Căutare

România-Braşov: Servicii de curăţenie

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BRAŞOV
   Mar 7, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
4317495
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 7
Braşov
500090
Stefania Harlab
+40 268308434
achizitii.publice.bv@anaf.ro
+40 268547730
www.anaf.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de curățenie la DGRFP Brașov și structurile subordonate
4317495201903
Servicii de curăţenie la sediile subordonate DGRFP Brasov.
Prestarea de servicii de curatenie in sediile DGRFP Brsov in perioada 1.5.2019–31.12.2019, cu posibilitatea prelungirii contractului cu 4 luni conform prevederilor art. 165 din HG nr. 395/2016. Valoarea estimata este de 1 278 624,00 RON fara TVA, reprezintand valoarea pentru 8 luni in anul 2019 (mai-decembrie), iar 639 312,00 RON fara TVA reprezinta valoarea pentru perioada 1.1–30.4.2020.
Termenul limita pana la care se vor solicita clarificari este de 6 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod complet la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare cu 3 zile inainte de termenul pentru depunerea ofertelor.
1278624
8
8
Lotul 6, lotul 7, lotul 8.
Servicii de curățenie AJFP Sibiu
5
Judetul Sibiu.
Lot 5. Sediile Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice situate in judeţul Sibiu.
5.1) Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Calea Dumbravii nr. 17, Sibiu, judeţul Sibiu;
5.2) Serviciul Fiscal Municipal Medias, Str. I. C. Bratianu nr. 3, Medias, judeţul Sibiu;
5.3) Serviciul Fiscal Orasenesc Agnita, Str. 1 Decembrie nr. 2, Agnita, judeţul Sibiu;
5.4) Serviciul Fiscal Orasenesc Avrig, Str. Ghorghe Lazar nr. 41, Avrig, judeţul Sibiu;
5.5) Serviciul Fiscal Orasenesc Saliste, Str. Bucuresti nr. 972, Saliste, judeţul Sibiu;
5.6) Biroul Vamal Sibiu si Biroul Vamal Sibiu Aeroport, Str. Alba Iulia nr. 73A, Sibiu, judeţul Sibiu.
225864
8
Contract pana la data de 31.12.2019, cu prelungire 4 luni in anul 2020.
Garantie de buna executoie 2 %.
Servicii de curățenie AJFP Harghita
6
Judetul Harghita.
Sediile Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice situate în judeţul Harghita — Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc, Str. Morii nr. 5, Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita.
27264
8
Contract pana la data de 31.12.2019, cu prelungire 4 luni in anul 2020.
Garantie de buna executie 2 %.
Servicii de curăţenie la sediile Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Brasov, situate în judeţul Harghita — Biroul Vamal Harghita.
7
Judeţul Harghita — Biroul Vamal Harghita.
Servicii de curăţenie la sediile Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Brasov, situate în judeţul Harghita — Biroul Vamal Harghita.
15936
8
Posibilitate de prelungire 4 luni.
Contract pana la 31.12.2019, cu posibilitate de prelungire 4 luni in anul 2020.
Garantia de participare — 1 % din valoarea estimata, garantia de buna executie 2 % din valoarea contractului, fara TVA.
Lotul 8 — Sediile Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice situate în judeţul Harghita — Serviciul Fiscal Municipal Toplița, Str. Nicolae Bălcescu nr. 59.
8
Lotul 8 — Sediile Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice situate în judeţul Harghita — Serviciul Fiscal Municipal Toplița, Str. Nicolae Bălcescu nr. 59.
Lotul 8 — Sediile Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice situate în judeţul Harghita — Serviciul Fiscal Municipal Toplița, Str. Nicolae Bălcescu nr. 59.
12144
8
Contract pana 31.12.2019, cu posibilitate de prelungire 4 luni in anul 2019.
Servicii de curăţenie Brașov — DGRFP
1
Judetul Brasov — sediul DGRFP Brasov.
Lot 1 — Brasov, 13 636 m² DGRFP Brasov.
— Serviciul Fiscal Fagaras,
— Serviciul Fiscal Codlea,
— Serviciul Fiscal Sacele,
— Serviciul Fiscal Rupea,
— Serviciul Fiscal Victoria,
— Serviciul Fiscal Zarnesti,
— Serviciul Fiscal Rasnov,
— Biroul Vamal BRASOV + AJFP Brasov Inspectie Fiscala.
