Căutare

România-Cluj-Napoca: Servicii de curăţenie şi igienizare

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   CLUJ-NAPOCA
   Mar 22, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
16054368
Prin D.R.D.P. Cluj, Str. Decebal nr. 128
Cluj-Napoca
400205
Departament Achiziții
+40 264432552
achizitii@drdpcluj.ro
+40 264432446
www.drdpcluj.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru 2 ani privind curățenia în spațiile de servicii pe Autostrada A10, Aiud–Turda, km 41+250 – km 70+000
16054368/2018/108/B/CJ
Servicii de igienizare si curatenie la spatii de servicii pe A10, Aiud-Turda, 41+250 – km 70+000
Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:
A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor;
B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 termenul la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare este in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
A10 — Aiud–Turda, km 41+250 – km 70+000.
„Acord-cadru 2 ani servicii de curatenie spatii de servicii A10, km 41+250 – 70+000” — conform prevederilor caietelor de sarcini.
Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordurilor-cadru, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt înscrise în anexele la caietul de sarcini.
Transferuri de la bugetul de stat.
Venituri proprii pentru exploatare.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj
Str. Decebal nr. 128
Cluj-Napoca
400205
+40 264432552
achizitii@drdpcluj.ro
+40 264432446
www.drdpcluj.ro
2019-03-19
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.