Căutare

România-Bacău: Lucrări de drumuri

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BACĂU
   Mar 14, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Județul Bacău
5057580
Str. Mărăşeşti nr. 2
Bacău
600017
Mariana Mitruti
+40 234537200
achizitii.publice@csjbacau.ro
+40 234535012
www.csjbacau.ro
www.e-licitatie.ro
Proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții Modernizare DJ 241B, Pădureni-Godovana, km 2 + 370 – 17 + 800, județul Bacău
NU ESTE CAZUL
Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Modernizare DJ 241B, Padureni-Godovana, km 2+370 — 17+800, judetul Bacau.
Drumul județean DJ 241B este deschis circulatiei publice si se afla in administrarea Serviciului Public Judetean de Drumuri Bacau.
Segmentul de drum judetean DJ 241 B studiat este de km 2+370 — 17+800.
Tronsonul studiat a drumului județean DJ 241 B începe din localitatea Padureni km 2+370 (limita asfalt existent), străbate satele Fruntesti, Filipeni, Brad, Marasti, comuna Filipeni și se termină la km 17+800 zona Godovana (limita asfalt existent).
Drumul județean DJ 241 B se intersectează cu drumul județean DJ 252 F pe teritoriul comunei Filipeni și cu drumul comunal DC 74 pe teritoriul localitatii Fruntesti, comuna Filipeni.
Intersecțiile cu drumurile laterale sunt la nivel, neamenajate, în formă de cruce sau T, cu racordare directă. Razele de racordare la partea carosabila a drumurilor judetene cu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
25298799.54
DJ 241B, Padureni-Godovana, judetul Bacau.
Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii Modernizare DJ 241B, Padureni-Godovana, km 2+370 — 17 + 800, judetul Bacau.
Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de interventie.
Drumurile studiate care face obiectul investitiei prezinta o serie de caracteristici, astfel: drumul judetean DJ 241 B de la km 2+370 — 17+800 — lungimea drumului 15 430,00 ml — latimea partii carosabile 6 m; acostamente 2 x 1,00 m.
Lucrarile de executie nu afecteaza retele din zona deoarece aceste lucrari se fac peste amplasamentul existent al drumului. Pentru asigurarea functionalitatii investitiei proiectate nu este necesar racordul la utilitati.
Etapele principale de realizare a investitiei sunt:
— Lucrari pregatitoare,
— Lucrari de amenajare structura rutiera,
— Lucrari de amenajare acostamente,
— Lucrari de colectarea apelor,
— Lucrari de consolidare corp drum,
— Lucrari de amenajare drumuri laterale,
— Podete de descarcare,
— Lucrari drenuri,
— Lucrari de siguranta circulatiei,
— Lucrari conexe,
— Lucrari de poduri.
Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 si al prevederilor din cadrul Instructiunii nr. 3/2017 emisa de ANAP, respectiv cap. III — Modificari nesubstantiale — adaptari la context practic si modificari nesubstantiale — prag valoric in procent de maxim 5 %, asa cum a fost prevazuta in documentatia tehnico-economica aprobata, procent raportat la valoarea contractului atribuit.
Durata de executie a contaractului este de 27 de luni, din care:
— Proiectare 3 luni,
— Executie lucrari 24 luni.
Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta o perioada de garantie a lucrarilor suplimentara fata de perioada de garantie minim acceptata de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
Se va puncta experienta profesionala a managerului de proiect
15
Se va puncta experienta profesionala a sefului de proiect cu specializarea cai ferate, drumuri si poduri
15
60
PNDL si buget local.
4561/ 46
Proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții Modernizare DJ 241B, Pădureni-Godovana, km 2 + 370 – 17 + 800, județul Bacău, avand codul unic de identificare CN1002063
2019-03-06
3
2
3
Bertoni Construct S.A.
31620860
Str. Alexandriei nr. 306
Bragadiru
+40 734332226
gabriela.ilie@bertoniconstruct.ro, dan.piciu@bertoniconstruct.ro, flori.badea@bertoniconstruct.ro, maria.bulearca@bertoniconstruct.ro
+40 213107785
26711906
25298799.54
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.