Căutare

România-Deva: Cearşafuri pentru săli de operaţie

Cerere de oferte

Informaţii generale

   DEVA
   Mar 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Județean de Urgență Deva
4374385
Str. 22 Decembrie nr. 58, județ Hunedoara
Deva
330084
Mihaela-Liliana Negrea
+40 254214616
spjdeva10aprov@yahoo.com
+40 254228711
www.spitaldeva.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Spital
Acord-cadru de furnizare materiale sanitare
5925/06.03.2019
Acord-cadru de furnizare materiale sanitare.
Avand in vedere modificarile aduse prin OUG 107/2017 la art. 160, 161 din Legea 98/2016 precizati clar termenul de raspuns la clarificari — acesta va fi mai mic decat cel precizat in cadrul sectiunii I.1).
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 15-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Se va completa in cadrul acestei sectiuni si termenul de solicitare clarificari de la I.3) (15 zile) pentru a fi preluat la nivelul anuntului.
11759077.1
24
24
COVORAS ANTIBACTERIAN 45X115CM
12
MAGAZIA DE MATERIALE
CANTITATILE MAXIME ALE ACORDULUI CADRU SI A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT SUNT PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI SI IN TABELUL ATASAT CAIETULUI DE SARCINI
369196.10
48
CAMPURI STERILE GINECOLOGICE
22
MAGAZIA DE MATERIALE
CANTITATILE MAXIME ALE ACORDULUI CADRU SI A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT SUNT PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI SI IN TABELUL ATASAT CAIETULUI DE SARCINI
112320
48
HALATE STERILE
9
MAGAZIA DE MATERIALE
CANTITATILE MAXIME ALE ACORDULUI CADRU SI A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT SUNT PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI SI IN TABELUL ATASAT CAIETULUI DE SARCINI
812800
48
CAMPURI UROLOGICE STERILE
15
MAGAZIA DE MATERIALE
CANTITATILE MAXIME ALE ACORDULUI CADRU SI A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT SUNT PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI SI IN TABELUL ATASAT CAIETULUI DE SARCINI
55440
48
SENZORI FLUX PENTRU APARAT BELLAVISTA
8
MAGAZIA DE MATERIALE
CANTITATILE MAXIME ALE ACORDULUI CADRU SI A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT SUNT PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI SI IN TABELUL ATASAT CAIETULUI DE SARCINI
240000
48
CAMPURI OPERATIE OFTALMOLOGICE UNICA FOLOSINTA
14
MAGAZIA DE MATERIALE
CANTITATILE MAXIME ALE ACORDULUI CADRU SI A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT SUNT PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI SI IN TABELUL ATASAT CAIETULUI DE SARCINI
78192
48
ACE MEDICALE
1
MAGAZIA DE MATERIALE
CANTITATILE MAXIME ALE ACORDULUI CADRU SI A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT SUNT PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI SI IN TABELUL ATASAT CAIETULUI DE SARCINI
97444
48
CAMPURI STERILE ORTOPEDICE
21
MAGAZIA DE MATERIALE
CANTITATILE MAXIME ALE ACORDULUI CADRU SI A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT SUNT PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI SI IN TABELUL ATASAT CAIETULUI DE SARCINI
348000
48
FOLIE/CAMP INCIZIE
23
MAGAZIA DE MATERIALE
CANTITATILE MAXIME ALE ACORDULUI CADRU SI A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT SUNT PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI SI IN TABELUL ATASAT CAIETULUI DE SARCINI
33360
48
IMPLANTURI ORTOPEDICE
24
MAGAZIA DE MATERIALE
CANTITATILE MAXIME ALE ACORDULUI CADRU SI A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT SUNT PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI SI IN TABELUL ATASAT CAIETULUI DE SARCINI
3054800
48
CONTAINERE PENTRU DESEURI
10
MAGAZIA DE MATERIALE
CANTITATILE MAXIME ALE ACORDULUI CADRU SI A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT SUNT PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI SI IN TABELUL ATASAT CAIETULUI DE SARCINI
3178964
48
CIRCUIT COMPATIBIL CU APARATUL OXYLOG 2000PLUS CU VALVA PEEP AJUSTABILA
4
MAGAZIA DE MATERIALE
CANTITATILE MAXIME ALE ACORDULUI CADRU SI A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT SUNT PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI SI IN TABELUL ATASAT CAIETULUI DE SARCINI
214464
48
CAMPURI STERILE CHIRURGIE PLASTICA
17
MAGAZIA DE MATERIALE
CANTITATILE MAXIME ALE ACORDULUI CADRU SI A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT SUNT PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI SI IN TABELUL ATASAT CAIETULUI DE SARCINI
254400
48
CAMPURI STERILE CHIRURGIE GENERALA
16
MAGAZIA DE MATERIALE
CANTITATILE MAXIME ALE ACORDULUI CADRU SI A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT SUNT PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI SI IN TABELUL ATASAT CAIETULUI DE SARCINI
585120
48
CAMPURI NEUROCHIRURGICALE
20
MAGAZIA DE MATERIALE
CANTITATILE MAXIME ALE ACORDULUI CADRU SI A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT SUNT PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI SI IN TABELUL ATASAT CAIETULUI DE SARCINI
172800
48
VACUTAINERE
2
MAGAZIA DE MATERIALE
CANTITATILE MAXIME ALE ACORDULUI CADRU SI A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT SUNT PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI SI IN TABELUL ATASAT CAIETULUI DE SARCINI
1385151
48
CAMPURI STERILE ORL
18
MAGAZIA DE MATERIALE
CANTITATILE MAXIME ALE ACORDULUI CADRU SI A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT SUNT PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI SI IN TABELUL ATASAT CAIETULUI DE SARCINI
18480
48
CAMPURI OPERATIE 38/45CM
13
MAGAZIA DE MATERIALE
CANTITATILE MAXIME ALE ACORDULUI CADRU SI A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT SUNT PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI SI IN TABELUL ATASAT CAIETULUI DE SARCINI
