Căutare

România-Sfântu Gheorghe: Cornuri

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   SFÂNTU GHEORGHE
   Mar 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Județul Covasna
4201988
Piața Libertății nr. 4
Sfântu Gheorghe
520008
Ágoston Szabó
+40 267311190
akizitii@kvmt.ro
+40 267351228
www.kvmt.ro
www.e-licitatie.ro
Aprovizionare şi distribuție pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10868/13.11.2018
Acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Covasna de produse de panificație — corn/biscuiți uscați, de lapte UHT și de mere pentru patru ani școlari 2018–2022, în limita unei valori zilnice /preșcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz.
Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare, într-un termen de cel mult 17 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, conform art. 160 alin. (1) si (2) din Legea 98/2016. În măsura în care solicitarea de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut anterior, răspunsurile AC vor fi publicate în SICAP în ter [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
19280772.24
19280772.24
Lotul 6 – zona 6 – corn/biscuiti uscati
6
Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de Ministerul Educației Naționale din județul COVASNA (conform grafice de livrare atașate caietului de sarcini)
Acordarea gratuita a produselor de panificatie – corn/biscuiti uscati pentru prescolarii din gradinitele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate si particulare acreditate si pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si particular din judetul Covasna - zona 6, pentru patru ani scolari 2018-2022.
Pe parcursul unei săptămâni, unui preșcolar/elev i se acorda 5 porții de produse de panificație (3 zile corn și 2 zile biscuiți uscați).
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantități minime 538.944 bucăți și cantități maxime 2.114.112 bucăți.
Acord-cadru: Valoare minimă 280.250,88 RON, Valoare maximă 1.099.338,24 RON.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantități minime 134.736 bucăți și cantități maxime 528.528 bucăti.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 274.834,56 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
Lotul 18 – zona 6 – mere
18
Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de Ministerul Educației Naționale din județul COVASNA (conform grafice de livrare atașate caietului de sarcini)
Acordarea gratuită de mere pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Covasna - zona 6, pentru patru ani școlari 2018-2022.
Pe parcursul unei săptămâni, unui preșcolar/elev i se acorda 2 porții de mere.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantități minime 211.728 bucăți și cantități maxime 830.544 bucăți
Acord-cadru: Valoare minimă: 116.450,40 RON, Valoare maximă: 456.799,20 RON.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantități minime 52.932 bucăți și cantități maxime 207.636 bucăți
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 114.199,80 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
Lotul 2 – zona 2 – corn/biscuiti uscati
2
Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de Ministerul Educației Naționale din județul COVASNA (conform grafice de livrare atașate caietului de sarcini)
Acordarea gratuita a produselor de panificatie – corn/biscuiti uscati pentru prescolarii din gradinitele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate si particulare acreditate si pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si particular din judetul Covasna - zona 2, pentru patru ani scolari 2018-2022.
Pe parcursul unei săptămâni, unui preșcolar/elev i se acorda 5 porții de produse de panificație (3 zile corn și 2 zile biscuiți uscați).
Estimări ale cantitatilor minime și maxime care ar putea fi solicitate pe dutrata întregului acord-cadru; cantități minime 773.472 bucăți și cantități maxime 3.156.384 bucăți
Acord-cadru: Valoare minimă 402.205,44 RON, Valoare maximă 1.641.319,68 RON.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantități minime 193.368 bucăți și cantități maxime 789.096 bucăți.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 410.329,92 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
Lotul 5 – zona 5 – corn/biscuiti uscati
5
Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de Ministerul Educației Naționale din județul COVASNA (conform grafice de livrare atașate caietului de sarcini)
Acordarea gratuita a produselor de panificatie – corn/biscuiti uscati pentru prescolarii din gradinitele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate si particulare acreditate si pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si particular din judetul Covasna - zona 5, pentru patru ani scolari 2018-2022.
Pe parcursul unei săptămâni, unui preșcolar/elev i se acorda 5 porții de produse de panificație (3 zile corn și 2 zile biscuiți uscați).
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantități minime 672 bucăți și cantități maxime 1.464.960 bucăți.
