Căutare

România-Târgu Mureș: Servicii de colectare a deşeurilor menajere

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   TÂRGU MUREȘ
   Aprilie 1, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureş
24219033
Str. Primăriei nr. 2
Târgu Mureș
540026
Andrea Toth
+40 365455256
ecolect@cjmures.ro
+40 265221116
www.adiecolectms.ro
www.e-licitatie.ro
A.D.I.
Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri și operarea stației de transfer Rîciu, [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
7/2018
Principalele activitati ce urmeaza a fi prestate de catre delegatar/prestator pe parcursul perioadei de derulare a contractului constau în: colectarea separata a deseurilor menajere, colectarea separata a deseurilor similare, colectarea separata si transportul deseurilor periculoase din deseurile menajere (cu exceptia celor cu regim special), colectarea separata si gestionarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie și operarea statiei de transfer de la Rîciu. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări cu 5 zile înainte de termenul limită stabilit în anunțul de participare pentru depunerea ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 7.
10247606.64
Judetul Mures.
Principalele activitati ce urmeaza a fi prestate de catre delegatar/prestator pe parcursul perioadei de derulare a contractului constau în: colectarea separata a deseurilor menajere, colectarea separata a deseurilor similare, colectarea separata si transportul deseurilor periculoase din deseurile menajere (cu exceptia celor cu regim special), colectarea separata si gestionarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie și operarea statiei de transfer de la Rîciu.
Serviciile delegate de catre autoritatea contractanta includ: activitatea de colectare şi transport a deșeurilor municipale și operare a statiei de transfer de pe raza județului Mureș — zona 7 Rîciu. Cantitățile anuale estimate sunt de 5 066,0 tone pentru colectare, respectiv 5 066,0 tone pentru activitatea de transfer a deșeurilor. Redevența este de 226 989,21 RON anual, iar valoarea aferenta procentului de cheltuieli cu diverse si neprevazute este 0,00 (zero) RON.
Componenta tehnica.
10
Componenta financiara.
90
Bugete locale ale UAT deservite.
833
Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri și operarea stației de transfer Rîciu, [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2019-03-27
2
2
2
Sylevy Salubriserv S.R.L.
17144302
Str. nr.
Ceuașu de Câmpie
547140
+40 265324463
sylevy_salubriserv@yahoo.com
+40 372891403
11142077.03
10247606.64
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-03-27
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.