Căutare

România-Iași: Lucrări de instalaţii electrice

Cerere de oferte

Informaţii generale

   IAȘI
   Mar 13, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Delgaz Grid S.A.
RO10976687
Str. Petru Movilă nr. 38
Iași
700014
Emilia Patrichi, Gabriela Pasarica
+40 232405528/+40 232405623
emilia.patrichi@eon-romania.ro, gabriela.pasarica@eon-romania.ro
+40 232405998
https://www.delgaz-grid.ro/ro.html
www.sicap-prod.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Lucrări de investiție în instalațiile electrice de medie și joasă tensiune din zona Moldovei — 5 loturi
RO10976687/2018/2048_2049_2050_2051_2052
Lucrari de investitie in instalatiile electrice de medie si joasa tensiune din zona Moldovei, procedura divizata in 5 loturi, dupa cum urmeaza:
— Lot 1 — Lucrari de reabilitare posturi de transformare (Inlocuire Trafo MT/JT, modernizare tablouri de distributie TDRI, cutii de distributie)
— Lot 2 — Lucrari de reabilitari retea LEA JT si INT-uri (include lucrari de intarire retea si modernizare cutii de Sectionare)
— Lot 3 — Lucrari de inlocuire PTM, PTCZ, PA, PTS, modernizare LES (include si Modernizare firide), buclare LES cu LES
— Lot 4 — Lucrari de reabilitari LEA MT, montare reclosere si separatoare, Montare celula aeriana de masura, Inlocuire izolatie LEA 20 KV, inlocuire izolatori antipasare, buclare LEA cu LEA, buclare LEA cu LES,
— Lot 5 — Lucrari de extinderi retele JT/MT — alimentare noi consumatori (inclusiv elaborare documentatie PTH + CS + DTAC).
Obiectul achizitiei consta in executia lucrarilor si punerea la dispozitie de catre entitatea contractant [... ] detalii pe www.e-licitatie.ro
557841680
5
5
Nu este cazul.
Lot 1 - Lucrari de Reabilitare Posturi de transformare (Inlocuire Trafo MT/JT, Modernizare Tablouri de distributie TDRI, Cutii de Distrubutie)
1
Zona Moldovei
Lot 1 - Lucrari de Reabilitare Posturi de transformare (Inlocuire Trafo MT/JT, Modernizare Tablouri de distributie TDRI, Cutii de Distrubutie).
Contractele subsecvente vor fi atribuite de 1- 2 ori pe luna, sau de cate ori apare o nevoie noua pe perioada de valabilitate a acordului cadru.
Contractele subsecvente se vor acorda cu reluarea competitiei. Cantitatile ce ar putea fi solicitate pe parcursul derularii acordului cadru: conf. Anexa Lot 1 atasata.
Valoarea estimata a celui mai mic ctr subsecvent: 1.532.905,00 RON fara TVA.
Valoarea estimata a celui mai mare ctr subsecvent: 7.666.988,00 RON fara TVA.
Valoarea estimata minima a acordului cadru: 15.136.880,00 RON fara TVA.
Valoarea estimata maxima a acordului cadru: 45.410.640,00 RON fara TVA.
In conformitate cu prevederile art. 21 din Legea 99/2016, valoarea estimata totala a lotului, care include si valoarea materialelor puse la dispozitie de entitatea contractanta este de 72.318.619,95 RON fara TVA, compusa din:
— valoarea supusa achizitiei = 45.410.640,00 RON fara TVA, reprezentand contravaloarea lucrarilor care fac obiectul lotului si
— valoarea materialelor puse la dispozitie de entitatea contractanta = 26.907.979,95 RON fara TVA. Materialele puse la dispozitie de entitatea contractanta nu vor fi ofertate de operatorii economici participanti la procedura.
Componenta tehnica
5
95
45410640
36
3
Numarul maxim de semnatari cu care se va incheia Acordul Cadru: 15.
Lot 3 - Lucrari de Inlocuire PTM, PTCZ, PA, PTS, Modernizare LES (include si Modernizare firide), Buclare LES cu LES
3
Zona Moldovei
Lot 3 - Lucrari de Inlocuire PTM, PTCZ, PA, PTS, Modernizare LES (include si Modernizare firide), Buclare LES cu LES.