Acord-cadru: Valoare minimă 349,44 RON, Valoare maximă 761.779,20 RON.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantități minime 168 bucăți și cantități maxime 366.240 bucăți.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 190.444,80 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
Lotul 1 – zona 1 – corn/biscuiti uscati
1
Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de Ministerul Educației Naționale din județul COVASNA (conform grafice de livrare atașate caietului de sarcini)
Acordarea gratuita a produselor de panificatie – corn/biscuiti uscati pentru prescolarii din gradinitele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate si particulare acreditate si pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si particular din judetul Covasna - zona 1, pentru patru ani scolari 2018-2022.
Pe parcursul unei săptămâni, unui preșcolar/elev i se acorda 5 porții de produse de panificație (3 zile corn și 2 zile biscuiți uscați).
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantități minime 3.890.208 bucăți și cantități maxime 3.926.496 bucăți
Acord-cadru: Valoare minimă 2.022.908,16 RON, Valoare maxim: 2.041.777,92 RON.
Estimari ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantități minime 972.552 bucăți și cantități maxime 981.624 bucăți.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 510.444,48 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
Lotul 13 – zona 1 – mere
13
Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de Ministerul Educației Naționale din județul COVASNA (conform grafice de livrare atașate caietului de sarcini)
Acordarea gratuită de mere pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Covasna - zona 1, pentru patru ani școlari 2018-2022.
Pe parcursul unei săptămâni, unui preșcolar/elev i se acorda 2 porții de mere.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantități minime 1.528.296 bucăți și cantități maxime 1.542.552 bucăți
Acord-cadru: Valoare minimă 840.562,80 RON, Valoare maximă 848.403,60 RON.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantități minime 382.074 bucăți și cantități maxime 385.638 bucăți.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 212.100,90 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
Lotul 12 – zona 6 – lapte UHT
12
Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de Ministerul Educației Naționale din județul COVASNA (conform grafice de livrare atașate caietului de sarcini)
Acordarea gratuită a produselor lactate – lapte UHT pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Covasna - zona 6, pentru patru ani școlari 2018-2022.
Pe parcursul unei săptămâni, unui preșcolar/elev i se acorda 3 porții de produse lactate - lapte UHT.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantități minime 327.216 bucăți și cantități maxime 1.283.568 bucăți
Acord-cadru: Valoare minimă 261.772,80 RON, Valoare maximă 1.026.854,40 RON.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează sa fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantități minime 81.804 bucăți și cantități maxime 320.892 bucăți.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 256.713,60 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
Lotul 8 – zona 2 – lapte UHT
8
Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de Ministerul Educației Naționale din județul COVASNA (conform grafice de livrare atașate caietului de sarcini)
Acordarea gratuită a produselor lactate – lapte UHT pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Covasna - zona 2, pentru patru ani școlari 2018-2022.
Pe parcursul unei săptămâni, unui preșcolar/elev i se acorda 3 porții de produse lactate - lapte UHT.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantități minime 469.608 bucăți și cantități maxime 1.916.376 bucăți.
Acord-cadru: Valoare minima 375.686,40 RON, Valoare maxima 1.533.100,80 RON.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantități minime 117.402 bucăți și cantități maxime 479.094 bucăți
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 383.275,20 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
Lotul 7 – zona 1 – lapte UHT
7
Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de Ministerul Educației Naționale din județul COVASNA (conform grafice de livrare atașate caietului de sarcini)
Acordarea gratuită a produselor lactate – lapte UHT pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Covasna - zona 1, pentru patru ani școlari 2018-2022.
Pe parcursul unei săptămâni, unui preșcolar/elev i se acorda 3 porții de produse lactate - lapte UHT.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantități minime 2.361.912 bucăți și cantități maxime 2.383.944 bucăți.
Acord-cadru: Valoare minimă: 1.889.529,60 RON, Valoare maximă: 1.907.155,20 RON.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantități minime 590.478 bucăți și cantități maxime 595.986 bucăți.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 476.788,80 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
Lotul 11 – zona 5 – lapte UHT
11
Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de Ministerul Educației Naționale din județul COVASNA (conform grafice de livrare atașate caietului de sarcini)
Acordarea gratuită a produselor lactate – lapte UHT pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Covasna - zona 5, pentru patru ani școlari 2018-2022.
