Căutare

România-Bucureşti: Ansamblu de structuri metalice

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.
37832101
Str. Aristide Demetriade nr. 8
Bucureşti
010147
Str. Teodor Ștefănescu nr. 4
+40 738208909
dorina.iordache@cmmtb.ro, ioana.beganu@cmmtb.ro, alexandra.stroe@cmmtb.ro
www.cmmtb.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziție stâlpi de semaforizare și indicatoare și alte ansambluri metalice conexe
Codul unic de identificare 37832101/2018/481
În conformitate cu strategia societatii Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti S.A. în ceea ce privește modernizarea unor intersecții existente, respectiv semaforizarea unor intersecții noi, este necesară achiziționarea de stalpi de semaforizare si indicatoare si alte ansambluri metalice conexe prin încheierea unui acord-cadru pe 2 ani și încheierea de contracte subsecvente în funcție de necesități. Numãr de zile pânã la care se pot solicita clarificãri înainte de data limitã de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12. Rãspunsul la solicitãrile de clarificari adresate în termenul prevãzut anterior, se va transmite de cãtre autoritatea contractantã în a 10-a zi înainte de data limitã de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va transmite către ANAP propunerea de răspuns consolidat formulat la solicitările de clarificări/informații suplimentare cu 4 zile anterior termenului de răspuns stabilit in anunțul de participare.
157568.21
Bucuresti.
Achiziționarea de stalpi de semaforizare si indicatoare si alte ansambluri metalice conexe, conform specificatiilor caietului de sarcini, prin încheierea unui acord cadrul pe 2 ani și încheierea de contracte subsecvente în funcție de necesități.
Perioada de garantie a produselor furnizate
15
Termenul de livrare al produselor in urma semnarii contractului subsecvent
10
75
23
Contract subsecvent nr. 1 — furnizare stâlpi de semaforizare și indicatoare și alte ansambluri metalice conexe
2019-03-08
3
2
3
Colen Impex S.R.L.
14388299
Str. Petrochimiștilor nr. 4
Ploiești
100434
+40 244515224
colen_impex@yahoo.com
+40 244515224
157568.21
157568.21
1156
Achiziție stâlpi de semaforizare și indicatoare și alte ansambluri metalice conexe
2018-12-21
4
4
Colen Impex S.R.L.
14388299
Str. Petrochimiștilor nr. 4
Ploiești
100434
+40 244515224
colen_impex@yahoo.com
+40 244515224
3448440
2805435.24
2805435.24
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Serviciul Juridic — Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.
Str. Teodor Ștefănescu nr. 4, sector 3
Bucureşti
030591
+40 726558652
office@cmmtb.ro
www.cmmtb.ro
2019-03-12
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.