Căutare

România-Alba Iulia: Servicii sociale

Acordarea Contractului

Informaţii generale

   ALBA IULIA
   Mar 7, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
9266163
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 68
Alba Iulia
510207
Aura Napau
+40 258818266
dgaspc@protectiasocialaalba.ro
+40 258817037
www.protectiasocialaalba.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziție servicii sociale prestate în locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități, județul Alba.
9266163201913
Prestarea de servicii sociale în locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități, județul Alba, pentru un număr de 56 persoane adulte cu dizabilităţi, prin care să se asigure găzduire de tip familial, masă, consiliere, monitorizare, dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă, îngrijire, sprijin emoţional, activităţi de integrare/reintegrare familială şi comunitară, dezvoltarea autonomiei personale şi accesul la servicii medicale în sistem protejat, precum şi asistenţă şi suport pentru asigurarea unei vieţi autonome şi active, conform Ordinului nr. 67/2015, anexa 2 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.
Descrierea conform caietului de sarcini.
336960
673920
Lot 3 — Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități — zona Teiuș, județul Alba
3
Zona Teiuș, județul Alba.
Prestarea de servicii sociale locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități în zona Teius, județul Alba, pentru un număr de 10 persoane adulte cu dizabilităţi, prin care să se asigure găzduire de tip familial, masă, consiliere, monitorizare, dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă, îngrijire, sprijin emoţional, activităţi de integrare/reintegrare familială şi comunitară, dezvoltarea autonomiei personale şi accesul la servicii medicale în sistem protejat, precum şi asistenţă şi suport pentru asigurarea unei vieţi autonome şi active, conform Ordinului nr. 67/2015, anexa 2 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.
Toate precizările referitoare la specificaţiile calitative și cantitative se regăsesc in caietul de sarcini. Oferta va fi întocmită conform cerinţelor din caietul de sarcini.
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: maxim 15 zile lucrătoare inainte de data limita de depunere a ofertelor. Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Acordul-cadru de achiziţie publică va fi încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire conform art. 221 alin. (1), (2) din Legea nr. 98/2016.
Având în vedere oportunitatea desfăşurării unor activităţi de intervenţie personalizate, în funcţie de particularităţile psiho-individuale ale persoanei cu dizabilit [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
25
Personalul de conducere si de specialitate, cu caracter permanent care a stat la baza acreditarii operatorului economic/furnizorului privat de servicii sociale sunt re [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
25
50
Contractele subsecvente se vor incheia semestrial, in functie de fonduri. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: contract subsecvent 1 — ianuarie-iunie 2019, contract subsecvent 2 — iulie-decembrie 2019.
Lot 2 — Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 9 Galda de Jos, locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 11 Galda de Jos, locui [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 9 Galda de Jos, localitatea Galda de Jos, Str. Principală nr. 25, judetul Alba.
Locuinţa protejată pentru persoane [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Prestarea de servicii sociale locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 9 Galda de Jos, pentru un număr de 9 persoane adulte cu dizabilităţi și locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 11 Galda de Jos pentru un număr de 9 persoane adulte cu dizabilităţi, locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 12 Galda de Jos pentru un număr de 8 persoane adulte cu dizabilităţi, prin care să se asigure găzduire de tip familial, masă, consiliere, monitorizare, dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă, îngrijire, sprijin emoţional, activităţi de integrare/reintegrare familială şi comunitară, dezvoltarea autonomiei personale şi accesul la servicii medicale în sistem protejat, precum şi asistenţă şi suport pentru asigurarea unei vieţi autonome şi active, conform Ordinului nr. 67/2015, anexa 2 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.
Toate precizările referitoare la specificaţiile calitative și cantitative se regăsesc in caietul de sarcini. Oferta va fi întocmită conform cerinţelor din caietul de sarcini.
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: maxim 15 zile lucrătoare inainte de data limita de depunere a ofertelor. Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.


Acordul-cadru de achiziţie publică va fi încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire conform art. 221 alin. (1), (2) din Legea nr. 98/2016.
Personalul de conducere si de specialitate, cu caracter permanent care a stat la baza acreditarii operatorului economic/furnizorului privat de servicii sociale sunt re [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
25
Având în vedere oportunitatea desfăşurării unor activităţi de intervenţie personalizate, în funcţie de particularităţile psiho-individuale ale persoanei cu dizabilit [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
25
50
Contractele subsecvente se vor incheia semestrial, in functie de fonduri. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: contract subsecvent 1 — ianuarie-iunie 2019, contract subsecvent 2 — iulie-decembrie 2019.
Lot 1 —Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 1 Blaj și locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 2 Blaj, judeţul Alba
1
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 1 Blaj, localitatea Tiur — localitate aparţinătoare municipiului Blaj, Str. Principală nr. 228, judeţul Alba, locuinţa [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Prestarea de servicii sociale locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 1 Blaj, pentru un număr de 10 persoane adulte cu dizabilităţi și locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 2 Blaj pentru un număr de 10 persoane adulte cu dizabilităţi prin care să se asigure găzduire de tip familial, masă, consiliere, monitorizare, dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă, îngrijire, sprijin emoţional, activităţi de integrare/reintegrare familială şi comunitară, dezvoltarea autonomiei personale şi accesul la servicii medicale în sistem protejat, precum şi asistenţă şi suport pentru asigurarea unei vieţi autonome şi active, conform Ordinului nr. 67/2015, anexa 2 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.


Toate precizările referitoare la specificaţiile calitative și cantitative se regăsesc in caietul de sarcini. Oferta va fi întocmită conform cerinţelor din caietul de sarcini. 

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: maxim 15 zile lucrătoare inainte de data limita de depunere a ofertelor. Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. 

 Acordul-cadru de achiziţie publică va fi încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire conform art. 221 alin. (1), (2) din Legea nr. 98/2016.
Având în vedere oportunitatea desfăşurării unor activităţi de intervenţie personalizate, în funcţie de particularităţile psiho-individuale ale persoanei cu dizabilit [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
25
Personalul de conducere si de specialitate, cu caracter permanent care a stat la baza acreditarii operatorului economic/furnizorului privat de servicii sociale sunt re [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
25
50
Contractele subsecvente se vor incheia semestrial, in functie de fonduri. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: contract subsecvent 1 — ianuarie-iunie 2019, contract subsecvent 2 — iulie-decembrie 2019.
2254
2
Lot 2 — Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 9 Galda de Jos, locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 11 Galda de Jos, locui [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2019-02-28
1
1
1
Filiala Filantropia Ortodoxă Galda de Jos
32998856
Str. Principală nr. 98
Galda de Jos
+40 258810564
andreibitanu1986@gmail.com
673920
336960
673920
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-03-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.