Căutare

România-Timișoara: Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   TIMIȘOARA
   Mar 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Timișoara
14756536
Bulevardul C. D. Loga nr. 1, județul Timiș
Timișoara
300030
ec. Lucre'ia Schipor — Serviciul Achiziții Publice
+40 256408367
lucretia.schipor@primariatm.ro
www.primariatm.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții: „DALI + PT Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, Str. C. Porumbescu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
14756536_2018_ PAAPD1039463
In baza contractului vor fi prestate servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul: „DALI + PT Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, Str. C. Porumbescu nr. 2, Piața N. Balcescu nr. 7–8, Timisoara”, Cod Unic de Identificare: 14756536_2018_ PAAPD1039463, in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 15 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.
98900
Cinematograful Victoria, Str. C. Porumbescu nr. 2, Piața N. Balcescu nr. 7–8, Timisoara, la sediul autoritatii contractante sau la sediul prestatorului (dupa caz).
Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului privind investitia: „DALI + PT Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, Str. C. Porumbescu nr. 2, Piața N. Balcescu nr. 7–8, Timisoara”, Cod Unic de Identificare: 14756536_2018_PAAPD1039463, in conformitate cu cerintele impuse prin documentatia de atribuire.
In baza contractului se va realiza:
I. Expertiza tehnica imobil + Elaborare Documentatie Autorizare Lucrari de Interventie (D.A.L.I.);
II. Proiectul tehnic + Proiect autorizatie construire + Proiect organizare execuţie + Documentatie detalii executie + Documentatie economica + Autorizatie de construire + Plan SSM + Deviz Martor + Caiet de sarcini;
III. Asistenţă de specialitate din partea proiectantului in calitate de expert cooptat pe perioada desfăşurării achiziţiei lucrărilor de execuţie şi pe perioada execuţiei lucrărilor + As build + Audit Energetic.
Documentaţia se va elabora în conformitate cu HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
2018/S 211-482422
27
Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții: „DALI + PT Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, Str. C. Porum [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2019-03-12
5
5
5
Graphic Space
RO36748860
Calea Martirilor 1989 nr. 62
Timișoara
300776
+40 730009330
office@brainlog.ro, tehnic@brainlog.ro
119957.82
98900
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Municipiul Timișoara — Serviciul Achiziții Publice, camera 223
Bulevardul C. D. Loga nr. 1
Timișoara
300030
+40 256408367
achizitiipublice@primariatm.ro
www.primariatm.ro
2019-03-12
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.