Căutare

România-Bucureşti: Servicii de colectare, de transport şi de eliminare a deşeurilor spitaliceşti

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Aprilie 2, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni"
4943871
Şoseaua Berceni nr. 10–12, sector 4
Bucureşti
041914
Cristina Tutu
+40 213347387
achizitii@bagdasar-arseni.ro
+40 213347387
www.bagdasar-arseni.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de colectare, transport și eliminare finală a deșeurilor medicale periculoase, cu furnizare de ambalaje
4943871.2018.12.1
Achizitionarea de servicii conform caietului de sarcini anexat, Incheierea unui acord-cadru cu o durata de 36 de luni. Valoare minimă estimată fara TVA: 885 600,00 RON. Valoare maximă estimată fără TVA: 1 062 720,00 RON.
Conform art. 161 din Legea nr. 98/2016, termenul pentru raspuns la clarificari este in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20.
1054080
1054080
Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni" Bucureşti.
Şoseaua Berceni nr. 10–12, sector 4
Cantitate minima acord-cadru, cantitate maxima acord-cadru 360 000/432 000.
Valoare estimata, fara TVA, cel mai mic contract subsecvent: 24 600,00 RON.
Valoare estimata,fara TVA, cel mai mare contract subsecvent: 295 200,00 RON.
9786
Acord-cadru
2019-03-27
1
1
Eco Burn S.R.L.
RO 24333770
Str. Democrației nr. 103
Ploiești
100562
+40 373550010
office@ecoburn.ro, alexandra.filipescu@ecoburn.ro, iulia.stoica@ecoburn.ro
+40 244525921
www.ecoburn.ro
10.54
1054080
1054080
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-03-28
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.