Căutare

România-Bucureşti: Închiriere de camioane cu şofer

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 12, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.
37832160
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, et. 6, birou 65, sector 1
Bucureşti
010873
Direcția Achiziții
+40 738100853
achizitii@cmsppb.ro
www.cmsppb.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Societate pe acțiuni
Acord-cadru de închiriere de echipamente/mijloace de mecanizare și autovehicule
37832160_2019_PAAPD1061063
Obiectul acordului-cadru consta in achiziția de servicii de inchiriere de echipamente/mijloace de mecanizare si autovehicule.
În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări va fi transmis in a 12-a zi, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare se pot transmite cel tarziu pana in a 20-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
10
10
Lot 5 Servicii de inchiriere automacarale cu operator
5
Bucuresti
Obiectul acordului-cadru consta in servicii de inchiriere echipamente/mijloace de mecanizare si autovehicule
Cantitate minima si maxima acord-cadru/lot: conform anexei la caietul de sarcini. Valoare minima acord-cadru/lot: 33.000,00 RON; Valoare maxima acord-cadru/lot: 462.000,00 RON;
În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări va fi transmis in a 12-a zi, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare se pot transmite cel tarziu pana in a 20-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Componenta de calitate
10
90
12
Lot 2 Servicii de inchiriere autobasculante cu operator
2
Bucuresti
Obiectul acordului-cadru consta in servicii de inchiriere echipamente/mijloace de mecanizare si autovehicule
Cantitate minima si maxima acord-cadru/lot: conform anexei la caietul de sarcini. Valoare minima acord-cadru/lot: 846.000,00 RON; Valoare maxima acord-cadru/lot: 3.906.000,00 RON;
În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări va fi transmis in a 12-a zi, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare se pot transmite cel tarziu pana in a 20-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Componenta de calitate
10
90
12
Lot 4 Servicii de inchiriere autocisterna apa
4
Bucuresti
Obiectul acordului-cadru consta in servicii de inchiriere echipamente/mijloace de mecanizare si autovehicule
Cantitate minima si maxima acord-cadru/lot: conform anexei la caietul de sarcini. Valoare minima acord-cadru/lot: 60.000,00 RON; Valoare maxima acord-cadru/lot: 180.000,00 RON;
În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări va fi transmis in a 12-a zi, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare se pot transmite cel tarziu pana in a 20-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Componenta de calitate
10
90
12
Lot 1 Servicii de inchiriere esalon asfalt si autogudronator
1
Bucuresti
Obiectul acordului-cadru consta in servicii de inchiriere echipamente/mijloace de mecanizare si autovehicule
Cantitate minima si maxima acord-cadru/lot: conform anexei la caietul de sarcini. Valoare minima acord-cadru/lot: 102.000,00 RON; Valoare maxima acord-cadru/lot: 480.000,00 RON;
În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări va fi transmis in a 12-a zi, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare se pot transmite cel tarziu pana in a 20-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Componenta de calitate
10
90
12
Lot 10 Servicii de inchiriere echipament colmatare rost
10
Bucuresti
Obiectul acordului-cadru consta in servicii de inchiriere echipamente/mijloace de mecanizare si autovehicule
Cantitate minima si maxima acord-cadru/lot: conform anexei la caietul de sarcini. Valoare minima acord-cadru/lot: 9.000,00 RON; Valoare maxima acord-cadru/lot: 135.000,00 RON;
În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări va fi transmis in a 12-a zi, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare se pot transmite cel tarziu pana in a 20-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Componenta de calitate
10
90
12
Lot 8 Servicii de inchiriere autoincarcator cu brat telescopic echipat cu cupa, furci si nacela
8
Bucuresti
Obiectul acordului-cadru consta in servicii de inchiriere echipamente/mijloace de mecanizare si autovehicule
