Căutare

România-Bucureşti: Sisteme de control al traficului aerian

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

R.A. Romatsa — Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian
RO1589932
Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10
Bucureşti
013813
Adrian Cojoc
+40 212083528
adrian.cojoc@romatsa.ro, petronela.dionise@romatsa.ro, gabriela.enache@romatsa.ro, magda.dinu@romatsa.ro, luciana.andercau@romatsa.ro, bogdan.tintar@romatsa.ro
+40 212083564
www.romatsa.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Activități aeroportuare
Sistem computerizat integrat AIS
P1589932/2018/0023
Achizitia de sistem computerizat integrat AIS, conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini si anexele acestuia.
Se pot solicita clarificari cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.
Solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare vor putea fi adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, iar raspunsul consolidat al autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 15 zile înainte de termenul stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
Livrarea echipamentelor se va realiza la sediu R.A. Romatsa, Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sector 1, Bucuresti si sediile subunitatilor: DSNAR Constanta, DSNA Bucuresti, DSNA Timisoara.
Obiectul achizitiei îl constituie achizitia unui Sistem computerizat integrat AIS ce include, cu titlu accesoriu, prestarea de către funizorul sistemului și a serviciilor aferente acestui sistem, respectiv: servicii de testare in fabrică (FAT), școlarizare la amplasament, testare la amplasament (SAT), asistență tehnică la instalare și monitorizare în operațional, conform specificatiilor din caietul de sarcini si anexele acestuia.
Autoritatea contractantă dorește achizițonarea sistemului AIS ce va avea o arhitectură deschisă astfel încât impactul datorat implementării unor noi funcționalități și module să fie minimizat.
Perioada de garantie acordata suplimentar perioadei minime solicitate prin caietul de sarcini
15
1) Experienta profesionala specifica a managerului de proiect/contract in contracte similare. Se va puncta experienţa profesionala specifica a managerului de proiect/c [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
15
70
In cazul in care pentru primul loc se constata ca 2 sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc au obtinut acelasi punctaj, se va proceda la compararea punctelor obtinute pentru factorul pret.
Daca si acesta este egal, se va proceda la o noua solicitare de propunere financiara in SEAP.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Serviciul Juridic R.A. Romatsa
Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sector 1
București
013813
+40 212083189
adrian.cojoc@romatsa.ro
www.romatsa.ro
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.