Căutare

România-Craiova: Motorină (EN 590)

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   CRAIOVA
   Mar 12, 2019
   Română
   Altele

Textul original

R.A.T. S.R.L.
RO 2315129
Str. Severinului nr. 23
Craiova
200769
Cecilia Camen
+40 251485856/ +40 251506076/+40 251485041
ratcv.achizitii@yahoo.ro
+40 251506077/ +40 251485041
www.rat-craiova.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizare motorină Euro 5 (EN 590)
3/2018
Furnizare motorina Euro 5 (EN 590) conform descrierii si cerintelor din caietul de sarcini. Cantitatea estimata minima si maxima ale celui mai mare contract subsecvent, minim: 320 000,00 litri; maxim: 410 000,00 litri. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: maxim 1 860 000,00 RON. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19 zile. Termenul-limita in care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare va fi cu 10 zile inainte de data limita de depune a ofertelor stabilita prin anuntul de participare.
3421554
Craiova, Calea Severinului nr. 23, cod 200769, judetul Dolj, ROMANIA.
Furnizare motorina Euro 5 (EN 590), conform descrierii si cerintelor din caietul de sarcini. Acord-cadru — cantitatea estimata minima: 1 086 000,00 litri, cantitatea estimata maxima: 2 172 000,00 litri. Cantitatea estimata minima si maxima ale celui mai mare contract subsecvent: minim 320 000,00 litri, maxim 410 000,00 litri.
Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19 zile. Termen limita in care entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare va fi cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit.
17982
Acord-cadru furnizare motorină Euro 5 (EN 590)
2018-11-26
1
1
Oscar Downstream
RO 13991630
Str. Atomiștilor nr. 14
Măgurele
77125
+40 213102523
alina.dusceag@oscars.ro
+40 213104189
www.oscars.ro
9852000
10277476.22
10277476.22
17983
Contract de furnizare motorină Euro 5 (EN 590) — subsecvent acordului-cadru
2018-11-26
1
1
Oscar Downstream
RO 13991630
Str. Atomiștilor nr. 14
Măgurele
77125
+40 213102523
alina.dusceag@oscars.ro
+40 213104189
www.oscars.ro
10277476.22
1703448
1578
Contract de furnizare motorină Euro 5 (EN 590) — subsecvent acordului-cadru
2019-02-01
1
1
Oscar Downstream
RO 13991630
Str. Atomiștilor nr. 14
Măgurele
77125
+40 213102523
alina.dusceag@oscars.ro
+40 213104189
www.oscars.ro
10277476.22
1718106
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Biroul Juridic – R.A.T. S.R.L.
Calea Severinului nr. 23
Craiova
200769
+40 251485041
ratcv.achizitii@yahoo.ro
+40 251506077
www.rat-craiova.ro
2019-03-08
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.