Căutare

România-Bucureşti: Servicii de colectare, de transport şi de eliminare a deşeurilor spitaliceşti

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 28, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”
4364594
Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1
Bucureşti
010825
Duica Mirel
+40 213193072
biroulachizitiisicontractari@gmail.com
+40 213193072
www.scumc.ro
www.e-licitatie.ro
Serviciul de colectare, transport și eliminare deșeuri medicale (spitalicești) și serviciul de colectare, transport și eliminare deșeuri chimice (periculoase)
4364594201847
Serviciul de colectare, transport si eliminare deseuri medicale (spitalicesti) si serviciul de colectare, transport si eliminare deseuri chimice (periculoase).
Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, in a 12-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor (raspunsurile clare si complete ale tuturor solicitarilor de clarificari se vor atasa in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor).
Nota.
Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la sectiunea I.1) din fisa de date. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.
Prevederile contractuale nu pot fi modificate/adaptate de catre ofertanti/candidati
1555200
1563840
Serviciul de colectare, transport și eliminare deșeuri chimice (periculoase)
2
SUUMC.
Serviciul de colectare, transport si eliminare deseuri medicale (spitalicesti).
Cantitate minima contract subsecvent 3 600 kg/cantitate maxima contract subsecvent 7 200 kg.
Cantitate minima acord-cadru 14 400 kg/cantitate maxima acord-cadru 28 800 kg.
Valoare maxima contract subsecvent 16 632,00 RON.
Valoare minima acord-cadru 33 264,00 RON/valoare maxima acord-cadru 66 528,00 RON.
Valoare maxima contract subsecvent 16 632,00 RON. Garantia de participare este 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent.
Serviciul de colectare, transport și eliminare deșeuri medicale (spitalicești)
1
SUUMC.
Serviciul de colectare, transport si eliminare deseuri medicale (spitalicesti).
Cantitate minima contract subsecvent 78 000 kg/cantitate maxima contract subsecvent 156 000 kg.
Cantitate minima acord-cadru 312 000 kg/cantitate maxima acord-cadru 624 000 kg.
Valoare maxima contract subsecvent 377 520,00 RON.
Valoare minima acord-cadru 755 040,00 RON/valoare maxima acord-cadru 1 510 080,00 RON.
Valoare maxima ctr. subsecvent 377 520,00 RON. Garantia de participare este 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent.
13
2
Serviciul de colectare, transport și eliminare deșeuri chimice (periculoase)
2019-03-18
2
2
Mediline Exim S.R.L.
RO 14615626
Str. Gârniţei nr. 4, sector 4
București
041955
+40 729039839
adyna_mihai@yahoo.com, office@mediline-exim.ro
+40 213226864
Eco Burn S.R.L.
24333770
Str. Democrației nr. 103
Ploiești
100562
+40 373550010
office@ecoburn.ro, alexandra.filipescu@ecoburn.ro, iulia.stoica@ecoburn.ro
+40 244525921
www.ecoburn.ro
66528
57600
66240
13
1
Serviciul de colectare, transport și eliminare deșeuri medicale (spitalicești)
2019-03-18
2
2
Eco Burn S.R.L.
24333770
Str. Democrației nr. 103
Ploiești
100562
+40 373550010
office@ecoburn.ro, alexandra.filipescu@ecoburn.ro, iulia.stoica@ecoburn.ro
+40 244525921
www.ecoburn.ro
1510080
1497600
1497600
11
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Biroul Juridic (Șef Birou Juridic, colonel justiție militară George Georgescu)
Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1
București
010825
+40 213195839
biroulachizitiisicontractari@gmail.ro
+40 213193072
www.scumc.ro
2019-03-25
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.