Contractele subsecvente vor fi atribuite de 1- 2 ori pe luna, sau de cate ori apare o nevoie noua pe perioada de valabilitate a acordului cadru.
Contractele subsecvente se vor acorda cu reluarea competitiei. Cantitatile ce ar putea fi solicitate pe parcursul derularii acordului cadru: conf. Anexa Lot 3 atasata.
Valoarea estimata a celui mai mic ctr subsecvent: 1.532.905,00 RON fara TVA.
Valoarea estimata a celui mai mare ctr subsecvent: 5.595.023,00 RON fara TVA.
Valoarea estimata minima a acordului cadru: 19.410.453,00 RON fara TVA.
Valoarea estimata maxima a acordului cadru: 58.231.360,00 RON fara TVA.
In conformitate cu prevederile art. 21 din Legea 99/2016, valoarea estimata totala a lotului, care include si valoarea materialelor puse la dispozitie de entitatea contractanta este de 84.929.894,95 RON fara TVA, compusa din:
— valoarea supusa achizitiei = 58.231.360,00 RON fara TVA, reprezentand contravaloarea lucrarilor care fac obiectul lotului si
— valoarea materialelor puse la dispozitie de entitatea contractanta = 26.698.534,95 RON fara TVA. Materialele puse la dispozitie de entitatea contractanta nu vor fi ofertate de operatorii economici participanti la procedura.
Componenta tehnica
5
95
58231360
36
3
Numarul maxim de semnatari cu care se va incheia Acordul Cadru: 15.
Lot 2 - Lucrari de Reabilitari retea LEA JT si INT-uri (include Lucrari de Intarire Retea si Modernizare Cutii de Sectionare)
2
Zona Moldovei
Lot 2 - Lucrari de Reabilitari retea LEA JT si INT-uri (include Lucrari de Intarire Retea si Modernizare Cutii de Sectionare).
Contractele subsecvente vor fi atribuite de 1- 2 ori pe luna, sau de cate ori apare o nevoie noua pe perioada de valabilitate a acordului cadru.
Contractele subsecvente se vor acorda cu reluarea competitiei. Cantitatile ce ar putea fi solicitate pe parcursul derularii acordului cadru: conf. Anexa Lot 2 atasata.
Valoarea estimata a celui mai mic ctr subsecvent: 1.532.905,00 RON fara TVA.
Valoarea estimata a celui mai mare ctr subsecvent: 36.207.993,00 RON fara TVA.
Valoarea estimata minima a acordului cadru: 112.026.346,00 RON fara TVA.
Valoarea estimata maxima a acordului cadru: 336.079.040,00 RON fara TVA.
In conformitate cu prevederile art. 21 din Legea 99/2016, valoarea estimata totala a lotului, care include si valoarea materialelor puse la dispozitie de entitatea contractanta este de 445.600.727,25 RON fara TVA, compusa din:
— valoarea supusa achizitiei = 336.079.040,00 RON fara TVA, reprezentand contravaloarea lucrarilor care fac obiectul lotului si
— valoarea materialelor puse la dispozitie de entitatea contractanta = 109.521.687,25 RON fara TVA. Materialele puse la dispozitie de entitatea contractanta nu vor fi ofertate de operatorii economici participanti la procedura.
Componenta tehnica
5
95
336079040
36
3
Numarul maxim de semnatari cu care se va incheia Acordul Cadru: 60.
Lot 5 - Lucrari de Extinderi retele JT/MT -alimentare noi consumatori (inclusiv Elaborare documentatie PTH+CS+DTAC)
5
Zona Moldovei
Lot 5 - Lucrari de Extinderi retele JT/MT - alimentare noi consumatori (inclusiv Elaborare documentatie PTH+CS+DTAC).
Contractele subsecvente vor fi atribuite de 1- 2 ori pe luna, sau de cate ori apare o nevoie noua pe perioada de valabilitate a acordului cadru.
Contractele subsecvente se vor acorda cu reluarea competitiei. Cantitatile ce ar putea fi solicitate pe parcursul derularii acordului cadru: conf. Anexa Lot 5 atasata.
