Căutare

România-Bucureşti: Ţevi

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Compania Municipală Energetică București S.A.
37752029
Splaiul Unirii nr. 76
Bucureşti
040037
Cosmin Dragoș Mușat
+40 372400780
achizitii@cmeb.com.ro
www.cmeb.com.ro
www.e-licitatie.ro
Energie
Energie
Achiziția de ţevi şi accesorii preizolate
37752029/2019/6P
Obiectul achiziției îl reprezintă achiziţionarea de ţevi şi accesorii preizolate din oţel, având diametrele nominale cuprinse între Dn25 ÷ Dn1000, cu respectarea specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini, prin încheierea unui acord-cadru cu o durată de 36 de luni.
Termene pentru depunerea/răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare:
A. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legatură cu documentația de atribuire este de maxim 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor;
B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Țevi și accesorii preizolate Dn25 ÷ Dn300 pentru circuitul primar
1
București.
Achiziționarea de ţevi şi accesorii preizolate din oţel, având diametrele nominale cuprinse între Dn25 ÷ Dn300, cu respectarea specificațiilor tehnice din caietul de sarcini.
Componenta tehnică
25
Componenta tehnică
5
70
Țevi și accesorii preizolate Dn400 ÷ Dn1000 pentru circuitul primar
2
București.
Achiziționarea de ţevi şi accesorii preizolate din oţel, având diametrele nominale cuprinse între Dn400 ÷ Dn1000, cu respectarea specificațiilor tehnice din caietul de sarcini.
Componenta tehnică
25
Componenta tehnică
5
70
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Compania Municipală Energetică București S.A., Serviciul Juridic
Splaiul Unirii nr. 76, corp A, mezanin și etaj 1, sectorul 4
București
040037
+40 372400780
office@cmeb.com.ro
http://www.cmeb.com.ro
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.