Căutare

România-Bucureşti: Motorină

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Mar 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București
4193117
Str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota nr. 13, sector 2
Bucureşti
020027
Ștefan Marian
+40 213075758
achizitii.publice.mb@anaf.ro
+40 213057468
www.anaf.ro
www.e-licitatie.ro
„Furnizare carburanți (motorină și benzină fără plumb) din stațiile proprii, pe bază de carduri securizate prin cip, emise de furnizor, pentru autovehiculele din parcul auto al D.G.R.F.P. București”
4193117/2018/1
Se va achiziționa carburant in vederea asigurarii conditiilor pentru utilizarea mijloacelor de transport din dotarea D.G.R.F.P.B.: acord-cadru de furnizare motorina si benzina fara plumb, din statiile proprii, pe baza de carduri securizate prin cip, emise de furnizor, pentru autovehiculele din parcul auto al D.G.R.F.P. Bucuresti. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile.
2470716
2470716
Municipiul Bucuresti.
Estimarea cantitatilor maxime care pot fi solicitate pe durata intregului acord-cadru: 572 400,00 litri carburant din care: 75 600 litri benzina, 496 800 litri motorina.
Total: 79 carduri pentru o cantitate de 23 850,00 litri/luna: 3 150 litri benzina + 20 700 litri motorina.
Estimarea cantitatilor minime care pot fi solicitate pe durata intregului acord-cadru:
— benzină fără plumb: 16 800,
— motorină: 112 104 litri.
Estimarea cantitatilor maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului-cadru:
— benzină fără plumb: 16 800,
— motorină: 112 104 litri.
Estimarea cantitatilor minime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului-cadru:
— benzină fără plumb: 1 400 litri,
— motorină: 9 342 litri.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 624 552,20 RON fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 2 773 240,34 RON.
Pe toată durata acordului-cadru se anticipează a se încheia min. 3 contracte subsecvente/an.
24
Acord cadru pentru furnizare „Carburanți (motorină și benzină fără plumb) din stațiile proprii, pe bază de carduri securizate prin cip, emise de furnizor, pentru auto [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2019-03-04
2
2
Rompetrol Downstream
RO 12751583
Piața Presei Libere nr. 3–5
București
011028
+40 212067500
DownstreamLicitatii@rompetrol.com
+40 21/2060065
www.rompetrol.com
2470716
2470716
2470716
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-03-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.