Căutare

România-Bistrița: Produse de curăţenie

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BISTRIȚA
   Mar 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Județean de Urgență Bistrița
4347593
Str. Basmului nr. 43
Bistrița
420082
Gabriel Lazany
+40 263223409
achizitii.spitalbistrita@gmail.com
+40 263231108
www.sjub.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Spital
Produse curățenie, accesorii curățenie și produse igienă, produse din polietilenă, produse din plastic, detergent cu dezinfectant
131
— achizitionare produse de curatenie, accesorii curatenie si produse igiena, produse din polietilena, produse din plastic, detergent cu dezinfectant,
— conform caietului de sarcini care cuprinde achizitia a 4 loturi de produse. Tipurile de produse si cantitatile sunt prezentate in caietul de sarcini,
— estimarile ale cant. minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru la cele 4 loturi de produse, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru se regasesc in caietul de sarcini anexat.
Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul limita la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
5396305
4
4
Produse plastic
3
Magazia Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita — Bistrita, Str. G-ral Grigore Balan nr. 43, etaj 1.
Pahare unica folosinta 200 ml — min. AC 1, max. AC 60 000, min. CS 1, max. CS 12 000.
Pahare unica folosinta 400 ml — min. AC 1, max. AC 15 000, min. CS 1, max. CS 3 000.
Farfurii unica folosinta — min. AC 1, max. AC 15 000, min. CS 1, max. CS 3 000.
7650
36
Produse curățenie, accesorii și igienă
1
Magazia Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita — Bistrita, Str. G-ral Grigore Balan nr. 43.
Manusi bumbac — min. AC 1, max. AC 6 000, min. CS 1, max. CS 1 200.
Manusi menaj — min. AC 1, max. AC 5 000, min. CS 1, max. CS 1 000.
Sapun lichid cu pompita — min. AC 1, max. AC 36 000, min. CS 1, max. CS 7 200.
Sapun lichid cu aloe vera pentru dozator — min. AC 1, max. AC 35 000, min. CS 1, max. CS 7 000.
Sapun solid 100 g.
Hartie igienica compatibila cu dispenser Smart One.
Hartie igienica jumbo.
Servetele 30 x 30 albe 1 str. 100 buc./pach.
Prosop hartie rola mica.
Servetele albe z pliate.
Matura pvc fara coada.
Matura nuiele.
Perie pentru frecat.
Perie pentru unghii.
Perie wc cu suport.
Burete vase canelat profesional.
Burete vase inox.
Galeata cu capac.
Galeata cu storcator.
Cos gunoi cu pedala.
Faras ergonomic cu coada.
Coada din lemn cu filet.
Rezerva mop.
Rola lavete universale.
Lavete pentru geamuri.
Lavete microfibra.
Lavete umede.
Racleta curatare geam.
Odorizant incaperi.
Odorizant wc.
Crema de curatat (tip cif).
Praf de curatat.
Detergent pentru curatat mochete, covoare si tapiterii.
Inalbitor tip ace.
Soda caustica.
Soda calcinata.
Detergent automat.
Detergent vrac.
Detergent vase tip fairy.
Solutie forte pentru degresat.
Solutie geam cu pulverizator.
Solutie suprafete inox.
Detergent pardoseala.
Solutie de curatat suprafete lavabile.
Solutie curatat parchet.
Detartrant tip nufar.
Detergent toaleta tip domestos.
Spray suprafete.
Spuma de ras.
Aparat ras unica folosinta.
A se vedea cantitati conform caietului de sarcini.
3986155
36
Produse polietilenă
2
Magazia Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita — Bistrita, Str. G-ral Grigore Balan nr. 43.
Saci menajeri negri 1 400 x 700 (2 x 250) x 0,08 mm — grosime 0,07–0,08 — min. AC 1, max. AC 400 000, min. CS 1, max. CS 80 000.
Saci menajeri negri 800 x 600 x 0,040 mm — grosime 0,06–0,07 — min. AC 1, max. AC 1 000 000, min. CS 1, max. CS 200 000.
1070000
36
Detergent cu dezinfectant
4
Magazia Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita — Bistrita, Str. G-ral Grigore Balan nr. 43.
Detergent cu dezinfectant — min. AC 1, max. AC 35 000, min. CS 1, max. CS 7 000.
332500
36
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4) alte documente edificatoare, dupa caz.
Nota:
1) In cazul ofertelor depuse in asociere, toti asociatii trebuie sa respecte cerinta de calificare;
2) In cazul in care se declara subcontractanti, toti subcontractantii trebuie sa respecte cerinta de calificare;
3) In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere, toti tertii sustinatori trebuie sa respecte cerinta de calificare.
Mentiune: persoanele cu functie de raspundere privitor la initierea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
— manager — Lazany Gabriel,
— director financiar-contabil — Pop Carmen Mirela,
— director medical — Deak Gabriela Maria,
— director administrativ — Szekely Paul-Gabriel,
— director ingrijiri — Remes Gabriela Antoneta,
— sef serviciu SPCIN — Ursa Diana,
— control financiar preventiv — Stejerean Anca,
— aviz juridic — Halas Niculae,
— sef Birou Achizitii Publice — Halas Catalin Nicolae,
— Serviciul Aprovizionare — Pudilic Gavril.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului — operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Completare DUAE, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Modalitatea de îndeplinire: completare DUAE, in conformitate cu Notificarea nr. 237/2016, urmând ca documentele justificative, respectiv certificatul constatator emis de ONRC si autorizatii sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actualizate la momentul prezentarii documentelor [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2019-04-15
15:00
2019-07-15
2019-04-15
15:00
In SEAP.
In cazul in care exista 2 sau mai multe oferte admisibile cu pret egal, departajarea se va face prin depunerea unei noi oferte financiare prin intermediul SEAP de catre toti ofertantii aflati in aceasta situatie pana la termenul stabilit in acest sens de autoritatea contractanta. Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati este link-ul:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.