Căutare

România-Târgu Mureș: Hemostatice absorbabile

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TÂRGU MUREȘ
   Mar 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
4323209
Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, județul Mureș
Târgu Mureș
540136
Alexandru Perghel
+40 265212111
achizitii@spitalmures.ro
+40 265213967
www.spitalmures.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru de furnizare hemostatice absorbabile, consumabile medicale, alcool, vată, barbotor pentru oxigenoterapie
4323209/2019/7374/12.03.2019
Acord-cadru de furnizare hemostatice absorbabile, consumabile medicale, alcool, vata, barbotor pentru oxigenoterapie.
AC va raspunde la clarificari in a 10-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile.
19
19
Tavite renale
12
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures
CS min 10000- CS max 50000, AC 40000- AC max 500000, Val celui mai mare CS 40,000 lei
36
Hemostatic resorbabil min 5X7.5 cm
10
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures
Cs min 100- Cs max 750, Ac min 375- Ac max 4500, Val celul mai mare CS 11,250 lei
36
Folii de incizie
9
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures
Folie de incizie 45x65 cm iodate Cs min 100- CS max 800; Ac min 400- AC max 5000, Val celui mai mare CS 25,600 lei
Folie de incizie 90x60 cm iodata Cs min 50- CS max 800; Ac min 200- AC max 2250, Val celui mai mare CS 36,800lei
36
Guler cervical adulti
2
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures
CS min 50- CC max 250, AC min 125- AC max 1500, Valoarea celui mai mare CS 10,500 lei
36
Pansament arsuri cu aquagel (gel pe baza de apa) 20 x 55 cm
18
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures
Cs min 20- CS max 150, AC min 75- AC max 900, Val celui mai mare CS 19,500 lei
36
Pansament arsuri cu aquagel (gel pe baza de apa) 10 x 10 cm
15
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures
Cs min 20- CS max 150, AC min 75- AC max 900, Val celui mai mare CS 5,250Lei
36
Hemostatice absorbabile
13
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg, Mures
13.1 HEMOPATCH Plasture hemostatic resorbabil, pe bază de colagen 27X27 mm CS min 20- CS max 75, AC min 50- AC max 600, Val celui mai mare CS 39,000 lei
13.2 HEMOPATCH Plasture hemostatic resorbabil, pe bază de colagen 45X45 mm CS min 20- CS max 75, AC min 50- AC max 600, Val celui mai mare CS 101,775le
13.3 HEMOPATCH Plasture hemostatic resorbabil, pe bază de colagen 45X90 mm CS min 20- CS max 75, AC min 50- AC max 600, Val celui mai mare CS 154,875lei
13.4 FLOSEAL Matrice hemostatică 5ml CS min 10- CS max 50, AC min 40- AC max 4500, Val celui mai mare CS 100,300lei
13.5 COSEAL Sigilant chirurgical sintetic CS min 5- CS max 15, AC min 10- AC max 150, Val celui mai mare CS 43,125lei
36
Pansament arsuri cu aquagel (gel pe baza de apa) 20 x 45 cm
17
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures
Cs min 20- CS max 150, AC min 75- AC max 900, Val celui mai mare CS 13,500lei
36
Guler cervical pediatric
3
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures
Cs min 25- Cs max 125; AC min 60- AC max 750, Val celui mai mare CS 5,250 lei
36
GEL EKO
8
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures
Cs min 350- Cs max 2500; Ac min 1250- AC max 15000, val celui mai mare CS 15,500 lei
36
Vata 200G
6
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures
Cs min 2000- Cs max 125000; AC min 6250- AC max 75000, val celui mai mare CS 37,500 lei
36
Pansament arsuri cu aquagel (gel pe baza de apa) 30 x 40 cm
19
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures
Cs min 20- CS max 150, AC min 75- AC max 900, Val celui mai mare CS 19,500 lei
36
Spirt sanitar
5
SPItalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures
CS min 1000- CS mx 7500, AC min 3750-AC max 45000, Val celui mai mare CS 28,500 lei
36
Pansament arsuri cu aquagel (gel pe baza de apa) 10 x 40 cm
16
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta TG. Mures
Cs min 20- CS max 150, AC min 75- AC max 900, Val celui mai mare CS 9,000 lei
36
Pansament arsuri cu aquagel (gel pe baza de apa) 5 x 15 cm
14
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures
Cs min 20- CS max 150, AC min 75- AC max 900, Val celui mai mare CS 4,500 Lei
36
Barbotor cu umidificator
4
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures
CS min 25- CS max 125, AC min 60- AC max 750, Val celui mai mare CS 79,375 lei
36
Consumabile medicale sectii
1
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures
1.1 Kit pentru poziţionarea/întoarcerea pacienţilor pentru prevenirea complicaţiilor de decubit şi resp. CS min75- CS max 200; Ac min 300- AC max 3600, Val c m m CS 198,000 lei
1.2 Aleze pat microclima CS min 150- CS max 400; Ac min 600- AC max 7200, Val c m m CS 19,600lei
1.3 Lavete absorbante CS min 375- CS max 1000; Ac min 1500- AC max 18000, Val c m m CS 99,000lei
1.4 Sistem pe perna de aer pentru transfer pacient CS min 30- CS max 60; Ac min 100- AC max 1080, Val c m m CS 82,500 lei
