Căutare

România-Bucureşti: Servicii tipografice şi servicii conexe

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Venituri Buget Local Sector 2
R 13811802
Str. Gara Obor nr. 10
Bucureşti
021747
Lucian Mitroiu
+40 212509997
achizitii.publice@impozitelocale2.ro
+40 212509997
https://www.impozitelocale2.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziția de servicii tipografice și servicii conexe
13811802/2018/1
Servicii tipografice privind tipărirea pachetelor de decizii de impunere și a somațiilor către contribuabili.
2788800
2788800
Tipărire pachete somații de plată anuale
2
Sediul declarat al prestatorului de servicii tipografice.
Pachet 2 continand somaţie de plata si titlu executoriu, cu o cantitate minima de 100 000 buc. si maxim 300 000 buc.
Punctaj maxim factor: 60 P tehnic = Pm+Pr+Pt unde: Pm — punctaj metodologie, Pm maxim = 10 p; Pr – punctaj pentru alocarea corespunzătoare a resurselor; Pr maxim = 20 p [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
60
40
Tipărirea pachetelor de decizii de impunere anuale
1
Sediul declarat al ofertantului.
Tiparirea unui pachet de continand înştiinţare de plată, decizie de impunere, cu un numar de 220 000 buc. aferente anului 2019, respectiv 820 000 buc. pentru perioada 2019–2021.
Conţinut pachet:
— plic personalizat — 1 buc.,
— înştiinţare de plată personalizata — 1 fila.,
— decizie de impunere personalizate — 1–10 file,
— confirmare de primire personalizata — 1 buc.,
— arhivare computerizata înştiinţare de plată, decizie de impunere si confirmare de primire semnată — 1 buc.
Punctaj maxim factor: 60 P tehnic = Pm+Pr+Pt unde: Pm — punctaj metodologie, Pm maxim = 10 p; Pr – punctaj pentru alocarea corespunzătoare a resurselor; Pr maxim = 20 p [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
60
40
65027
2
Tipărire pachete somații de plată anuale
2019-03-08
2
2
Zipper Services
RO 16723187
Str. Fabricii nr. 93–103
Cluj-Napoca
400632
+40 264430153
ramona.baci@ezipper.ro
+40 264595711
www.ezipper.ro
2788800
2788800
2788800
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Direcția Venituri Buget Local Sector 2
Bulevardul Gării Obor nr. 10, sector 2
Bucureşti
021747
+40 2509997
achizitii.publice@impozitelocale2.ro
+40 2509997
https://www.impozitelocale2.ro
2019-03-12
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.