Valoarea estimata a celui mai mic ctr subsecvent: 1.235.579,00 RON fara TVA.
Valoarea estimata a celui mai mare ctr subsecvent: 2.541.179,00 RON fara TVA.
Valoarea estimata minima a acordului cadru: 4.546.667,00 RON fara TVA.
Valoarea estimata maxima a acordului cadru: 13.640.000,00 RON fara TVA.
Lotul 5 nu include si materialele puse la dispozitie de entitatea contractanta. Pentru lucrarile aferente acestui lot, toate materialele necesare vor fi puse la dispozitie doar de catre contractanti.
Componenta tehnica
5
95
13640000
36
3
Numarul maxim de semnatari cu care se va incheia Acordul Cadru: 25.
Lot 4 - Lucrari de Reabilitari LEA MT, Montare reclosere si separatoare, Montare celula aeriana de masura, Inlocuire izolatie LEA 20 KV, Inlocuire izolatori antipasare... detalii pe www.e-licitatie.ro
4
Zona Moldovei
Lot 4 - Lucrari de Reabilitari LEA MT, Montare reclosere si separatoare, Montare celula aeriana de masura, Inlocuire izolatie LEA 20 KV, Inlocuire izolatori antipasare, Buclare LEA cu LEA, Buclare LEA cu LES.
Contractele subsecvente vor fi atribuite de 1- 2 ori pe luna, sau de cate ori apare o nevoie noua pe perioada de valabilitate a acordului cadru.
Contractele subsecvente se vor acorda cu reluarea competitiei. Cantitatile ce ar putea fi solicitate pe parcursul derularii acordului cadru: conf. Anexa Lot 4 atasata.
Valoarea estimata a celui mai mic ctr subsecvent: 1.532.905,00 RON fara TVA.
Valoarea estimata a celui mai mare ctr subsecvent: 9.454.791,00 RON fara TVA.
Valoarea estimata minima a acordului cadru: 34.826.880,00 RON fara TVA.
Valoarea estimata maxima a acordului cadru: 104.480.640,00 RON fara TVA.
In conformitate cu prevederile art. 21 din Legea 99/2016, valoarea estimata totala a lotului, care include si valoarea materialelor puse la dispozitie de entitatea contractanta este de 155.794.951,88 RON fara TVA, compusa din:
— valoarea supusa achizitiei = 104.480.640,00 RON fara TVA, reprezentand contravaloarea lucrarilor care fac obiectul lotului si
— valoarea materialelor puse la dispozitie de entitatea contractanta = 51.314.311,88 RON fara TVA. Materialele puse la dispozitie de entitatea contractanta nu vor fi ofertate de operatorii economici participanti la procedura.
Componenta tehnica
5
95
104480640
36
3
Numarul maxim de semnatari cu care se va incheia Acordul Cadru: 15.
1. Candidatii/Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in nici una din situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante. Aceste documente vor fi transmise inainte de transmiterea invitatiilor pentru a doua etapa, doar de catre candidatii selectati, conf art 205, alin 3 din Legea 99/20. Aceste documente pot fi:
a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
b) cazierul judiciar al operatorului economic si/sau al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de Oficiul Nationalal Registrului Comertului / actul constitutiv;
c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile ulterioare;
d) alte documente edificatoare, dupa caz.
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.177, 178 și 180, entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere,o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
2. Operatorii economici ofertanti nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art.73 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr. 99/2016 cu modificarile ulterioare.
Pentru aceasta, toti operatorii ofertanti vor completa si depune "DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile ulterioare – Formular 3".
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante definite conform art.76 alin (1) din Legea nr.99/2016 cu modificarile ulterioare sunt:
— Ferenc Csulak - Director General
— Carmen Teona Oltean - Director General Adjunct
— Petre Radu - Director General Adjunct
Persoane care aproba/semneaza documente emise in legatura cu prezenta procedura de achizitie sunt: Gabiela Pasarica, Emilia Patrichi, Loredana Temneanu, Ingrid Ursulescu, Irina Calin, Dana Munteanu, Angela Vasile, Niculina Darie, Sergiu Gavriloaie, Bogdan Cirstea, Codruta Schwartz, Marius Ciobanu, Florin Bura, Sorin Sovre, Mirela Savin, Adrian Necula.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE, astfel incat sa se demonstreze indeplinirea cerintelor de mai jos. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante conform art. 205 din Legea 99/2016.
