Căutare

România-Onești: Gaze naturale

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   ONEȘTI
   Mar 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Onești
4353250
Str. Oituz nr. 17, județ Bacău
Onești
601032
Zvinca Daniela
+40 234317132
achizitii@onesti.ro
+40 234313911
www.onesti.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziție gaze naturale pentru municipiul Onești
4353250_2018_PAAPD1001002
Achizitie gaze naturale pentru municipiul Onesti inclusiv transport si distributie pentru punctele de consum apartinand UAT-Municipiul Onesti, conform Caietului de Sarcini.
Potrivit prevederilor art. I pct. 20 si 21 din OUG nr. 107/2017, coroborat cu art. 103 alineat (2) din Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 925/2016.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 16.
In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul de mai sus, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Punctele de consum de pe raza municipiului Onesti conform caietului de sarcini.
Cantitatea minima a acordului-cadru este de 5 095,98 MWH iar cantitatea maxima a acordului-cadru este de 15 287,94 MWH.
Cantitatea minima a celui mai mare contract subsecvent este de 1 047,00 MWH iar cantitatea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de 5 245,98 MWH.
Autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie 3 contracte subsecvente pe durata acordului-cadru pe o perioada de 3 ani.
Cantitatea de gaze naturale este pentru:
— asigurarea necesarului de gaze naturale la cladirile ce apartin Consiliului Local al Municipiului Onesti,
— asigurarea gazelor naturale pentru furnizarea agentului termic la 41 de puncte de consum gaz metan, implicit prevenirea deteriorarii, in sezonul rece, al imobilelor care apartin de UAT Onesti,
— asigurarea unui climat prielnic si a confortului necesar cetatenilor din Municipiul Onesti,
— satisfacerea nevoilor cetatenilor Municipiului Onesti si a personalului care isi desfasoara activitatea in imobilele de apartin UAT Municipiul Onesti.
Componenta tehnica
10
90
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Direcția de Dezvoltare Locală — Compartiment Achiziții Publice din cadrul Primăriei Municipiului Onești
Bulevardul Oituz nr. 17, județ Bacău, tel. +40 234324243, email: achizitii@onesti.ro, fax +40 234313911, adresa internet (URL): www.onesti.ro
Onești
601032
+40 234324243
achizitii@onesti.ro, 
+40 234313911
www.onesti.ro
2019-03-12
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.