325536
8
Contractul se va incheia pana 31.12.2019, cu posibilitate de prelungire 4 luni in anul 2020.
Garantie de buna executie 2 %.
Servicii de curăţenie AJFP Alba
2
Judetul Alba.
Lot 2 — Sediile Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice situate in judeţul Alba.
2.1) Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, Str. Primaverii nr. 10, Alba-Iulia, judeţul Alba;
2.2) Serviciul Fiscal Municipal Aiud, Str. Simion Barnutiu nr. 8, Aiud, judeţul Alba;
2.3) Serviciul Fiscal Municipal Blaj, Str. Mitropolit Ioan Vancea nr. 2, Blaj, judeţul Alba;
2.4) Serviciul Fiscal Orasenesc Campeni, Str. Revolutiei 1848 nr. 1, Campeni, judeţul Alba;
2.5) Serviciul Fiscal Orasenesc si Trezorerie Cugir, Str. 21 Decembrie 1989 nr. 56, Cugir, judeţul Alba;
2.6) Serviciul Fiscal Municipal Sebes (sediul SFM), Str. Mihai Viteazul nr. 2, Sebes, judeţul Alba;
2.7) Serviciul Fiscal Municipal Sebes (sediul Trezoreriei), Str. Primariei nr. 2, Sebes, judeţul Alba;
2.8) Serviciul Fiscal Orasenesc Zlatna, Str. Valea Morilor nr. 1, Zlatna, judeţul Alba;
2.9) Biroul Vamal Alba, Str. Revoluţiei, nr. 70, Alba Iulia, judeţul Alba.
234576
8
Contractul se va incheia pana 31.12.2019, cu posibilitate de prelungire 4 luni in anul 2020.
Garantia de buna executie 2 %.
Servicii de curăţenie AJFP Covasna
3
Judetul Covasna.
Lot 3 — Sediile Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice situate în judeţul Covasna.
3.1 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, Str. Jozef Bem nr. 9, Sfantu Gheorghe, judeţul Covasna;
3.2 Serviciul Fiscal Municipal Targu Secuiesc, Str. Kossuth Lajos nr. 10, Targu Secuiesc, judeţul Covasna;
3.3 Serviciul Fiscal Orasenesc Baraolt, Str. Libertatii nr. 19, Baraolt, judeţul Covasna;
3.4 Biroul Vamal Covasna, Şoseaua Sf. Gheorghe-Miercurea Ciuc, km 1, Sfantu Gheorghe, judeţul Covasna.
144792
8
Contract pana la data de 31.12.2019, cu posibilitate de prelungire 4 luni in anul 2020.
Garantie de buna executie 2 %.
Servicii de curăţenie AJFP Mureș
4
Judetul Mures.
Lot 4 — Sediile Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice situate in judeţul Mures.
4.1) Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mures, Str. Gheorghe Doja nr. 1–3, Targu Mures, judeţul Mures;
4.2) Serviciul Fiscal Municipal Sighisoara, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 37–39, Sighisoara, judeţul Mures;
4.3) Serviciul Fiscal Municipal Reghin, Str. Petru Maior nr. 33, Reghin, judeţul Mures;
4.4) Serviciul Fiscal Municipal Tarnaveni, Str. Republicii nr. 30, Tarnaveni, judeţul Mures;
4.5) Serviciul Fiscal Orasenesc Ludus, Str. Republicii nr. 25, Ludus, judeţul Mures;
4.6) Serviciul Fiscal Orasenesc Sovata, Str. Principala nr. 159, Sovata, judeţul Mures;
4.7) Biroul Vamal Mures, Str. Principală nr. 801C, Cristesti, judeţul Mures.
292512
8
Contractul se va incheia pana 31.12.2019, cu posibilitate de prelungire 4 luni in anul 2020.
Garantie de buna executie 2 %.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de operatorii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii. Din aceste certificate constatatoare trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc.) la momentul depunerii acestora;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
4) Alte documente edificatoare, dupa caz.
Declaratia solicitata pentru neîncadrarea în prevederile art. 60 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 va trebui prezentata atât de subcontractant, cât si de tertul sustinator, daca este cazul. Autoritatea contractanta va solicita ofertantilor declarati castigatori sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, in original, dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat, tertul sustinator sau subcontractant, dupa caz), pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.