Cerința se aplică inclusiv pentru asociati, subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Documentele justificat... detalii pe www.e-licitatie.ro
Informatii privind cifra de afaceri. Operatorul economic va furniza informatii privind media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani. Valoarea medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2016; 2017; 2018) trebuie sa fie de minim (lei): Lot 1 = 766.452,50; Lot 2 = 766.452,50; Lot 3 = 766.452,50; Lot 4 = 766.452,50; Lot 5 = 610.551,00. Cursul mediu de referinta la care se face echivalenta leu/alta valuta stabilit de BNR (www.bnr.ro) aferent fiecarui an.
Completare DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr.240/2016, referitoare la Ghidul de utilizare DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de catre toti candidatii selectati inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire. Documentele care pot fi depuse pentru sustinerea cifrei de afaceri – conf art. 190 alin (1) din Legea 99/2016. Cursul mediu de referinta la care se face echivalenta leu/alta valuta stabilit de BNR (www.bnr.ro) aferent fiecarui an. Aceste documente vor fi transmise inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua.
Se solicita Atestat A.N.R.E. (valabil la data prezentarii), conform prevederilor art. 1 alin. (1) si art 8 din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice aprobat prin Ordinul A.N.R.E. nr. 45/2016 (informatii pe site ANRE: www.anre.ro) si art 93 alin (1) punctul 2) din Legea Energiei Electrice si a Gazelor Naturale nr. 123/2012, dupa cum urmeaza: - Atestat ANRE tip C2A sau C2B pentru executarea lucrarilor in instalatii electrice si - Doar pentru candidatii la lotul 5: Atestat ANRE tip C1A sau C1B pentru proiectare de linii electrice.
Candidatul va prezenta o lista a principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati – conf. art. 192 lit. a) din Legea 99/2016 cu modificarile ulterioare. Cerinta referitoare la experienta similara este in concordanta cu prevederile art. 191 alin 2). Prin experienta similara se intelege prezentarea a unui sau mai multor contracte din care sa rezulte ca ofertantul a executat lucrari / prestat servicii de tipul celor mentionate mai jos. Se solicita prezentarea dovezii ca a efectuat lucrari de natura si complexitatea lucrarilor supuse achizitiei, respectiv lucrari de executie in domeniul energiei electrice de minim MT/JT pentru toate cele 5 loturi. Se solicita indeplinirea unui nivel minim valoric (lei) de: Lot 1 = 1.532.905,00; Lot 2 = 1.532.905,00; Lot 3 = 1.532.905,00; Lot 4 = 1.532.905,00; Lot 5 = 1.221.102,00. Pentru lotul 5 se va prezenta si lista principalelor prestari de servicii de natura si complexitatea serviciilor supuse achizitiei, respectiv servicii de proiectare in domeniul energiei electrice de minim MT/JT, din ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati – conf. art. 192 lit. b) din Legea 99/2016 cu modificarile ulterioare. Prestarea de servicii similare cu cele ce fac obiectul acestui lot va fi in valoare de minim: 14.477,00 RON fara TVA, in ultimii 3 ani. Note: Ultimii 3, respectiv 5 ani se calculeaza pana la data limita de depunere a ofertelor. Nu se vor lua in calcul lucrarile/serviciile de nivel inferior, din punctul de vedere al complexităţii şi/sau scopului, lucrarilor/serviciilor care se doresc a fi achizitionate. Pentru calculul valorii contractelor in alta valuta, se va lua in considerare cursul leu/alta valuta mediu annual practicat de BNR (www.bnr.ro) pentru anul respectiv.
Informatii cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care executa lucrari si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani. Cerinta referitoare la personal este in concordanta cu prevederile art. 191 alin 1).