Cantitate minima si maxima acord-cadru/lot: conform anexei la caietul de sarcini. Valoare minima acord-cadru/lot: 37.800,00 RON; Valoare maxima acord-cadru/lot: 432.000,00 RON;
În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări va fi transmis in a 12-a zi, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare se pot transmite cel tarziu pana in a 20-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Componenta de calitate
10
90
12
Lot 3 Servicii de inchiriere autoremorcher si semiremorca trailer 30 to
3
Bucuresti
Obiectul acordului-cadru consta in servicii de inchiriere echipamente/mijloace de mecanizare si autovehicule
Cantitate minima si maxima acord-cadru/lot: conform anexei la caietul de sarcini. Valoare minima acord-cadru/lot: 90.000,00 RON; Valoare maxima acord-cadru/lot: 135.000,00 RON;
În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări va fi transmis in a 12-a zi, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare se pot transmite cel tarziu pana in a 20-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Componenta de calitate
10
90
12
Lot 9 Servicii de inchiriere freze de asfalt
9
Bucuresti
Obiectul acordului-cadru consta in servicii de inchiriere echipamente/mijloace de mecanizare si autovehicule
Cantitate minima si maxima acord-cadru/lot: conform anexei la caietul de sarcini. Valoare minima acord-cadru/lot: 46.800,00 RON; Valoare maxima acord-cadru/lot: 468.000,00 RON;
În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări va fi transmis in a 12-a zi, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare se pot transmite cel tarziu pana in a 20-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Componenta de calitate
10
90
12
Lot 7 Servicii de inchiriere excavatoare, miniexcavator, miniincarcator si buldozer
7
Bucuresti
Obiectul acordului-cadru consta in servicii de inchiriere echipamente/mijloace de mecanizare si autovehicule
Cantitate minima si maxima acord-cadru/lot: conform anexei la caietul de sarcini. Valoare minima acord-cadru/lot: 69.000,00 RON; Valoare maxima acord-cadru/lot: 966.000,00 RON;
În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări va fi transmis in a 12-a zi, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare se pot transmite cel tarziu pana in a 20-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Componenta de calitate
10
90
12
Lot 6 Servicii de inchiriere buldoexcavator echipat
6
Bucuresti
Obiectul acordului-cadru consta in servicii de inchiriere echipamente/mijloace de mecanizare si autovehicule
Cantitate minima si maxima acord-cadru/lot: conform anexei la caietul de sarcini. Valoare minima acord-cadru/lot: 170.100,00 RON; Valoare maxima acord-cadru/lot: 729.000,00 RON;
În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări va fi transmis in a 12-a zi, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare se pot transmite cel tarziu pana in a 20-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Componenta de calitate
10
90
12
Cerinta nr. 1
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea prin care se poate demonstra indeplinirea cerintei: Obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ofertanti, inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori, ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE, elaborate de ANAP, disponibil la adresa www.anap.gov.ro)
Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
1.Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;
2.Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC/ actul constitutiv;
3.Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
4. Alte documente edificatoare, daca este cazul.
Atentionari speciale:
1.Nedepunerea DUAE (inclusiv pentru asociati/terti sustinatori/ subcontractanti, daca este cazul) atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila, iar nedepunerea formularului III.2.1/1, poate face subiectul unei solicitari de clarificare.
2.Nedepunerea odata cu DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, de catre fiecare dintre cei mentionati mai sus, poate face subiectul unei solicitari de clarificare.
Nota: Operatorii economici straini pot prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa datoriilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.
