Căutare

România-Fălticeni: Lucrări de construcţii de unităţi spitaliceşti

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   FĂLTICENI
   Mar 12, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Municipal Fălticeni
5432514
Str. Ion Creangă nr. 1
Fălticeni
725200
Mircea Diaconu
+40 752126630
licitatii@spital-falticeni.ro
+40 230541332
www.spital-falticeni.ro
www.e-licitatie.ro
Spital
Continuare lucrări la investiția — Spital Municipal Fălticeni, Str. Cuza Vodă f.n., municipiul Fălticeni, jud. Suceava — în vederea autorizării unității medicale conform cerințelor IGSU
10306/2018
Continuare lucrari Etapa 3, la investitia — Spital Municipal Falticeni, Str. Cuza Voda f.n., municipiul Falticeni, jud. Suceava — lucrari necesare in vederea autorizarii unitatii medicale conform cerintelor IGSU.
Valoare estimata = 3 771 354 RON fara TVA.
Solicitarile de clarificari se transmit cel tarziu cu 10 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde clar si complet solicitarilor primite in termenul recomandat cu 6 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Municipiul Falticeni, Str. Cuza Voda f.n., judet Suceava.
Continuare lucrari (Etapa 3) la investitia — Spital Municipal Falticeni, Str. Cuza Voda f.n., municipiul Falticeni, jud.Suceava — in vederea autorizarii unitatii medicale conform cerintelor IGSU.
Investitia urmareste finalizarea lucrarilor de constructii la obiectiv de investitii „Construire spital cu dispensar policlinic” prin executia lucrarilor solicitate de IGSU in vederea autorizarii functionarii unitatii medicale.
Categorii de lucrari ce se executa in cadrul contractului:
— lucrari temporare necesare realizarii lucrarilor permanente,
— lucrari de constructii — rezistenta, structura si arhitectura, finisaje pentru:
—— construire scari exterioare la Corp A — la fatada principala si la fatada secundara — regim inaltime P+4,
—— construire scari exterioare la Corp H — la fatada principala — regim inaltime P+3,
— lucrari de instalatii electrice curenti tari — iluminat si prize,
— lucrari de instalatii electrice curenti slabi — detectie si semnalizare, alertare incendiu, retea voice-date, sisteme de supraveghere si alarmare antiefractie,
— lucrari de instalatii pentru limitarea si stingerea incendiilor, retele exterioare apa potabila,
— lucrari de finisaje interioare conform normative IGSU,
— procurare si montaj echipamente, punere in functiune la terminarea lucrarilor.
Valoarea estimata, conform DG Etapa 3, este de 3 771 354 RON fara TVA, incadrata de proiectant la Cap. 4.1. DG (HG 28/2008).
Autoritatea contractanta mentioneaza existenta clauzelor de variatie pentru lucrarile ce fac obiectul achizitiei, astfel in cazul in care se constata diferente intre cantitatea real executata si cea data de proiectant pentru lucrarile contractate, aceasta se va acoperi din cheltuieli diverse si neprevazute in limita sumelor disponibile conform Deviz General Cap. 5.3. = 70 000 RON, cu conditia ca acestea sa fie incadrate in categoria modificarilor nesubstantiale prevazute de art. 221 din Legea 98/2016.
Proiect finantat de Ministerul Sanatatii din fonduri de la bugetul de stat, conform HG 1118/2010.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-03-07
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.