Căutare

România-Bacău: Lucrări de întreţinere a drumurilor

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BACĂU
   Aprilie 9, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău
14503401
Str. George Bacovia nr. 57
Bacău
600238
Lenuța Ardeleanu
+40 234588337 / 758119431
achizitiispjd@yahoo.com
+40 234588337
http://www.csjbacau.ro/
www.e-licitatie.ro
Lucrări și servicii de întreținere curentă și periodică multianuală iarnă-vară 2018–2022 a drumurilor județene din administrarea S.P.J.D. Bacău
905/18.04.2018
Obiectul acordului-cadru: lucrari si servicii de întretinere curenta si periodica multianuala iarna-vara 2018–2022 a drumurilor judetene din administrarea S.P.J.D. Bacau, conform caietelor de sarcini, listelor de cantitati. Principalele lucrari: lucrari de întretinere a partii carosabile, a drumurilor pietruite, a platformei drumului, a santurilor si a rigolelor, covoare bituminoase, tratamente bituminoase, siguranta rutiera, întretinerea periodica a podurilor si podetelor, prevenirea si combaterea lunecusului si a inzapezirii drumurilor judetene pe timp de iarna, plombari cu mixturi asfaltice stocabile.
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in termen de: 16 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor).
Termenul limita in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: 10 zile [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
39911528.83
Reteua de drumuri judetene din administrarea S.P.J.D. Bacau.
Acordul cadru are ca scop realizarea: „Lucrari si servicii de intretinere curenta si periodica multianuala iarna-vara 2018–2022 a drumurilor judetene din administrarea S.P.J.D. Bacau” conform caietelor de sarcini, listelor de cantitati, ce fac parte integranta din Documentatia de Atribuire. Cantitatile minime si maxime estimate sunt conform Centralizatorului „Liste cantitati de lucrari si servicii de intretinere curenta si periodica multianuala iarna-vara a drumurilor si podurilor pentru perioada 2018-2022” Formular A3.
29
Lucrări și servicii de întreținere curentă și periodică multianuală iarnă–vară 2018–2022 a drumurilor județene din administrarea S.P.J.D. Bacău — Lucrări și servicii din perioada iarnă–vară 2018–2019
2018-10-01
1
1
Conextrust S.A.
RO 947730
Str. Sălciilor nr. 1
Blăgești
+40 234576702
licitatiicnx@gmail.com
+40 234515831
42686381.37
38442898.83
28
Acord-cadru pentru „Lucrări și servicii de întreținere curentă și periodică multianuală iarnă–vară 2018–2022 a drumurilor județene din administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău
2018-10-01
1
1
Conextrust S.A.
RO 947730
Str. Sălciilor nr. 1
Blăgești
+40 234576702
licitatiicnx@gmail.com
+40 234515831
170799204.95
153855410.24
153855410.24
1
Lucrări și servicii de întreținere curentă și periodică multianuală pentru activitatea de iarnă 2018–2019 a drumurilor județene din administrarea S.P.J.D. Bacău
2019-02-01
1
1
Conextrust S.A.
RO 947730
Str. Sălciilor nr. 1
Blăgești
+40 234576702
licitatiicnx@gmail.com
+40 234515831
1588140
1468630
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău
Str. George Bacovia, nr. 57
Bacău
600238
+40 234588337
achizitiispjd@yahoo.com
+40 234588337
2019-04-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.