Persoanele cu functii de decizie, conform art. 59 si art. 98 din Legea nr. 98/2018:
— Holom Maria — Director General,
— Lucian Voinescu — Director Executiv Colectare,
— Dontu Adriana — Director Executiv Serviciu Interne,
— Budulan Maria — Sef serviciu financiar, buget si salarizare DGRFP Brasov,
— Trandafir Clara — Șef serviciu Contabilitate DGRFP Brasov,
— Popa Monica Lavinia — CFP Serviciul financiar, buget si salarizare DGRFP Brasov,
— Costin Lucian Blaj — Șef serviciu juridic DGRFP Brasov,
— Gabriela Toma — Sef Serviciu Administrativ, Investitii si Achizitii DGRFP Brasov,
— Stefania Harlab — Sef birou Achiziţii Publice DGRFP Brasov.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa D [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Informatii privind subcontractarea (daca este cazul). In conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se solicita ofertantilor sa precizeze în oferta: (a) Partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze si
(b) Datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti, la momentul depunerii ofertei sau a solicitarii de participare.
Lista cu principalele prestari de servicii de natura celor care fac obiectul contractului, respectiv servicii de curatenie efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, în functie de data la care operatorul economic a fost înfiintat sau si-a început activitatea comerciala. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documentele respective insotite de traducere autorizata a acestora in limba romana.
Informații privind asocierea (daca este cazul). Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participării la procedura de atribuire, în condițiile prevăzute de prezenta lege.
Potrivit prevederilor art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul în care ofertantul/candidatul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul/candidatul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile mentionate la art. 193 alin. (1) lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. Astfel, subcontractantii vor precizeaza în DUAE si informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc, mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. În cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul/candidatul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la alin. (1) lit. a), respectiv va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti, prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante. Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus, daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita/ofertantului, o singura data, înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant. In conformitate cu Notificarea nr. 256/2016 se va depune, odata cu oferta si cu DUAE al subcontractantului si acordurile de subcontractare, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta contractul de subcontractare incheiat intre ofertant si subcontractantii nominalizati in oferta, in original sau in copie legalizata. Lipsa prezentarii DUAE pentru subcontractant constituie motiv de respingere a ofertei, fara a se solicita clarificari. In ceea ce priveste participarea unui operator economic care poate avea calitatea de subcontractant in procedura, autoritatea contractanta ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a acestuia, pentru partea sa de implicare in contract [art. 172 alin. (4) din Legea nr. 98/2016].
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator,subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Acest document trebuie prezentat in original numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.„Completarea DUAE”.
La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta documente justificative ale asociaților, care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea tehnica si profesionala. Conform Notificării ANAP nr. 256/8.12.2016 ofertanții vor depune, odată cu DUAE, acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestuia odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de forma ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.
2019-04-10
15:00
2019-07-10
2019-04-10
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare a ofertelor.
Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin intermediul serviciului online dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de  internet: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
Se vor completa inclusiv informatiile din partea IV sectiunile A, B, C si D ale  DUAE. Solicitarile de clarificari se vor adresa exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari". In cazul ofertei comune, toti semnatarii acordului de asociere vor completa cate un DUAE separat cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de operatorii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantii isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea ofertei incarcate in SEAP.
Oferta, solicitarile de clarificari referitoare la documentatia de atribuire si raspunsurile la solicitarile de clarificari adresate de comisia de evaluare) se vor transmite semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Informatiile tehnice relevante referitoare la participarea la procedura online se pot obtine la adresa www.e-licitatie.ro Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala, in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. Departajarea ofertelor cu acelasi pret situate pe primul loc: in situatia in care doi sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic prin SEAP o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Comunicarea rezultatului procedurii: conform prevederilor Legii nr. 98/2016. Elementul care face obiectul reofertarii este pretul. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primele 10 locuri au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, in vederea departajarii ofertelor. Primii 10 ofertanti in ordinea crescatoare a pretului vor fi desemnati castigatori. In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana cand departajarea va putea fi posibila.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Art. 6 si art. 8 din Legea nr. 101/2016 remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică,
2019-03-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.