Pe parcursul unei săptămâni, unui preșcolar/elev i se acorda 3 porții de produse lactate - lapte UHT.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantități minime 408 bucăți și cantități maxime 889.440 bucăți
Acord-cadru: Valoare minimă 326,40 Valoare maximă 711.552,00 RON.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantități minime 102 bucăți și cantități maxime 222.360 bucăți.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 177.888,00 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
Lotul 14 – zona 2 – mere
14
Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de Ministerul Educației Naționale din județul COVASNA (conform grafice de livrare atașate caietului de sarcini)
Acordarea gratuită de mere pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Covasna - zona 2, pentru patru ani școlari 2018-2022.
Pe parcursul unei săptămâni, unui preșcolar/elev i se acorda 2 porții de mere.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantități minime 303.864 bucăți și cantități maxime 1.240.008 bucăți
Acord-cadru: Valoare minimă 167.125,20 RON, Valoare maximă 682.004,40 RON.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantități minime 75.966 bucăți și cantități maxime 310.002 bucăți.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 170.501,10 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
Lotul 9 – zona 3 – lapte UHT
9
Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de Ministerul Educației Naționale din județul COVASNA (conform grafice de livrare atașate caietului de sarcini)
Acordarea gratuită a produselor lactate – lapte UHT pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Covasna - zona 3, pentru patru ani școlari 2018-2022.
Pe parcursul unei săptămâni, unui preșcolar/elev i se acorda 3 porții de produse lactate - lapte UHT.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantități minime 786.216 bucăți și cantități maxime 2.218.704 bucăți
Acord-cadru: Valoare minimă 628.972,80 RON, Valoare maximă 1.774.963,20 RON.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantități minime 196.554 bucăți și cantități maxime 554.676 bucăți.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 443.740,80 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
Lotul 16 – zona 4 – mere
16
Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de Ministerul Educației Naționale din județul COVASNA (conform grafice de livrare atașate caietului de sarcini)
Acordarea gratuită de mere pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Covasna - zona 4, pentru patru ani școlari 2018-2022.
Pe parcursul unei săptămâni, unui preșcolar/elev i se acorda 2 porții de mere.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantități minime 264 bucăți și cantități maxime 600.600 bucăți
Acord-cadru: Valoare minimă: 145,20 RON, Valoare maximă: 330.330,00 RON.
Estimări ale cantităților minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantități minime 66 bucăți și cantități maxime 150.150 bucăți.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 82.582,50 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
Lotul 4 – zona 4 – corn/biscuiti uscati
4
Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de Ministerul Educației Naționale din județul COVASNA (conform grafice de livrare atașate caietului de sarcini)
Acordarea gratuita a produselor de panificatie – corn/biscuiti uscati pentru prescolarii din gradinitele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate si particulare acreditate si pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si particular din judetul Covasna - zona 4, pentru patru ani scolari 2018-2022.
Pe parcursul unei săptămâni, unui preșcolar/elev i se acorda 5 porții de produse de panificație (3 zile corn și 2 zile biscuiți uscați).
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantități minime 672 bucăți și cantități maxime 1.528.800 bucăți.
Acord-cadru: Valoare minimă 349,44 RON, Valoare maximă 794.976,00 RON.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantități minime 168 bucăți și cantități maxime 382.200 bucăți.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 198.744,00 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
Lotul 3 – zona 3 – corn/biscuiti uscati
3
Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de Ministerul Educației Naționale din județul COVASNA (conform grafice de livrare atașate caietului de sarcini)
Acordarea gratuita a produselor de panificatie – corn/biscuiti uscati pentru prescolarii din gradinitele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate si particulare acreditate si pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si particular din judetul Covasna - zona 3, pentru patru ani scolari 2018-2022.
Pe parcursul unei săptămâni, unui preșcolar/elev i se acorda 5 porții de produse de panificație (3 zile corn și 2 zile biscuiți uscați).