Cerinta nr. 2
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.59 si 60 din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016 (evitarea conflictului de interese)
Ei vor completa formularul III.2.1/1, ce va fi prezentat odata cu DUAE
Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:
1. PATRU Bogdan Laurentiu Doru - Presedinte Consiliu de administratie
2. NEACSU Traian - membru Consiliu de administratie
3. DEDIU Manuela Geanina - membru Consiliu de administratie
4. STEFANESCU Mariana Florentina - membru Consiliu de administratie
5. STANCU Cezar Costin - membru Consiliu de administratie
6. MUSTATEA Andrei Victor - membru Consiliu de administratie
7. VASILESCU Sorin - Director General
8. SOMODE Catalin - Director General Adjunct
9. CHICOS Gabriela - Director General Adjunct
10. CATRANGIU Liliana - Director Economic
11. DUTA Mihaela - Sef Serviciu Juridic
12. MAUTA Sorin Alexandru - Director Executie si Mentenanta
13. IRAVA Valentin - Director Logistica si Productie
14. GRIGOROIU Laurentiu - Sef Servic... detalii pe www.e-licitatie.ro
Ofertanților li se impune/solicită să aibă un nivel al cifrei de afaceri medie anuală de minimum Lot 1: 160.000 RON fara TVA Lot 2: 1.302.000 RON fara TVA Lot 3: 45.000 RON fara TVA Lot 4: 60.000 RON fara TVA Lot 5: 154.000 RON fara TVA Lot 6: 243.000 RON fara TVA Lot 7: 322.000 RON fara TVA Lot 8: 144.000 RON fara TVA Lot 9: 156.000 RON fara TVA Lot 10: 45.000lei fara TVA pentru fiecare din ultimele 3 exerciții financiare (2016,2017,2018)
Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, calculul echivalentei leu/alta moneda, se va realiza aplicandu-se cursul mediu de schimb anual, comunicat de BNR, corespunzator anilor pentru care se face dovada indeplinirii acestei cerinte de calificare, respectiv ultimii trei ani. Completarea cerintei corespunzatoare in formularul DUAE Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv bilantul contabil/extrase de bilant/raport financiar etc. vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre operatorii economici clasati pe primele 5 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, pentru fiecare lot in parte. Nota 1: Daca din motive justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document, care poate fi considerat adecvat (rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu). Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE partea IV. “Criteriile de selectie”, Sectiunea B “Capacitatea economica si financiara”. Nota 3: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 4: In cazul in care ofertantul beneficieaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE partea IV “Criterii de selectie” Sectiunea B “Capacitatea economica si financiara”. Ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu formularul III.2.2/1 prezentat in sectiunea Formulare, din documentatia de atribuire, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi solicitate doar ofertantilor declarati castigatori, pentru fiecare lot in parte. In cazul unei asocieri se va prezenta odata cu DUAE un acord de asociere (formularul III.2.2/2 – Acordul de asociere insotit de formularul III.2.2/3 – Informatii despre asociere), in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele asocierii pentru indeplinirea acordului-cadru. In cazul in care ofertele clasate pe primele 5 locuri sunt sustinute de tert/terti, se va prezenta un angajament ferm, formularul III 2.2/4. Prin care se confirma faptul ca tertul va pune la dispozitia ofertantului/asocierii resursele invocate.
5
2019-04-15
15:00
2019-08-15
2019-04-15
15:00
In SEAP
Documentatia de atribuire este publicata integral in SICAP. Solicitarile de clarificari referitoare la aceasta se vor adresa în mod exclusiv în sectiunea din SICAP din cadrul anuntului de participare, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate exclusiv în SICAP, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita. DUAE se poate accesa in vederea completarii la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro), iar depunerea acestuia odata cu oferta este obligatorie, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016. In cazul in care se constata ca printre ofertele admisibile clasate pe primele 5 locuri pentru oricare dintre loturi sunt cel putin 2 oferte cu punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin intermediul S.I.C.A.P., în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
Operatorul economic are dreptul, daca este cazul, sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau a criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi. În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Prezentare DUAE, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei sa se prezinte de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor pentru fiecare lot in parte la solicitarea autoritatii contractante. Operatorii economici interesati pot accesa DUAE, in vederea completarii la urmatorul link https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa https://sicap-prod.e-licitatie.ro
Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate, trebuie sa fie semnata pe proprie raspundere de catre ofertanti, sau de catre persoana imputernicita legal de catre acesta. Ofertele incomplete, precum si nerespectarea cantitatilor, duc la descalificarea ofertantului.
Intrucat lucrarile pe care le are in desfasurare CMSPPB S.A. au termene de executie care sunt purtatoare de dobanzi penalizatoare, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul ca pana la finalizarea procedurii de atribuire, sa achizitioneze cantitati de servicii punctuale, conform art. 19 din Legea 98/2016, pe loturi individuale, cantitati ce vor fi scazute din cantitatile totale precizate in caietele de sarcini ale fiecarui lot in parte.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016.
Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. – Serviciul Juridic
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, sector 1
București
010873
+40 738100824
office@cmsppb.ro
www.cmsppb.ro
2019-03-07
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.