Căutare

România-Nucșoara: Servicii de elaborare de studii

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   NUCȘOARA
   Mar 18, 2019
   Română
   Altele

Textul original

RNP Romsilva — APNR R.A.
RO25697630
Str. Nucșoara nr. 284
Nucșoara
337423
Adrian Ursu
+40 254779969
office@retezat.ro
+40 254779969
www.retezat.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Administrare arii naturale protejate
Servicii de elaborare a studiilor de biodiversitate aferente fundamentării științifice a planului de management în cadrul proiectului: My SMIS 116950 „Întărirea capaci [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
RO25697630-2018-7
Contract de servicii de elaborare a studiilor de biodiversitate aferente fundamentarii stiintifice a planului de management pentru Parcul Naţional Retezat (incluzând rezervaţiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peştera Zeicului) împreună cu siturile Natura 2000 suprapuse parţial — ROSCI0217 Retezat şi ROSPA0084 Munţii Retezat, cu atribuire pe loturi, ce cuprind urmatoarele activitati:
—  lot 1 — Studii biodiversitate aferente fundamentării științifice a planului de management — specii, habitate, ecosisteme:
A.1.1. Studii de inventariere-cartare detaliată a elementelor de interes conservativ (specii și ecosisteme) din Parcul Național Retezat precum și cartografierea GIS a distribuției acestora;
A.1.2. Studii de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0217 Retezat, precum și cartografierea GIS a distribuției acestora;
A.1.6. Studiu de evaluare a stării de conservare a ele [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
8761800
Lot 2 —  Studii biodiversitate aferente fundamentării științifice a planului de management —  păsări
2
Localitatea Nucsoara, judetul Hunedoara.
Studii biodiversitate aferente fundamentării științifice a planului de management —  pasari, ce cuprind urmatoarele activiati:
A.1.3. Studiu de inventariere-cartare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0084 Munții Retezat și cartografierea GIS a distribuției spațiale a acestora;
A.1.8. Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0080 Munții Retezat.
(a) Pentru „Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților" a fost stabil [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
45
1) Expert coordonator pentru specii de păsări grupa răpitoare diurne; 2) Expert coordonator pentru specii de păsări grupa răpitoare nocturne; 3) Expert coordonator pent [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
24
31
Linia de finanțare: POIM/178/4/1/Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate Proiect: Întărirea capacităţii pe... detalii pe www.e-licitatie.ro
Modalitatea de calcul a factorilor de evaluare este detaliata in cadrul caietului de sarcini aferent lotului 2.
Lot 1 — Studii biodiversitate aferente fundamentării științifice a planului de management — specii, habitate, ecosisteme
1
Nucsoara, judetul Hunedoara.
Studii biodiversitate aferente fundamentării științifice a planului de management — specii, habitate, ecosisteme ce cuprind:
A.1.1. Studii de inventariere-cartare detaliată a elementelor de interes conservativ (specii și ecosisteme) din Parcul Național Retezat, precum și cartografierea GIS a distribuției acestora;
A.1.2. Studii de inventariere-cartare detaliată a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0217 Retezat, precum și cartografierea GIS a distribuției acestora;
A.1.6. Studiu de evaluare a stării de conservare a elementelor de interes conservativ (specii, ecosisteme) din Parcul Național Retezat, precum și cartografierea GIS a stării de conservare;
A.1.7. Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0217 Retezat, precum și cartografierea GIS a acesteia.
A fost stabilit un număr de 5 (cinci) subfactori care vor fi utilizați de comisia de evaluare ca puncte de reper în aprecierea factorului. Fiecare subfactor va fi apre [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
45
Factorul de evaluare nr. 2 — Punctajul aferent experienței liderului de echipă și a coordonatorilor de echipă specii și habitate, concretizată în numărul de proiecte î [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
22
33
Linia de finanțare: POIM/178/4/1/Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate Proiect: Întărirea capacităţii pe... detalii pe www.e-licitatie.ro
Modalitatea de calcul a factorilor de evaluare este descrisa in cadrul caietului de sarcini aferent lotului 1
496
2
Lot 2 — Studii biodiversitate aferente fundamentării științifice a planului de management — păsări
2019-03-07
1
1
Societatea Ornitologica Română
RO 5272804
Str. Hristo Botev nr. 3
București
030231
+40 314255657
office@sor.ro
+40 314255656
www.sor.ro
1259000
1250000
60
— A.1.3. Realizarea unui Studiu de inventariere-cartare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA0084 Munții Retezat și cartografierea GIS a distribuției spațiale a acestora, informații ce vor sta la baza elaborării Planului de management,
— A.1.8. Realizarea unui Studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 ROSPA00... detalii pe www.e-licitatie.ro
495
1
Lot 1 — Studii biodiversitate aferente fundamentării științifice a planului de management — specii, habitate, ecosisteme
2019-03-07
1
1
1
Pro Biodiversitas S.R.L.
RO31790848
Str. Prevederii nr. 28
București
032304
+40 723368805
probiodiversitas@gmail.com
7521800
7511800
53
— Studii biodiversitate aferente fundamentării științifice a Planului de management - specii, habitate, ecosisteme ce vor viza: speciile de plante si habitatele de pajisti, tufisuri, stancarii si grohotisuri (4060, 4070*, 4080, 6150, 6170, 6230*, 6430, 6520, 8110, 8120, 8220), speciile de interes comunitar: Ursus Arctos, Canis Lupus, Lutra Lutra, Lynx Lynx, nevert... detalii pe www.e-licitatie.ro
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-03-13
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.