Căutare

România-Târgu Jiu: Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor neelectrice

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   TÂRGU JIU
   Mar 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
RO 30267310
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5, județul Gorj
Târgu Jiu
210140
IOAN POP
+40 372819798
ioan.pop@ceoltenia.ro
+40 253223248
www.ceoltenia.ro
www.e-licitatie.ro
„Reparare mori de cărbune și benzi Redller LN 3.1. tip 2” – S.E. Ișalnița
PD 13115, CUI procedura 30267310-2018-543.1
Serviciul prezentat in caietul de sarcini presupune efectuarea reparatiilor pentru morilor de carbune si i benzilor tip Redler, cu respectarea operatiilor descrise.
Nota:
Solicitarile de clarificari se vor face cu cel putin 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet o singura data doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit, cu 11 zile inainte de data limita stabilita prin anuntul de participare
2924895.05
2924895.05
Sediul achizitorului:
S. C.E.O. S.A. – Sediu Executiv Sucursala Electrocentrale Isalnita.
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: da in SEAP.
Acord-cadru cu maxim 4 operatori.
Durata acordului-cadru: 2 ani.
Valoarea estimata fara TVA: intre 140 329,62 si 3 601 793,58 RON.
Valoarea maximă estimată a acordului-cadru, este de: 3 601 793,58 RON.
Valoarea minimă estimată a acordului-cadru este de: 140 329,62 RON.
Valoarea minimă estimată a unui contract subsecvent, este de: 46 776,54 RON.
Valoarea maximă estimată a unui contract subsecvent, este de: 1 403 296,20 RON.
Fiind servicii de reparaţii accidentale care se vor efectua ori de cate ori este nevoie, contractele subsecvente se vor încheia pe o durata de un an. Daca nu există 4 operatori economici cu oferte admisibile, procedura de atribuire pentru incheierea acordului cadru poate continua numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care indeplineste/indeplinesc criteriile de calificare si selectie solicitate si care a/au prezentat oferta/oferte admisibila/admisibile.
634/CEOSE
Reparare mori cărbune și benzi Redler LN 3.1 tip 2 - S.E. Ișalnița
2019-03-12
1
1
1
Primaserv
17629570
Calea București nr. 85
Craiova
200473
+40 251541463
licitatii@primaserv.ro
+40 351801815
www.primaserv.ro
3601793.58
2924895.05
2924895.05
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Societatea C.E. Oltenia S.A. – Serviciul Legislatie Achiziții Publice
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5, județul Gorj
Târgu Jiu
210140
+40 372819797
office@ceoltenia.ro
www.ceoltenia.ro
2019-03-12
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.