@apexexpert.ro
+40 234555710
758275.83
732552.54
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Serviciul Juridic din cadrul D.G.A.S.P.C. Galați
Str. Brăilei nr. 138B
Galați
800366
+40 236311086
juridic_contencios@dgaspcgalati.ro
+40 236479476
www.dgaspcgalati.ro
2019-04-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.