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantități minime 1.294.944 bucăți și cantități maxime 3.654.336 bucăți
Acord-cadru: Valoare minimă 67.370,88 RON, Valoare maximă 1.900.254,72 RON.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantități minime 323.736 bucăți și cantități maxime 913.584 bucăți.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 475.063,68 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
Lotul 10 – zona 4 – lapte UHT
10
Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de Ministerul Educației Naționale din județul COVASNA (conform grafice de livrare atașate caietului de sarcini)
Acordarea gratuită a produselor lactate – lapte UHT pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Covasna - zona 4, pentru patru ani școlari 2018-2022.
Pe parcursul unei săptămâni, unui preșcolar/elev i se acorda 3 porții de produse lactate - lapte UHT.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantități minime 408 bucăți și cantități maxime 928.200 bucăți.
Acord-cadru: Valoare minimă 326,40 RON, Valoare maximă 742.560,00 RON.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantități minime 102 bucăți și cantități maxime 232.050 bucăți.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 185.640,00 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
Lotul 17 – zona 5 – mere
17
Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de Ministerul Educației Naționale din județul COVASNA (conform grafice de livrare atașate caietului de sarcini)
Acordarea gratuită de mere pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Covasna - zona 5, pentru patru ani școlari 2018-2022.
Pe parcursul unei săptămâni, unui preșcolar/elev i se acorda 2 porții de mere.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantități minime 264 bucăți și cantități maxime 575.520 bucăți
Acord-cadru: Valoare minimă:145,20 RON, Valoare maximă: 316.536,00 RON.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantități minime 66 bucăți și cantități maxime 143.880 bucăți.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 79.134,00 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
Lotul 15 – zona 3 – mere
15
Unitățile școlare de învățământ de stat și privat autorizat/acreditat de Ministerul Educației Naționale din județul COVASNA (conform grafice de livrare atașate caietului de sarcini)
Acordarea gratuită de mere pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Covasna - zona 3, pentru patru ani școlari 2018-2022.
Pe parcursul unei săptămâni, unui preșcolar/elev i se acorda 2 porții de mere.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantități minime 508.728 bucăți și cantități maxime 1.435.632 bucăți
Acord-cadru: Valoare minimă: 279.800,40 RON, Valoare maximă: 789.597,60 RON.
Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantități minime 127.182 bucăți și cantități maxime 358.908 bucăți.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 197.399,40 lei
Componenta tehnica
10
90
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene,,Resursele financiare... detalii pe www.e-licitatie.ro
72
17
Lotul 17 – zona 5 – mere
2019-02-20
6
6
6
SC PAN ABACS SRL
RO 27398960
Strada Gat, Nr. 207
Bicfalau
+40 728071250
panabacs@yahoo.com
+40 267352400
3423670.80
3423670.80
3423670.80
70
2
Lotul 2 – zona 2 – corn/biscuiti uscati
2019-02-20
6
6
6
SC PAN ABACS SRL
RO 27398960
Strada Gat, Nr. 207
Bicfalau
+40 728071250
panabacs@yahoo.com
+40 267352400
8239445.76
8160915.84
8160915.84
71
10
Lotul 10 – zona 4 – lapte UHT
2019-02-20
6
6
DORNA LACTATE S.A.
RO 9689910
Strada Cartier Floreni, Nr. 505
Dorna Candrenilor
725700
+40 230375121/22
sorin.cuciureanu@ladornagroup.ro; anca.pasca@lactalis-romania.ro; marius.bogdan@lactalis-romania.ro; mihaela.chiripuci@ladornagroup.ro; carmen.niculae@parmalat.ro; ghe... detalii pe www.e-licitatie.ro
+40 230375335
7696185.60
7696185.60
7696185.60
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Compartimentul Juridic-Contencios și Control Acte Administrative
Piața Libertății nr. 4, județul Covasna
Sfântu Gheorghe
520008
+40 267311190
sztakicsistvan@kvmt.ro
+40 267351228
www.e-licitatie.ro
2019-03-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.