68970
48
CIRCUIT VENTILATIE COMPATIBIL CU APARATUL NEW PORT U.F. ADULTI, CIRCUIT VENTILATIE UF PEDIATRIC COMPATIBIL CU APARATUL NEW PORT U.F.
6
MAGAZIA DE MATERIALE
CANTITATILE MAXIME ALE ACORDULUI CADRU SI A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT SUNT PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI SI IN TABELUL ATASAT CAIETULUI DE SARCINI
161280
48
SONDE FLEXOMETALICE
3
MAGAZIA DE MATERIALE
CANTITATILE MAXIME ALE ACORDULUI CADRU SI A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT SUNT PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI SI IN TABELUL ATASAT CAIETULUI DE SARCINI
44208
48
CIRCUIT ADULTI PENTRU VENTILATOR DE PACIENT COMPATIBIL CU APARATUL CROSSVENT 3 DISPOZABIL
5
MAGAZIA DE MATERIALE
CANTITATILE MAXIME ALE ACORDULUI CADRU SI A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT SUNT PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI SI IN TABELUL ATASAT CAIETULUI DE SARCINI
86400
48
IMPLANTURI CHIRURGICALE
7
MAGAZIA DE MATERIALE
CANTITATILE MAXIME ALE ACORDULUI CADRU SI A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT SUNT PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI SI IN TABELUL ATASAT CAIETULUI DE SARCINI
165120
48
CAMPURI STERILE PEDIATRICE
19
MAGAZIA DE MATERIALE
CANTITATILE MAXIME ALE ACORDULUI CADRU SI A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT SUNT PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI SI IN TABELUL ATASAT CAIETULUI DE SARCINI
17040
48
TRUSA PENTRU TRANSFUZIE
11
MAGAZIA DE MATERIALE
CANTITATILE MAXIME ALE ACORDULUI CADRU SI A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT SUNT PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI SI IN TABELUL ATASAT CAIETULUI DE SARCINI
205128
48
Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: SE VA COMPLETA DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; b) cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; d) alte documente edificatoare, dupa caz. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii (art.196 din Legea 98/2016);Persoanele cu functie de decizie din cadrul institutiei sunt:PERA STEFANIE ADINA ILEANA –manager, Director medical – POP RALUCA BOGDANA, Dir.Fin-Cont.- CIOCAN GEORGETA, Director de ingrijiri – EMILIA PRUNA DOAGA, Stoian Mihaela Maria – medic sef laboratoul de analize medicale, Vintila Letitia Angela-medic laboratoul analize medicale, Popa Tanase – medic coordonator UPU SMURD, Pop Vasilica – as. Sef UPU SMURD, Kovacs Ioana – medic sef sectie ATI, Bodrean Cornelia – as.sef ATI, Faur Mirela – as. Sef Hemodializa, dr. Palamar Marcel – sef sectie Hemodializa, Dr. Marcus Antoneta – sef sectie ORL, Dr. Bogdan Adrian – medic ORL, Dr. Blendea Marius – sef sectie chirurgie generala, Dr. Pop Ciprian – medic chirurgie generala, Dr. Romeo Stanescu – sef sectie obstetrica-ginecologie,Dr. Clepce Serban-medic obstetrica-ginecologie, Mitranovici Emil – sef sectie urologie, Dr. Daian Isaia – medic urologie, Dr. Luculescu Paula – medic compartiment chirurgie plastica, Dr. Clepce Corina – compartiment chirurgie plastica, Dr. Branda Ioan – sef sectie ortopedie, Dr. Pop Dan Vasile – medic ortopedie, Dr. Miclaus Diana – sef sectie oftalmologie, Dr. Feier Corina – medic oftalmologie, Cons. Jur. Bartan Iulia, Sef birou achiz. – Ec.Debreczeni Anamaria; Ec. Palko Melinda – birou achizitii publice. Se va prezenta declaratie conform art. 60/Legea 98/2016, care va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden?a, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertan?ilor straini, documente echivalente emise în ?ara de reziden?a, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, numai de ofertanti... detalii pe www.e-licitatie.ro
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clenti privati.Livrarea de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate. Se solicita Completarea DUAE. Numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor vor fi obligati sa prezinte documentele pe care le solicitati in sustinerea experientei similare
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clenti privati.Livrarea de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate. Se solicita Completarea DUAE. Numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor vor fi obligati sa prezinte documentele pe care le solicitati in sustinerea experientei similare
3
2019-04-17
15:00
2019-07-17
2019-04-17
15:00
In SEAP
Comisia de evaluare
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Pentru departajarea eventualelor oferte cu preturi egale clasate pe unul dintre primele 3 locuri ale clasamentului, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat pretul egal o noua propunere financiara sub forma unei clarificari in sistem, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In cazul in care reofertantii sunt pe locul 2/3 si prezinta oferte egale ca pret, modalitatea de departajare (reofertarea) nu afecteaza ofertantul mai sus clasat, respectiv locurile de mai sus, pretul neputand fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior, respectiv locul 2 in clasament. In vederea completarii DUAE de catre operatorii economici interesati, se va accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), coroborat cu art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016.
Biroul de Achiziții Publice și Serviciul Juridic al Spitalului Județean de Urgență Deva
Str. 22 Decembrie nr. 58
Deva
330084
+40 372122864
spjdeva10aprov@yahoo.com
+40 372122864
www.spitaldeva.ro
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.