1.5 Stabilizator calcai – protectie calcai cu stabilizator CS min 50- CS max 100; Ac min 150- AC max 1800, Val c m m CS 68,000lei
36
Produse ingrijire pacient
11
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures
11.1 Kit igiena cavitate bucala pentru prevenirea pneumoniilor Cs min 300- Cs max 1500, Ac min 1250- AC max 15000, Val celui mai mare CS 74,250 lei
11.2 Kit preventie VAP cu CHG – pentru utilizare timp 24 ore Cs min 200- Cs max 1000, Ac min 850- AC max 10000, Val celui mai mare CS 170,000lei
11.3 Lavete pentru prevenirea si tratarea escarelor cu Dimeticon Cs min 400- Cs max 2000, Ac min 1500- AC max 20000, Val celui mai mare CS 79,200lei
11.4 Lavete antiseptice cu 500mg de gluconate de CHG Cs min 300- Cs max 1500, Ac min 1300- AC max 16000, Val celui mai mare CS 59,700lei
11.5 Kit ingrijire cateter pacient Cs min 325- Cs max 1500, Ac min 1300- AC max 18000, Val celui mai mare CS 119,250lei
36
Set Clisma
7
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures
Cs min 200- Cs max 1350; AC min 675- AC max 8100, Val celui mai mare CS 9,450 lei
36
1.Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016;
Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.
2. Neincadrarea la prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.
3. Neincadrarea la prev. art. 167 din Legea nr. 98/2016;
Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.
4. Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016,- model propriu,declaratia va fi completata de
Toti participantii(Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii) odata cu depunerea DUAE."
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Dr.Puiac Ion Claudiu- Manager, Ec.Craciun Ioan Florin- Director Financiar Contabil; Engi Emese- Asist coordonator UPU-SMURD; Dr. Sanda-Maria Copotoiu- Medic Sef Clinica ATI; Dr. Strat Alexandru - Medic Coordonator Bloc op. I; Bobric Gabriel-Consilier juridic, Ec.Perghel Alexandru- sef birou achizitii publice, Drugan Adela-birou achizitii publice.
Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Înainte de atribuirea acordului cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele 3 locuri, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.
DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator/subcontractanti.
6.Certificat de Atestare Fiscala eliberata de Administratia Financiara operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA
7. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PT. PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL – eliberat de PRIMARIE operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA.
NOTA !!!: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 si cu art. 60 din Legea 98/2016;
NOTA: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie lizibila cu mentiunea “ conform cu originalul ”.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Ref.cerintele privind motivele de excludere,documentele pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul g... detalii pe www.e-licitatie.ro
Informatii privind cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) cel putin de pentru lotul 1- 467,100lei, lot 2- 10,500 RON, lot 3- 5,250lei, lot 4- 79,375lei, lot 5- 28,500lei, lot 6- 37,500lei, lot 7 - 9,450 RON, lot 8- 15,500lei, lot 9- 62,400 RON, lot 10- 11,250lei, lot 11- 502,400lei, lot 12- 40,000 RON, lot 13- 439,075 RON, lot 14- 4,500 RON, lot 15- 5,250 RON, lot 16- 9,000 RON, lot 17- 13,500 RON, lot 18- 19,500 RON, lot 19- 19,500 RON.
Operatorii economici vor indeplini cerinta prin completarea formularului DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative in sustinerea cerintei trebuie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor semnate cu semnatura electronica extinsa.
Se va prezenta lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani Se va prezenta o declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani, cel putin de lotul 1- 467,100lei, lot 2- 10,500 RON, lot 3- 5,250lei, lot 4- 79,375lei, lot 5- 28,500lei, lot 6- 37,500lei, lot 7 - 9,450 RON, lot 8- 15,500lei, lot 9- 62,400 RON, lot 10- 11,250lei, lot 11- 502,400lei, lot 12- 40,000 RON, lot 13- 439,075 RON, lot 14- 4,500 RON, lot 15- 5,250 RON, lot 16- 9,000 RON, lot 17- 13,500 RON, lot 18- 19,500 RON, lot 19- 19,500 RON.
Operatorii economici vor indeplini cerinta prin completarea formularului DUAE din documentatia de atribuire. Documentele solicitate in vederea sustinerii cerintei(certificari/procese verbal de receptie/contracte/parti din contracte/alte documente) vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii, doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar.
3
2019-04-22
15:00
2019-08-22
2019-04-22
15:00
In SEAP
DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal.
Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș — Compartimentul Contencios
Str. Gheorghe Marinescu nr. 50
Târgu Mureș
540136
+40 265212111
+40 265213967
http://www.cnsc.ro
2019-03-13
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.