Căutare

România-Cluj-Napoca: Servicii de supraveghere a lucrărilor

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   CLUJ-NAPOCA
   Mar 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Județul Cluj (Consiliul Județean)
4288110
Calea Dorobanților nr. 106
Cluj-Napoca
400094
Cretu Alexandru Simion
+40 372640060
cjc@cjcluj.ro
+40 372640074
www.cjcluj.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de „Asistență tehnică – dirigenție de șantier în cadrul proiectului «Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională — Traseu Regional Transilvania [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
428811020180302
Servicii de „Asistență tehnică — dirigenție de șantier în cadrul proiectului «Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională — Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Apuseni, prin modernizarea DJ 108K (limita jud. Bihor – Baraj Drăgan) de la km 26+455 la km 29+495 și DJ 764B (Baraj Drăgan – intersecție DN1) de la km 0+000 la km 22+164,500»”.
Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:
A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este
 de maxim 22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor;
B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va ras [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
942769.54
DJ 108K (limita jud. Bihor – Baraj Drăgan) de la km 26+455 la km 29+495 și DJ 764B (Baraj Drăgan – intersecție DN1) de la km 0+000 la km 22+164,500”
Servicii de „Asistență tehnică — dirigenție de șantier în cadrul proiectului «Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională — Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Apuseni, prin modernizarea DJ 108K (limita jud. Bihor – Baraj Drăgan) de la km 26+455 la km 29+495 și DJ 764B (Baraj Drăgan – intersecție DN1) de la km 0+000 la km 22+164,500»”, conform cerintelor caietului de sarcini.
Personalul de specialitate punctat suplimentar este: (a) 1 inginer/subinginer autorizat ca diriginte de șantier în domeniul 3.1 sau 3.2 — Drumuri, poduri, tunele, piste [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
15
85
Proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Apuseni, prin modernizarea DJ 108K (limita jud. Bi... detalii pe www.e-licitatie.ro
6647
Servicii de „Asistență tehnică — dirigenție de șantier în cadrul proiectului «Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională — Traseu Regional Transilvania [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2019-03-04
3
3
3
Search Corporation
RO 1597994
Str. Căderea Bastiliei nr. 65, sector 1
București
010613
+40 213164018
office@searchltd.ro, constantin.necsulescu@searchltd.ro, lidia.buduroi@searchltd.ro, irina.voinea@searchltd.ro, daniel.toader@searchltd.ro
+40 213165271
www.searchltd.ro
1495313.11
942769.54
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Serviciul Lucrări și Achiziții Publice
Calea Dorobanților nr. 106
Cluj-Napoca
400609
+40 372640060
cjc@cjcluj.ro
+40 372640074
www.cjcluj.ro
2019-03-12
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.