Se solicita Aviz BRML (valabil la data prezentarii) pentru exercitarea activitatii de montator mijloace de masurare contoare de energie electrica conform cu legislatia BRML publicata in HG nr 1660/2005 – Instructiuni de metrologie legala IML 6-05 Avize pentru activitatea de montare pentru tipurile de contoare de energie electrica utilizate in DELGAZ GRID SA. Pentru persoanele juridice române documentele se prezinta în original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta în original sau copie conforma cu originalul si vor fi însotite de traducere autorizata.
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul) – conf art. 192 lit. k) din Legea 99/2016 cu modificarile ulterioare. In cazul in care ofertantul/asocierea apeleaza la subcontractanti, se solicita completarea DUAE, in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016. Declararea si acceptarea Subcontractantilor se va realiza in faza de depunere a candidaturilor. Schimbarea Subcontractantului se poate face doar cu acordul DELGAZ GRID SA. In cazul folosirii de subcontractanti nedeclarati si neagreati se poate solicita rezilierea contractului.
Informatii privind asociatii (daca este cazul) – conf art. 199 din Legea 99/2016 cu modificarile ulterioare: in cazul în care un grup de operatori economici se asociaza pentru a depune o oferta comuna, acestia trebuie sa îndeplineasca individual cerintele privind eligibilitatea si înregistrarea si, prin cumul, cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Toate cerintele care nu se refera la capacitatea tehnica si/sau profesionala, trebuie indeplinite individual de catre fiecare asociat. Asocierea, poate beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau la capacitatea tehnica si profesionala.
Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeza a fi prezentate, la solicitarea Entitatii contractante, de toti candidatii selectati, inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire. Persoana juridica straina, are dreptul de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrari de proiectare, executare si verificare instalatii electrice in România in conditiile art. 4 din Ordinul A.N.R.E. nr. 45/2016, (informatii pe site ANRE: www.anre.ro).
Completare DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, referitoare la Ghidul de utilizare DUAE. Se va prezenta o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si se precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Se solicita indeplinirea acestui criteriu la nivelul unui sau a mai multor contracte care se confirme lucrarile executate pana la data limita de depunere a candidaturilor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Entitatii contractante, doar de catre ofertantii calificati la finalizarea I etape, conform art. 205 alin (3) din LG nr.99/2016.
Completare DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, referitoare la Ghidul de utilizare DUAE. Se va prezenta declaratie cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care executa lucrari si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Entitatii contractante, doar de catre ofertantii calificati la finalizarea I etape, conform art. 205 alin (3) din LG nr.99/2016 cu modificarile ulterioare.
Completare DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de toti candidatii selectati, inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire.
Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, referitoare la Ghidul de utilizare DUAE, de catre subcontractantii participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Acordul de subcontractare se va depune odata cu DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (inclusiv informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea / partile din contract pe care acestia urmeaza sa le indeplineasca efectiv) urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii calificati la finalizarea I etape, conform art. 205 alin (3) din LG nr.99/2016 cu modificarile ulterioare.
Informatii privind asocierea, se vor completa si in DUAE conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE. Acordul de asociere si al angajamentului tertilor sustinatori, se va depune odata cu DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Entitatii contractante, doar de catre ofertantii calificati la finalizarea I etape, conform art. 205 alin (3) din LG nr.99/2016 cu modificarile ulterioare.
Garantia de participare se va constitui conform prevederilor Art. 42 din HG nr. 394/2016 si va fi: Lot 1 = 4.500 RON, Lot 2 = 33.600 RON, Lot 3 = 5.800 RON, Lot 4 = 10.500 RON, Lot 5 = 1.360 RON.
Conform prevederilor Art. 41 alin. (3) lit. a) din HG. nr. 394/2016 valoarea garantiei de participare este de maxim 1 % din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent, aferent fiecarui lot.
Daca se alege varianta de depunere prin virament bancar, contul in care urmeaza a fi virata suma este: RO11 BRDE 270S V275 4041 2700 BRD Targu Mures. Durata de valabilitate a garantiei de participare este de 180 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se va depune in etapa a 2 a a procedurii, impreuna cu oferta tehnico-economica. Conform art. 138 alin. (3) din HG 394/2016 si in conditiile art. 228 alin. (4) din Legea 99/2016 cu modificarile ulterioare, eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii in maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor.
Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în Fisa de date a achizitiei – conform art. 41 din HGR nr. 394/2016. Nu se accepta fila cec sau depunere de numerar la caseria unitatii. Incadrarea in prevederile art. 43 alin (1) lit. a) si c) din HGR nr. 394/2016 da dreptul entitatii contractante de a retine garantia de participare.
Executantul are obligatia de a constitui o garantie de buna executie in cuantum de 10 % din valoarea fiecarui contract subsecvent, fara TVA.
Modul de constituire a garantiei de buna executie: retineri successive, scrisoare de garantie bancara de buna executie sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, conform art. 46 alin. (1) din HGR nr. 394/2016, valabila cel putin 14 zile dupa expirarea termenului de valabilitate a perioadei de garantie a lucrarilor. Garantia de buna executie se va restitui conform art. 48 din HGR nr. 394/2016.
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016.
Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
60
2019-04-17
11:00
In conformitate cu art. 129 alin. (1) din HG nr. 394/2016, privind confidentialitatea, odata cu depunerea oricaror documente, operatorii vor declara care din documentele depuse (sau, dupa caz, parti din documentele depuse) sunt confidentiale. In cazul in care documentele nu au fost declarate confidentiale, se vor aplica prevederile art. 231, alin. 6 din Legea 99/2016 astfel cum sunt prevazute.
În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiara cea mai mica.
Entitatea contractanta nu doreste limitarea numarului candidatilor, toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati pentru etapa a II-a a procedurii. Acordul cadru se va incheia cu un numar maxim de semnatari dupa cum urmeaza: 15 semnatari pentru loturile 1, 3 si 4, 60 semnatari pentru lotul 2 si 25 semnatari pentru lotul 5. Daca numarul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare si selectie si au prezentat oferte admisibile este mai mic decât numarul indicat in prezenta documentatie entitatea contractanta in conformitate cu Art.95, alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale va putea continua procedura numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate.
Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare. Eventualele clarificari la documentatia de atribuire vor fi solicitate pe fax la nr 0232405998 sau e-mail emilia.patrichi@eon-romania.ro si gabriela.pasarica@eon-romania.ro.
Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire se vor atasa anuntului de participare la sectiunea "Clarificari". Entitatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea acordului cadru orice ofertant care nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale fata de entitatea contractanta, din motive imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia (Legea 99/2016, art.180, lit.g).
Atribuirea contractelor subsecvente se va face pe baza celui mai bun raport calitate – pret, dar tinand cont si de capacitatea de executie disponibila a ofertantului la momentul reofertarii, conform precizarilor din Documentul Descriptiv.
Contractele subsecvente se vor incheia separat, pentru fiecare lot (categorie de lucrari). La reofertare, Executantul va transmite graficul de executie a lucrarii, pe etape intocmit în conformitate cu termenul de executie ofertat. La reofertare, în functie de volumul lucrarilor se va solicita un termen de executie lucrare de maxim 120 zile de la data ordinului de începere. Nu se va accepta depasirea termenului de executie solicitat în invitatia de reofertare.
Documentul DUAE atasat presentei Fise de date poate fi accesat in vederea completarii prin intermediul urmatorului link: https://ec.europa.eu/tools/espd. Solicitarile de clarificari transmise din partea operatorilor economici inainte de ora 16:00 vor fi inregistrate la registratura entitatii contractante in aceeasi zi (ziua transmiterii), solicitarile de clarificari transmise dupa ora 16:00 vor fi inregistrate la registratura entitatii contractante in urmatoarea zi lucratoare.
RECOMANDARE: Pentru operativitate si in vederea asigurarii desfasurarii corespunzatoare a procedurii de achizitie sectorialae, in conformitate cu prevederile art. 205, alin, (1) din Legea nr. 99/2016, avem rugamintea ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor declarate si asumate prin completarea DUAE sa fie anexate la DUAE.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de Legea 101/2016.
Departamentul Juridic Delgaz Grid S.A.
Bulevardul Pandurilor nr. 42
Târgu Mureș
540554
+40 365403769
angela.vasile@eon-romania.ro
+40 365403860
https://www.delgaz-grid.ro
2019-03-11
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.