Căutare

România-Timișoara: Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   TIMIȘOARA
   Mar 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Timișoara
14756536
Bulevardul C. D. Loga nr. 1, județul Timiș
Timișoara
300030
Serviciul Achiziții Publice — Corina Coroian
+40 256408367
achizitiipublice@primariatm.ro
www.primariatm.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul: „DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograf Dacia situat în Timișoara, Str. Burebista [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
14756536_2018_PAAPD1039462
In baza contractului vor fi prestate servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul: „DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograf Dacia situat in Timisoara, Str. Burebista nr. 5” cod unic de identificare:14756536_2018_PAAPD1039462, in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 15 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.
82900
Cinematograful Dacia — Timisoara Str. Burebista nr. 5, la sediul autoritatii contractante sau la sediul prestatorului (dupa caz).
Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul: „DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograf Dacia situat in Timisoara, Str. Burebista nr. 5” cod unic de identificare:14756536_2018_PAAPD1039462, in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire.
In baza contractului care se va incheia, vor fi prestate servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, astfel:
I. Expertiza + Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I);
II. Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor + Proiect pentru organizare execuţie lucrări inclusiv proiect pentru obţinerea Autorizaţiei de construire + Proiect Tehnic de execuţie + Detalii de execuţie + Caiet de sarcini + Plan SSM + Deviz martor + As build + Audit Energetic;
III. Asistenţă de specialitate din partea proiectantului in calitate de expert cooptat pe perioada desfasurarii achizitiei lucrarilor de execuţie şi pe perioada execuţiei lucrărilor.
Documentaţia se va elabora în conformitate cu H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
2018/S 211-482435
28
Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul: „DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograf Dacia situat în Timișoara, Str. Burebista nr. 5”
2019-03-12
4
4
4
Graphic Space
RO36748860
Calea Martirilor 1989 nr. 62
Timișoara
300776
+40 730009330
office@brainlog.ro, tehnic@brainlog.ro
99744.54
82900
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Municipiul Timișoara — Serviciul Achiziții Publice, camera 223
Bulevardul C. D. Loga nr. 1
Timișoara
300030
+40 256408367
achizitiipublice@primariatm.ro
www.primariatm.ro
2019-03-12
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.